Φίλοι μας καὶ οἱ …«Λευκοκρανίτες»!!!

Οἱ ἰσλαμοφασίστες καὶ τὰ «Λευκὰ Κράνη»
εἶναι σύμμαχοι καὶ φίλοι μας!!!

Σουηδοὶ ἰατροὶ καταγγέλουν ὅτι τὰ (ΝΑΤΟϊκά) «Λευκὰ Κράνη» ἔσφαζαν παιδιὰ γιὰ νὰ δημιουργήσουν «προπαγανδιστικὸ ντεκόρ», ἐνῶ ἡ εἰσαγγελεὺς τοῦ Δικαστηρίου τῆς Χάγης ἐπιῤῥίπτει τὴν εὐθύνη τῆς ῥίψεως χημικῶν (κατὰ τοῦ ἰδίου τοῦ λαοῦ τους) σὲ ἀντικαθεστωτικοὺς μὲ τὴν «τριάστερη» σημαία…

Κατὰ τὰ ἄλλα, ὅλα καλά…

Στὶς 4:40 τὸ πρωΐ, τῆς 14ης Ἀπριλίου, ξεκίνησε τὸ σφυροκόπημα τῆς Συρίας ἀπὸ τοὺς «συμμάχους» μας, μὲ στόχο νὰ ἀποσπασθοῦν ὁριστικῶς τὰ πετρελαιοφόρα ὑψώματα τοῦ Γκολᾶν (γιὰ τὰ ὁποῖα τὸ Ἰσραὴλ ἔχει δώσει, ἐδῶ καὶ χρόνια, ἄδειες  ἐξορύξεως στοὺς Ῥοκφέλερ καὶ Μέρντοχ, χωρὶς βεβαίως καὶ νὰ τοῦ ἀνήκουν!).

Καὶ γιὰ νὰ «κυβερνήσουν» τὴν Συρία τὰ καθάρματα ποὺ ὀργάνωσαν -ἀπὸ κοινοῦ μὲ τοὺς ἰσλαμοφασίστες- τὴν δολοφονία ἑκατοντάδβν χιλιάδων ἀθῴων, πρὸ κειμένου νὰ διαμελίσουν καὶ νὰ ξεπουλήσουν τὴν χώρα τους, γιὰ νὰ κάνουν τὴν ἁρπακτή τους…

(Οἱ ἔδω ὁμοϊδεάτες τους κάνουν ἀκριβῶς τὰ ἴδια, – σὲ βάρος τῆς δικῆς μας χώρας – ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει λαὸς νὰ τοὺς ἀντισταθῇ, ἀρκοῦνται στὶς χιλιάδες αὐτοκτονίες καὶ δὲν προχωροῦν σὲ μαζικὲς ἐκτελέσεις, μὲ πρόσχημα τὸν «ἐμφύλιο πόλεμο»…)

Διονύσιος Χοϊδᾶς

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply