Βαρύγδουπες ἐθνικιστικὲς (καμμενικές) κορῶνες, ἀλλὰ σιωπὴ γιὰ τὰ …«τουρκικά» Ἴμια!!!

Πᾶνος Καμμένος: «Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν πάθη ἀμὸκ μὲ ἐμέναν, γιατὶ ὑπερασπίζομαι τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία. Ἔχουμε πόλεμο.»

Πάλι μεγάλες κουβέντες καὶ βαρύγδουπες δηλώσεις. 
Ἀπὸ λόγια πηγαίνουμε πολὺ καλὰ ἀλλὰ ἀπὸ ἔργα …τίποτα, ἐνᾦ ἡ Τουρκία ἔχει περάση ἀπὸ τὴν θεωρία στὴν πράξη!!! 

Ἡ Τουρκία λοιπὸν ἀνεκήρυξε τὰ Ἴμια ὡς τουρκικά, ἀφήνοντας πίσω της τὶς θολὲς ἀμφισβητήσεις.
Κι ὅλοι ἐμεῖς, οὔτε εἴδαμε οὔτε κι ἀκούσαμε κάποιαν ὁποιανδήποτε ἀντίδραση ἀπὸ μέρους σας κύριοι «στρατάρχες» Καμμένε καὶ Τσίπρα. Οἱ Ἕλληνες ἀναμένουν νὰ δοῦν ἐπὶ αὐτοῦ τὴν ἀποφασιστικότητά σας.
Τώρα εἶναι ὥρα γιὰ δράση.
Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι κάλπικα λόγια τοῦ ἀέρος.

Θεοφανάκης Στέφανος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply