Βορείου Ἠπείρου Αὐτονομία

Ἀνακήρυξις τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ πρωτεύουσα τὸ Ἀργυρόκαστρο, 17 Φεβρουαρίου 1914.

Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1913, μὲ τὸ Πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας, ὑπεγράφη ἀπὸ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις ἡ διχοτόμησις τῆς Ἠπείρου καὶ τὸ Βόρειο τμῆμα της παραχωρεῖται στὸ νεοσύστατο ἀλβανικὸ κράτος, μὲ ἐπιμονὴ τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Αὐστροουγγρικῆς Μοναρχίας.

Οἱ Βορειοηπειρῶτες ἐξηγέρθησαν.
Ἀντέδρασαν μὲ ἔνοπλο ἀγῶνα…

Πυρουνάκης Μιχάλης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply