Ὥρα νὰ καταργήσῃ ὁ Παρασκευόπουλος τὸν νόμο …Παρασκευοπούλου!!!

Πολὺ καλὸς ὁ  νόμος μου…

Ἐὰν καταργηθῇ ὅμως θὰ εἶναι ἀκόμη καλλίτερα…

Ἀπίστευτο!
Μετὰ ἀπὸ ὅλα ὅσα ἔχουν γίνη, ὁ Παρασκευόπουλος λέει νὰ καταργηθῇ ὁ νόμος του, γιὰ τὶς ἀποφυλακίσεις, γιατὶ ἦταν …ἔκτακτος!!!

Παρατηρητήριον
διὰ μέσου Νάκου Μαρούγκα

(Visited 91 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὥρα νὰ καταργήσῃ ὁ Παρασκευόπουλος τὸν νόμο …Παρασκευοπούλου!!!

Leave a Reply