Θρησκεία ὑπέρ τῶν ἐμβολιασμῶν;

Ἡ «Ἐκκλησία τῆς Κρήτης» στηρίζει τοὺς …«ἐμβολιασμούς»…!

Πάντοτε ἡ «θρησκεία» (ὕψισττο ὄργανο λοβοτομῆς) τῶν ἑβραίων σιωνιστῶν, στὸ πλευρὸ τῶν ὑπολοίπων στυλοβατῶν τοῦ «συστήματος»…
Ἐν προκειμένῳ «χέρι-χέρι» μὲ τὴν «βιομηχανία τῶν ἰατρῶν» καὶ τὴν «βιομηχανία τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν» φονιάδων!

Ἂς ὅψονται ὅμως τὰ ἠλίθια μέλη τοῦ «σοφοῦ λαοῦ» ἢ ἄλλως πλειοψηφίας ἢ «ψηφοφόρων» ἢ «καταναλωτῶν» ἢ «πιστῶν» ἢ καὶ σκέτο ὁ …«σοφὸς λαός»…

Σᾶς «ἀξίζουν» ὅλα (μὰ ὅλα!) ὅσα συμβαίνουν καὶ ὅσα θὰ συμβοῦν στὸ κοντινὸ μέλλον…

Μορφεὺς Πλάτων!

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply