Γιατί ἐπανεξοπλίζονται Γερμανία καί Ἰαπωνία;

Ἐξετάζοντας τὰ στατιστικά, ἀνεκάλυψα ὅτι ἡ Γερμανία εἶναι ἡ χώρα μὲ τοὺς περισσοτέρους στρατιωτικοὺς ἐξοπλισμούς, μετὰ τὴν Γαλλία καὶ τὴν Ἀγγλία, ποὺ ὅμως ἔχουν διεθνὴ στρατό, ἐνῶ ἐπίσης οἱ στρατιωτικὲς δαπάνες τῆς Ἰαπωνίας εἶναι ἐξαιρετικὰ ὑψηλες, γιὰ τὸ μέγεθος καὶ τὸν πληθυσμὸ τῆς χώρας.

Ἂν καὶ θέλῃ ψάξιμο, τὸ γεγονὸς εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀνησυχητικό, δεδομένου ὅτι οἱ δύο αὐτὲς χῶρες ξεκίνησαν τὸ Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ποιός τοὺς ἐπέτρεψε νὰ ἐξοπλισθοῦν, γιατὶ καὶ ποῦ θὰ χρησιμοποιηθοῦν ὅλα αὐτά;

Κωνσταντῖνος Βέργος

 

(Visited 698 times, 1 visits today)
Leave a Reply