Ὥρα ἐξαπλώσεως τῶν κρυπτονομισμάτων

Τὰ κρυπτονομίσματα θὰ ἀναπτυχθοῦν γιατὶ εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν μελλοντικὴ λειτουργία τοῦ συστήματος

 Σε ένα παραδοσικακό οικονομικό σύστημα ισχύει πάντα η παρατήρηση ότι το εισόδημα διαμοιράζεται ανάμεσα στην κατανάλωση, στην αποταμίευση και την επένδυση.Μετά την οικονομική κρίση του 2008, οι κεντρικές τράπεζες και τα κράτη αύξησαν την ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορούσε, για να καλύψουν τις αναπόφευκτες ζημίες κάποιων μεγάλων επενδυτών.

Το χρήμα αυτό δεν καταναλώθηκε, ούτε αποταμιεύθηκε, αλλά επενδύθηκε στις χρηματιστηριακές αγορές.

Με τον τρόπο αυτό δεν προέκυψε πληθωρισμός τιμών αγαθών, αλλά πληθωρισμός τιμών μετοχών.

Οι πολίτες έγιναν πλουσιότεροι στα χαρτιά και μείωσαν την απαραίτητη αποταμίευση.

Αυτή η κατάσταση όμως δεν μπορεί να διαρκέσει επ’ άπειρον.

Κάποιαν στιγμή στο μέλλον θα προκύψει η αναγκαία διόρθωση στις αγορές και οι πολίτες θα αρχίσουν να πωλούν τις μετοχές, που η τιμή τους θα πέφτει σημαντικά.

Αυτή η επιπλέον ρευστότητα θα πρέπει να απορροφηθεί είτε από την κατανάλωση, δημιουργώντας πληθωρισμό τιμών, είτε από την αποταμίευση.

Η αποταμίευση, όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά ή ακόμα χειρότερα όταν είναι αρνητικά είναι σήμερα μία παράλογη διαδικασία.

Γιατί να αναβάλει κάποιος την κάλυψη μίας ανάγκης σήμερα, όταν δεν έχει κάποιο όφελος στο μέλλον;

Σύμφωνα με τον παραπάνω συλλογισμό, οποιαδήποτε μεγάλη διόρθωση στις χρηματιστηριακές αγορές θα μπορούσε να οδηγήσει στην εμφάνιση πολύ μεγάλου πληθωρισμού.

Αυτό το ενδεχόμενο θα μπορούσε να μην πραγματοποιηθεί, αν εμφανιζόταν μία επένδυση, που θα ήταν συγχρόνως και αποταμίευση.

Το είδος αυτής της επενδύσεως εκφράζεται από τα κρυπτονομίσματα σήμερα.

Η αξία τους συνεχώς ανεβαίνει λόγω περιορισμένης προσφοράς και αυξημένης ζητήσεως.

Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός Bitcoin το 2140 θα είναι μόνο 21 εκατομμύρια τεμάχια.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός σήμερα υπολογίζεται σε 7,15 δισεκατομμύρια ανθρώπων.

Αν το σύνολο των Bitcoin μοιραζόταν εξίσου σε όλους, θα αντιστοιχούσε σε κάθε κάτοικο της γης μόλις 0,0029 Bitcoin ή 293706 Satoshi, που αποτελεί την μικρότερη υποδιαίρεση του Bitcoin.

Από την διαίρεση αυτήν προκύπτει ότι το Bitcoin είναι κάτι εξαιρετικά πολύτιμο και δυσεύρετο.

Ο κυριότερος τρόπος να το αποκτήσει κάποιος σήμερα είναι να το ανταλλάξει με κάποια υπηρεσία ή κάποιο περιουσιακό στοιχείο μέσω του διαδικτύου.

Η απόκτηση Bitcoin απαιτεί συναλλαγή σχετιζομένη με κατανάλωση.

Τo Βitcoin είναι περιουσιακό στοιχείο, που δεν αποφέρει τόκο και κατά συνέπεια δεν προσφέρεται για κλασικού τύπου αποταμίευση, ούτε κινδυνεύει από τον πληθωρισμό.

Οι συναλλαγές μ’ αυτό προϋποθέτουν πάντα την ύπαρξη αντισυμβαλλομένου και είναι άμεσες.

Για την ώρα δεν υπάρχουν υποδομές τύπου τραπέζης, που να μπορούν να δανείζουν Bitcoin πελατών, παράγοντας συγχρόνως λογιστικό χρήμα σε μορφή Bitcoin.

Aναγκαστικά πρέπει κάποιος να διαθέτει Bitcoin για να το δανείσει και αναλαμβάνει πλήρως τον κίνδυνο να μην του επιστραφούν ποτέ τα δανεικά κεφάλαια, αν ο δανειζόμενος είναι αφερέγγυος και τα ξοδέψει-μεταβιβάσει.

Η μορφή αυτή χρήματος είναι το απόλυτο χρηματικό εργαλείο σε ένα παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα.

Κατά συνέπεια θα πρέπει να αναμένουμε ότι η οικονομία, που βασίζεται στα κρυπτονομίσματα θα γιγαντώσει, καταπίνοντας σταδιακά τα υπόλοιπα fiat νομίσματα.

Τα fiat νομίσματα υστερούν σε σχέση με τα κρυπτονομίσματα, γιατί επιδέχονται φορολόγηση και εξαρτώνται απόλυτα από τις δημοσιονομικές ανάγκες των κρατών, που τα εκδίδουν.

Αντίθετα τα κρυπτονομίσματα για την ώρα δεν επιδέχονται φορολόγηση από κάποιον τρίτο.

Η φορολόγηση μπορεί να προκύψει με διάφορες μορφές μόνον, εάν υπάρξουν δεσμεύσεις στα ανταλλασσόμενα αγαθά (ή νομίσματα) με φυσική μορφή.

Οι κεντρικές τράπεζες δεν επιτρέπουν στην πλειονότητα των τραπεζών να προσφέρουν στους πελάτες τους συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.

Αν τελικά αποφασίσουν να το επιτρέψουν, θα πρέπει παράλληλα να φορολογήσουν-δεσμεύσουν την κυκλοφορία των fiat νομισμάτων.

Μόνο τότε μπορούν να εξασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές δεν θα οδηγήσουν την συνολική νομισματική κυκλοφορία των fiat νομισμάτων να εξισωθεί σε αξία με την αξία των κυκλοφορούντων κρυπτονομισμάτων κάθε είδους.

Στην σημερινή παγκόσμια οικονομία το χρέος έχει φθάσει στο 325% του ΑΕΠ.

ΠΗΓΗ

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει επιπλέον χρήμα σε ποσοστό 225% του ΑΕΠ.

Φαντασθείτε τώρα το ενδεχόμενο αυτό το 225% του ΑΕΠ να αντιστοιχισθεί με την τρέχουσα παγκόσμια κυκλοφορία όλων των σημερινών κρυπτονομισμάτων.

Σε ένα παρόμοιο ενδεχόμενο, η αξία των κρυπτονομισμάτων σε όρους fiat νομισμάτων (τιμή) αναμένεται να γίνει τεράστια.

Ετοιμασθείτε στο μέλλον για έναν υπερπληθωρισμό της τάξεως του 225% και για μία ονομαστική μείωση των φορολογικών εσόδων κατά 70% (=100%- (100/325)% ).

Τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να μειωθούν, καθώς οι συναλλαγές με τα κρυπτονομίσματα είναι αδύνατο να φορολογηθούν…

Η τιμή του Bitcoin θα μπορούσε τότε να φθάσει τα 23.318 δολάρια.

Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

To σύνολο δημοσίου και ιδιωτικού χρέους υπολογίζεται σε 215 τρισεκατομμύρια δολλάρια, αντιστοιχεί στο 325% του ΑΕΠ και σε 7,15 δισεκατομμύρια κατοίκους.

Συνεπώς το μέσο χρέος ανά κάτοικο αντιστοιχεί σε 30,06 δολλάρια.

Από το ποσό αυτό 20,81 δολλάρια αντιστοιχούν σε αξία μη εκφραζομένη από το ΑΕΠ (=30.06 Χ (225/325))..

Η αξία αυτή είναι ισοδύναμη με 0,0029 Bitcoin ή 293706 Satoshi.

H αξία ισορροπίας σήμερα υπολογίζεται σε 7.175 δολλάρια ανά Βitcoin (=20,81 /0,0029).

Όταν προκύψει όμως υπερπληθωρισμός της τάξεως του 225% για να εξισωθεί ΑΕΠ και κυκλοφορούν χρήμα, η τιμή ισορροπίας για το Bitcoin θα διαμορφωθεί τελικά σε 23318 δολάρια. (=7175 Χ (325/100)).

Η τρέχουσα τιμή του Bicoin είναι 9.642,58 δολάρια, στο 134% της θεωρητικής τιμής ισορροπίας, που επιτεύχθηκε εφέτος τον Νοέμβριο για πρώτη φορά.

Αν συνεχισθεί ο ρυθμός αυτός αυξήσεως, η τελική τιμή μπορεί να επιτευχθεί σε 3 περίπου μήνες (!)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΒΙTCOIN.

 

ΠΗΓΗ

John Drake

Y.Σ.

Η παραπάνω ανάλυση έγινε με την υπόθεση ότι τόσο ο γήινος πληθυσμός, όσο και το ΑΕΠ θα παραμείνουν σχετικά σταθερά ή θα αυξηθούν με παραπλήσια ποσοστά μέχρι να ολοκληρωθεί η νομισματική προσαρμογή.

Το παρόν άρθρο δεν αποτελεί παρότρυνση για κερδοσκοπία σε κρυπτονομίσματα…

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply