Θανατηφόρα μνημόνια

Τελικὰ ἡ κρίσις ὁδηγεῖ ὅλο καὶ περισσοτέρους ἀνθρώπους σὲ πρόωρο θάνατο.

Τὸ στρές, κάποτε ἦταν τὸ προνόμιο τῶν Πιλότων καὶ τῶν Χρηματιστῶν ποὺ πέθαιναν στὰ 50-55 ἀπὸ καρδιά.
Τώρα τῶν δημοσιογράφων (πρόσφατο λυπηρὸ πρὸ ἡμερῶν, ἀλλὰ θυμᾶμαι, γιὰ παράδειγμα, τὴν περίπτωση ἄλλων συναδέλφων του πρὶν λίγους μῆνες) ἀλλὰ καὶ ἁπλῶν ἀνθρώπων.

Ἡ Ἑλλάς, τόσο γιὰ ἐπιχειρηματίες ὅσο καὶ γιὰ ἐργαζομένους, εἶναι ἔνα ἀπέραντο Νταχάου.
Γιὰ αὐτὸ εἶναι καλὸ ὅσοι ὑπερασπίζονται τὴν τοξικότητα τῶν «μέτρων» τύπου ΔΝΤ, νὰ κυττάξουν γύρω τους, ἢ μᾶλλον νὰ πᾷν καὶ σὲ κάποιον ἰατρό…

Βέργος Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply