Ξαφνική …«ἀπώλεια» 80.000 ἀνδρῶν τό 1974 στήν Κύπρο;

Τὸ 1974 στὴν Κύπρο, μὲ βάση τὴν παραδοχὴ τοῦ στρατηγοῦ Χαραλαμποπούλου, στὰ τελευταία σχέδια ἀμύνης ποὺ ἐξεπονήθησαν τὸ 1973  (ἐπὶ ἐποχῆς δηλαδὴ ποὺ ἦταν Α/ΓΕΕΦ), μποροῦσαν νὰ παραταχθοῦν – ἔστω στὸν «Ἀττίλα ΙΙ»- 85.000 τοὐλάχιστον ἄνδρες (Ἐπίστρατοι καὶ Ἐθνικὴ Φρουρά).
Ἡ Ἱστορία ὅμως κατέγραψε ὅτι συνολικῶς ἐπολέμησαν στὸν «Ἀττίλα ΙΙ»  λιγότεροι ἀπὸ 4.500 ἄνδρες!!!

Ὁ Ὑποστράγητος Καραγιάννης δηλώνει ὅτι δὲν ὑπῆρχαν, ἀπὸ τὶς 6 Αὐγούστου τοῦ 1974 καὶ μετά, διαθέσιμες μονάδες νὰ ταχθοῦν γιὰ νὰ σταματήσουν τὴν προέλαση τῶν Τούρκων.
Ἔλεγε δηλαδὴ ὅτι ὑπῆρχε λειψανδρία!!!

Γιὰ νὰ καταλάβω δηλαδή… Οἱ 80.000 ἄνδρες ποῦ ἦσαν;

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Υ.Γ. Μία εὔλογο ἀπορία ἐκφράζω. Δὲν γνωρίζω. Νὰ ἐνημερωθῶ θέλω μόνον.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply