Διότι ἀντὶ νὰ τιμωρήσουμε τὴν προδοσία, ἐμεῖς τὴν …ἐπιβραβεύουμε!!!

Τὶς πρὸ ἄλλες, βλέποντας τὸ ντοκυμαντὲρ τῆς Αἴμιλης Μιχαὴλ γιὰ τὰ Ἴμια, μὲ ἐπιασε μία μελαγχολία…

Ὄχι γιατὶ δὲν τοὺς καταβυθίσαμε τὸν Τουρκικὸ Στόλο ἐνῶ μπορούσαμε ἄνετα…

Ὄχι γιατὶ δὲν τσακίσαμε τοὺς Τούρκους Κομμάντος ἐπάνω στὴν μικρὴ Ἰμια…

Ὄχι γιατὶ κάναμε ὑποστολὴ τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας ἀπὸ Ἑλληνικὸ ἔδαφος…

Ὄχι γιατὶ γκριζάραμε ἀπὸ ἐκείνην τὴν ἡμέρα τὸ Αἰγαῖο…

Ἀλλὰ γιατί, ἕξι μὲ ἑπτὰ μῆνες μετά, μὲ τὴν ψῆφο μας, ἐπανεκλέξαμε πανηγυρικῶς τὸ κάθαρμα τὸν Κώστα Σημίτη…
…ὡς ἐπιβράβευση τῆς προδοσίας του!!!

Τέλος, αὐτὸ τὰ λέει ὅλα καὶ δὲν θέλω νὰ πῶ κάτι περισσότερο ἐπὶ τοῦ θέματος…

Δημητριάδης Κωνσταντίνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *