Φασιστικὰ ξυλοφορτώματα ἀπὸ …«ἀντιφασίστες»!!!

Οἱ «ἀντί-φασίστες» φασίστες διαδηλώνουν …«εἰρηνικά…!!!

 

Οἱ Γ@μημένοι λοβοτομημένοι ἠλίθιοι «ἀντιφά» μὲ τοὺς χρηματοδοτουμένους «ὁμαδάρχες» καὶ τὰ χρηματοδοτούμενα «στέκια»…

Ἅ, ξέχασα νὰ σοῦ πῶ παλιομ@λάκα δίποδο τοῦβλο «ἀλληλέγγυε», «ἀριστερό-@ρχίδι» ὅτι ὅλοι αὐτοὶ εἶναι πλήρως ἀναλώσιμοι…
…ἀλλὰ ὅταν θὰ τὸ καταλάβουν θὰ εἶναι πάρα πολὺ ἀργὰ γιὰ τοὺς ἰδίους…

Ἔχω νὰ κάνω πάρα πολλὰ γέλια τότε ποὺ τὰ Ὑψηλὰ Ἀφεντικά τους θὰ τοὺς πετάξουν στὰ σκουπίδια…
…καθὼς δὲν θὰ τοὺς χρειάζονται πιά…

Πραξιτέλης ὁ Νότιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply