Ξεκινοῦν ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεις στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου (α)

Σᾶς ἔχω γράψῃ πολλὲς φορὲς πὼς γιὰ νὰ ξεκινήσῃ ὁ Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος θὰ πρέπῃ πρῶτα νὰ διευθετηθοῦν τὰ «ἐκκρεμῆ» ζητήματα τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου. Κι αὐτὸ ἄρχισε ἤδη νὰ συμβαίνῃ

Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ζητήματα εἶναι τὰ Σκόπια.
Τὰ ὁποία Σκόπια, μὲ τὴν ἀμερικανοκίνητή τους κυβέρνηση ποὺ ἔχουν, θὰ καταλήξουν στὸ νὰ διαμοιρασθοῦν μεταξὺ Ἑλλάδος – Βουλγαρίας -Ἀλβανίας. Μέσα στὰ Σκόπια ἤδη φυσικὰ συγκυβερνοῦν οἱ Ἀλβανοί…
Ἴσως δὲ νὰ λάβῃ μέρος στὸν ἐν λόγῳ διαμοιρασμὸ καὶ ἡ Σερβία, ἐὰν οἱ Σέρβοι δεχθοῦν νὰ προσχωρήσουν στὸν ἀμερικανικὸ παράγοντα, ( αὐτὴν τὴν στιγμή, στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρα τους, διενεργῶνται μεγάλες μάχες μεταξὺ Ῥωσσίας καὶ  Η.Π.Α), κάτι ὅμως ποὺ τὸ βλέπω σὰν κάτι πολὺ δύσκολο. 

Ξεκίνησε ὅμως ἤδη τὸ …ζέσταμα!!!
Ἑτοιμάζονται νὰ ἀνοίξουν καὶ νὰ κλείσουν ἄμεσα ὅλες τὶς βαλκανικὲς «ἐκκρεμότητες», διότι ἐὰν δὲν κλείσουν αὐτές, δὲν μπορεῖ νὰ ξεκινήσῃ ὁ Γ΄ (καὶ τελευταῖος εἴπαμε) Παγκόσμιος Πόλεμος.
(Ἐδῶ καὶ καιρὸ σᾶς τὰ γράφω…!)

Ο Ραββίνος Μπέικερ υποδέχθηκε την δέσμευση της νέας κυβερνήσεως να φροντίσει για όλες τις κοινότητες στην χώρα, μεταξύ αυτών και της εβραϊκής κοινότητας.Εκτίμησε ότι τέτοιες πολιτικές του πρωθυπουργού Ζάεφ και της κυβερνήσεώς του έχουν μεγάλη σημασία για τους Εβραίους στην περιοχή..

πηγὴ

Τὰ νέα, ὑπὸ διαμόρφωσιν σύνορα, στὴν περιοχή μας, τὰ ὁποία προβλέπει τὸ ἀμερικανικὸ σχέδιον, εἶναι τὰ ἐξῆς:

  • Ἑλλάς: μέρος τῶν Σκοπίων καθὼς καὶ τὴν Βόρειο Ἤπειρο
  • Ἀλβανία: μέρος τῶν Σκοπίων καὶ μέρος, ἤ καὶ ὅλο, τὸ Κόσσοβο (ἐφ΄ ὅσον ῥίξουν πρῶτα τὸν τουρκόφιλο Ἔντι Ῥᾶμα οἱ Ἀμερικανοὶ καί, ἀναλόγως τοῦ τὶ τελικῶς θέση θὰ λάβουν οἱ Σέρβοι)
  • Βουλγαρία: μέρος τῶν Σκοπίων.Σερβία: μέρος τοῦ Κοσσόβου, ἐφ΄ ὅσον συνθηκολογήσουν πρὸς τὴν ἀτλαντικὴ πλευρά.

Ὅλα αὐτὰ βέβαια ἐφ΄ ὅσον θὰ δοῦμε πρῶτα καὶ τὴν ἀντίδραση-ἀπάντηση τῆς Ῥωσσίας, ἀλλὰ καὶ τῆς Τουρκίας, στοὺς προαναφερομένους ἀμερικανικοὺς σχεδιασμούς

Ὰς ἐξετάσουμε τὸ τὶ ἤδη συμβαίνει ὅμως.

Σκόπια:

.

πηγὴ

πηγὴ

Ἀ.Ἑ.

Συνέχεια αὔριο στό:

Ξεκινοῦν ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεις στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου (β)

καὶ στά:

Ξεκινοῦν ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεις στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου (γ) 

Ξεκινοῦν ἐκκαθαριστικὲς ἐπιχειρήσεις στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου (δ) 

 

Leave a Reply