Διεθνιστικὰ πρότυπα ὑπὲρ ἄνω ἐθνικῶν συμφερόντων

Κάποιοι θέλουν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν σὲ ἕνα κοινωνικοπολιτικὸ μοντέλο πού, ἐὰν ἐξαιρέσῃ κάποιος τὴν Βόρειο Κορέα, τὴν Βενεζουέλα τῆς πείνης, τὴν Κούβα τῆς ἰδεοληψίας καὶ ἐνδεχομένως 5-6 χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας, δὲν ὑφίσταται κάπου.

Κι ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ συνασπίζονται καὶ μὲ Τούρκους ὁμοϊδεάτες τους ὅπως βλέπετε στὴν ἀφίσσα…

Τί νά κάνουμε;;;
Θὰ τὸ ἀντέξουμε κι αὐτό….

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Υ.Γ. Ἕνα πρᾶγμα εἶναι παρήγορο. Ὅτι ἡ ἀφίσσα εἶναι τοῦ ΚΚΕ (μ-λ) καὶ ὄχι τοῦ Μ-Λ ΚΚΕ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply