Ὥρα νὰ καταργήσῃ ὁ Παρασκευόπουλος τὸν νόμο …Παρασκευοπούλου!!!

Πολὺ καλὸς ὁ  νόμος μου…

Ἐὰν καταργηθῇ ὅμως θὰ εἶναι ἀκόμη καλλίτερα…

Ἀπίστευτο!
Μετὰ ἀπὸ ὅλα ὅσα ἔχουν γίνει, ὁ Παρασκευόπουλος λέει νὰ καταργηθῇ ὁ νόμος του, γιὰ τὶς ἀποφυλακίσεις, γιατὶ ἦταν …ἔκτακτος!!!

Παρατηρητήριον
διὰ μέσου Νάκου Μαρούγκα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ὥρα νὰ καταργήσῃ ὁ Παρασκευόπουλος τὸν νόμο …Παρασκευοπούλου!!!

Leave a Reply