Θὰ ὑπάρχουν πάντα πρόθυμοι ἔμποροι …θανάτου!!!

Περὶ τιμῆς καὶ ἠθικῆς

Δηλώσεις ὑψηλοβάθμων στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ:

«Μήπως ἐάν δέν πουλούσαμε ἐμεῖς τά βλήματα, θά σταματοῦσε ὁ πόλεμος;»

Μήπως αὐτό ἀκριβῶς δέν λέν καί οἱ ἔμποροι ναρκωτικῶν; αυτο δεν λενε και οι εμποροι ναρκωτικων;

«Ἐὰν δὲν πουλούσαμε ἐμεῖς ναρκωτικά, κάποιος ἄλλος θὰ τὰ πωλοῦσε».

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply