Βιβλιοπαρουσιάζουμε τὸ «Ὄνειρο Πνίγηκε στὸν Σαγγάριο»

Τὴν Δευτέρα 5 Μαρτίου καὶ ὥρα 18:30 (6:30 μ.μ.), στὸν πολυχῶρο «Polis Art Cafe – Αἴθριον τῆς Στοᾶς Βιβλίου» (Πεσματζόγλου 5), παρουσιάζουμε τὸ νέο βιβλίο μου μὲ τίτλο «Τὸ ὄνειρο πνίγηκε στὸν Σαγγάριο».

Τὸ νέο μου βιβλίο, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πελασγός» τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα, εἶναι ἕνα ἱστορικὸ μυθιστόρημα μὲ θέμα του τὴν Ἔνδοξη Μικρασιατικὴ Ἐκστρατεία καὶ τὴν ταπεινωτικὴ Καταστροφὴ ποὺ ἐπηκολούθησε, καθὼς καὶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀποῤῥέοντα θλιβερὰ γεγονότα ποὺ ἔλαβαν χώρα ἔως τὰ τέλη τοῦ 1922.

Ἡ ἐκδήλωσις θὰ συντονισθῆ  ἀπὸ τὸν ἐρευνητὴ συγγραφέα Μᾶνο Χατζηδάκη καὶ γιὰ τὸ βιβλίο θὰ μιλήσουμε ἐγὼ καὶ ὁ Ἱστορικὸς Ἐρευνητὴς καὶ Συγγραφεὺς Ἰωάννης Κακολύρης.

Σᾶς περιμένουμε.

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

Leave a Reply