Γερμανικὸ πρότυπο ὑπὸ …ἀπαγόρευσιν!

Τὸ μήνυμα ποὺ ἐδόθη τὸ 2015 στὰ πέρατα τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴν γελοιότητα τῆς Μέρκελ ἦταν:

«πηγαίνετε καὶ ἂν καταφέρετε νὰ μπεῖτε πιάσατε τὴν καλή, δὲν σᾶς κουνᾶ καὶ θεὸς ὁ ἴδιος. Ἐὰν μάλιστα ἔχετε καὶ πολλὰ παιδιὰ θὰ περνᾶτε μπέηδες χωρὶς νὰ δουλεύετε».

Γιὰ νὰ ἀναστραφῇ πλέον αὐτὸ παίρνει καιρό. Ἡ ἐλπίδα στὸν ἄνθρωπο πεθαίνει τελευταία καὶ τὸ εὐρωπαϊκὸ ὄνειρο (εἰδικὰ τὸ γερμανικό) παραμένει ζωντανὸ σὲ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους σὲ ὅλον τὸν κόσμο. Ἡ Γερμανία προσπαθεῖ τώρα, καθυστερημένα βέβαια, νὰ σφραγίσῃ τὰ σύνορά της καὶ νὰ στείλῃ τὸ μήνυμα ὅτι τὰ πανηγύρια ἐτελείωσαν. Ὄσο πιὸ σύντομα τὸ ἐπιτύχει τόσο πιὸ σύντομα θὰ ἀνασάνουν καὶ οἱ χῶρες περάσματα, ποὺ πληρώνουν τὴν βαρειὰ ἀνικανότητα τῆς καγκελαρίου τῆς καρδιᾶς μας. Ἡ ὁποία ἄλλωστε τιμωρήθηκε καὶ ἀπὸ τὸν γερμανικὸ λαό. Μὴν κυττᾶτε ποῦ βγῆκε πρώτη. Βγῆκε ἀδύναμη καὶ μὲ ἔνα πολιτικὸ σύστημα σὲ κατάσταση ἀποῤῥυθμίσεως.

Ὑπομονὴ λοιπὸν καὶ μὴ διαμαρτύρεστε. Δὲν τὰ ἔχουν μαζύ μας. Ἐὰν ἐπιτύχουν νὰ πείσουν ὅτι οἱ πόρτες τους ἔκλεισαν τότε θὰ ἀδειάση σταδιακὰ καὶ ἡ Ἑλλάδα καὶ αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ νομίζω πὼς θέλουμε.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply