Ξαφνική …«ἀπώλεια» 80.000 ἀνδρῶν τό 1974 στήν Κύπρο;

Τὸ 1974 στὴν Κύπρο, μὲ βάση τὴν παραδοχὴ τοῦ στρατηγοῦ Χαραλαμποπούλου, στὰ τελευταία σχέδια ἀμύνης ποὺ ἐξεπονήθησαν τὸ 1973  (ἐπὶ ἐποχῆς δηλαδὴ ποὺ ἦταν Α/ΓΕΕΦ), μποροῦσαν νὰ παραταχθοῦν – ἔστω στὸν «Ἀττίλα ΙΙ»- 85.000 τοὐλάχιστον ἄνδρες (Ἐπίστρατοι καὶ Ἐθνικὴ Φρουρά).
Ἡ Ἱστορία ὅμως κατέγραψε ὅτι συνολικῶς ἐπολέμησαν στὸν «Ἀττίλα ΙΙ»  λιγότεροι ἀπὸ 4.500 ἄνδρες!!!

Ὁ Ὑποστράγητος Καραγιάννης δηλώνει ὅτι δὲν ὑπῆρχαν, ἀπὸ τὶς 6 Αὐγούστου τοῦ 1974 καὶ μετά, διαθέσιμες μονάδες νὰ ταχθοῦν γιὰ νὰ σταματήσουν τὴν προέλαση τῶν Τούρκων.
Ἔλεγε δηλαδὴ ὅτι ὑπῆρχε λειψανδρία!!!

Γιὰ νὰ καταλάβω δηλαδή… Οἱ 80.000 ἄνδρες ποῦ ἦσαν;

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Υ.Γ. Μία εὔλογο ἀπορία ἐκφράζω. Δὲν γνωρίζω. Νὰ ἐνημερωθῶ θέλω μόνον.

(Visited 330 times, 1 visits today)
Leave a Reply