Θὰ ὑπάρχουν πάντα πρόθυμοι ἔμποροι …θανάτου!!!

Περὶ τιμῆς καὶ ἠθικῆς

Δηλώσεις ὑψηλοβάθμων στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ:

«Μήπως ἐάν δέν πουλούσαμε ἐμεῖς τά βλήματα, θά σταματοῦσε ὁ πόλεμος;»

Μήπως αὐτό ἀκριβῶς δέν λέν καί οἱ ἔμποροι ναρκωτικῶν; αυτο δεν λενε και οι εμποροι ναρκωτικων;

«Ἐὰν δὲν πουλούσαμε ἐμεῖς ναρκωτικά, κάποιος ἄλλος θὰ τὰ πωλοῦσε».

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply