Νεοναζὶ τῶν Βρυξελλῶν καὶ ἐντόπιοι «κουΐσλινγκς»!

Ζοῦμε πραγματικὰ ἱστορικὲς στιγμές!

Στιγμὲς ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ Τζῶρζ Ὄργουελ, ἦταν ἔνας προφήτης ἐφάμιλλος τοῦ προφήτου-Ἠλία καὶ μάντης ἐφάμιλλος τοῦ Κάλχα καὶ τοῦ Τειρεσία…

Καὶ ἐξηγοῦμαι:

Οἱ Ἰταλοὶ ἐκλήθησαν στὶς κάλπες νὰ ἐπιλέξουν τὴν ἑπομένη Κυβέρνησή τους.
Ἐψήφισαν ἐλεύθερα καὶ τὰ ἀποτελέσματα ἦσαν κόλαφος γιὰ τὰ παραδοσιακὰ κόμματα…

Πρῶτο κόμμα ἀνεδείχθη τὸ «Κίνημα 5 Ἀστέρων» τοῦ γνωστοῦ Ἰταλοῦ κωμικοῦ Μπέπε Γκρίλο μὲ δευτέρα τὴν συμμαχία τῶν δεξιῶν-ἀκροδεξιῶν κομμάτων τῆς «Λέγκας τοῦ Βορῤῥᾶ», τῆς «Φότσα Ἰταλία» τοῦ Μπερλουσκόνι καὶ τὰ «Ἀδέλφια τῆς Ἰταλίας», ἐνῶ ἡ κεντροαριστερά-ἀριστερὰ περιῳρίσθη στὸ ἰστορικὸ χαμηλὸ ποσοστὸ κάτω τοῦ 30%!!!

Μὲ βάση τοὺς κανόνες τῆς Δημοκρατίας καὶ σύμφωνα μὲ τὸν Ἐκλογικὸ Νόμο ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, προχώρησε στὶς διερευνητικὲς ἐντολὲς γιὰ σχηματισμὸ βιωσίμου Κυβερνησεως πλειοψηφίας.

Μετὰ ἀπὸ τρεῖς μῆνες ὑπηρεσιακὴς Κυβερνήσεως, τὴν ἐντολὴ πῆρε «ὁ ἐκλεκτός» τοῦ Κινήματος τῶν 5 Ἀστέρων (πρώτου κόμματος στις ἐκλογές) καὶ τῆς Λέγκας τοῦ Βοῤῥᾶ (τρίτου κόμματος στὶς ἐκλογές) Τζουζέπε Κοντέ, ὁ ὁποῖος γιὰ τὴν θέση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν προέτεινε τον 81χρονο εὐρωσκεπτικιστὴ οἰκονομολόγο, Πάολο Σαβόνα. Ο Σαβόνα, ἂν καὶ διεθνοῦς φήμης καὶ μὲ πλούσιο βιογραφικὸ (ποὺ περιλαμβάνει καὶ τὸ χαρτοφυλάκιο τοῦ ὑπουργείου βιομηχανίας τῆς Ἰταλίας, στὶς ἀρχὲς τοῦ ’90), εἶναι ὁρκισμένος πολέμιος του εὑρῶ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκὴς Ἑνώσεως καὶ ἔχει ταχθῆ πολλάκις ὑπὲρ τῆς ἐξόδου τῆς Ἰταλίας ἀπὸ τὴν ζώνη τοῦ εὐρῶ. Ὁ ἴδιος ἐπεχείρησε νὰ μετριάσῃ τὴν γενικευμένη ἀνησυχία γιὰ τὶς ἀποψεις του, στὴν πρώτη δημόσια δήλωση ἐπ’ αὐτοῦ λέγοντας: «Θέλω μίαν διαφορετικὴ Εὐρώπη. Ἰσχυροτέρα ἀλλὰ πιὸ ἰσότιμο».

Ὅμως ὁ Πρόεδρος τῆς Ἰταλικῆς Δημοκρατίας – προφανῶς ὑπακούοντας στὶς ὅλο ἀνησυχία ἐντολὲς τῶν Βρυξελλῶν – ἔθεσε βέτο στὴν τοποθέτηση τοῦ Σαβόνα ὡς ἑπομένου Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν καὶ μὲ μίαν ἄκρως ὑποκριτικὴ καὶ δακρύβρεκτο δήλωση δικαιολόγησε τὴν στάση του ὡς ἐξῆς: «Ἔχω ἔναν ῥόλο ἐγγυητοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν δέχεται ἐπιβολές. (…) Ἡ ἀβεβαιότητα τῆς στάσεώς μας γιὰ τὸ εὐρῶ προεκάλεσε συναγερμὸ σὲ ξένους καὶ Ἰταλοὺς ἐπενδυτές. Ἔχω τὴν ὑποχρέωση, βάσει τοῦ Συντάγματος, νὰ προστατεύσω τὶς ἀποταμιεύσεις τῶν Ἰταλῶν»…

Καὶ πετώντας «τελείως φασιστικά» ὁ Δημοκράτης ΠτΔ στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων τὴν θέληση τοῦ, μεγαλυτέρου ἀπὸ τὸ 50% τμήματος τοῦ Ἰταλικοῦ Λαοῦ, ἔδωσε ἐντολὴ στὸ πρῴην μέλος τοῦ ΔΝΤ Κάρλο Κοταρέλλι νὰ σχηματίσῃ Κυβέρνηση «Τεχνοκρατών» (σᾶς θυμίζει κάτι;;;;; Κάτι μὲ Παπαδῆμο;;;; Ἔεεε;;;;).

Οἱ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Κινήματος 5 Ἀστέρων καὶ Λέγκας τοῦ Βοῤῥᾶ, διεμαρτυρήθησαν ἀλλὰ οὐδεὶς τοὺς ἄκουσε στὸ Μέγαρο τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ποὺ ἔχει αὐτιὰ μόνον γιὰ τὶς Βρυξέλλες…

Ἕνας φασισμός, ποὺ ἐνεδύθη Δημοκρατία, μὲ στολὴ ποὺ τοῦ ἔῤῤαψαν οἱ τραπεζῖτες τῶν Βρυξελλῶν…

«Πρόκειται γιὰ μίαν θεσμικὴ σύγκρουση ἄνευ προηγουμένου. Καὶ τὸ θέμα εἶναι ὅτι καὶ νὰ ξαναψηφίσουμε αὔριο καὶ τὸ «Κίνημά» μας, μαζὺ μὲ τὴν «Λέγκα τοῦ Βοῤῥᾶ» καὶ τὰ «Ἀδέλφια τῆς Ἰταλίας», πάρουμε 80% καὶ ξαναπροτείνουμε τὸν Σαβίνα, ὁ ΠτΔ θὰ μᾶς ξανὰ πῆ πάλι ὄχι, ὑπακούοντας στοὺς θεσμοὺς τῶν Βρυξελλῶν. Ἡ Ἰταλία ἔχει μεγάλο πρόβλημα. Ἡ Δημοκρατία της δὲν εἶναι ἐλευθέρα. Ποιό τό νόημα νά πηγαίνουμε νά ψηφίζουμε, ἐάν γιά τό ποιά κυβέρνηση θά ἔχουμε, ἀποφασίζουν οἱ οἴκοι ἀξιολογήσεως;», ἐδήλωσε στὴν Rai ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Κινήματος Λουΐτζι Ντὶ Μάτζιο.

Καὶ ἐνῶ ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν στὴν Ἰταλία, ποὺ μᾶλλον θὰ ὀδεύση μετὰ τὸ καλοκαίρι σὲ νέες ἐκλογές, δὲν θὰ μπορούσα νὰ μὴν κάνω σκέψεις σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογὲς στὴν Ἑλλάδα, ὅπου κάποιοι θεωροῦν τὴν πτώση τοῦ Τσίπρα ὡς «πανάκεια»!!!
Στὴν Ἑλλάδα, ὅπου κά
ποιοι θεωροῦν ὅτι ἡ ἀνάδειξις τοῦ Κούλη σὲ Πρωθυπουργὸ θὰ ὠφελήση τὴν χώρα…
Ἐκεῖ ὅπου
κάποιοι θεωροῦν πὼς ἡ δημοκρατικὴ θέλησις τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, μέσῳ τῶν ἐκλογῶν, θὰ λυγίση τοὺς καρεκλοκενταύρους δανειστές….

Πόσο μωρόπιστοι εἴμαστε ἀλήθεια;

Ἐὰν οἱ Βρυξέλλες μποροὺν καὶ «κόβουν καὶ ῥάβουν» Κυβερνήσεις κατὰ τὸ δοκοῦν σὲ μεγάλες καὶ βιομηχανικὲς χῶρες ὅπως εἶναι ἡ Ἰταλία, τί θά μποροῦσε νά κάνῃ ὁ Κούλης, ἄκομη κι ἐάν ἤθελε (ποὺ ὁ ἴδιος βέβαια δηλώνει ὅτι δὲν θέλει), πού θά ἐρχόταν σὲ ἀντίθεση μέ τήν θέλήσῃ τῶν Τραπεζιτῶν τῶν Βρυξελλὼν καὶ τῆς ἐντολοδόχου τους κας Μέρκελ;;;

Ἡ λῦσις, δυστυχῶς, εἶναι μία καὶ δὲν εἶναι ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἔρχονται μέσα ἀπὸ τὶς κάλπες… 

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Υ.Γ. Προτίμω να εἶμαι «φασίστας» γιὰ τοὺς «δημοκράτες μὲ φασιστικὴ λογική», παρὰ «δημοκράτης» μὲ «φασιστικὴ νοοτροπία καὶ πρακτικές»…

Δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα ΜΑΧΗ καὶ στὴν στήλη «ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος».

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Νεοναζὶ τῶν Βρυξελλῶν καὶ ἐντόπιοι «κουΐσλινγκς»!

  1. Ἡ δημοκρατία πάντοτε καταλήγει σἐ ὁλοκληρωτισμό. Ὑπενθυμίζω ἐδῶ ὅτι τὸ σύνταγμα τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης ποὺ ψηφίστηκε κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1930 ὑπῆρξε τὸ πιὸ φιλελεύθερο στὸν κόσμο καὶ ἐφαρμόστηκε ὄχι ἁπλῶς κατὰ γράμμα ἀλλὰ καὶ κατὰ πνεῦμα. Καὶ ὅμως… ἡ ἐφαρμογή του ἐπέφερε τὸν βαρύτερο ὁλοκληρωτισμὸ στὴν Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, δηλαδὴ ἐκεῖνον τοῦ Στάλιν.
    Νά γιατί, ὅποτε οἱ τῶν παρασκηνίων θέλουνε νὰ ὑποτάξουνε ἤ νὰ διαλύσουνε ἕνα τόπο πετᾶνε μία “δημοκρατία” καὶ καθαρίζουνε.

  2. Παιδιά, νὰ τὸ ξαναπῶ εἰσέτι ἅπαξ; Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση εἶναι ἡ βιτρίνα, ἡ μπουζουριέρα κατὰ πὼς λέγανε παλιά. Τὸ κύριο, τὸ βασικὸ -ἐὰν ὄχι τὸ μοναδικὸ-ζήτημα εἶναι οἱ Ἰουδαῖοι. Ἀκόμα δὲν ἔχει ἐξηγηθῆ βάσει ποίων -δημοκρατικῶν ἐξυπακούεται- διαδικασιῶν κολλήσανε στὸν Χριστιανισμό. Τώρα ἐπὶ πλέον πρέπει νὰ ἐξηγηθῆ καὶ τὸ πῶς κολλήσανε στὴν Εύρώπη…
    Νὰ τὸ ποῦμε ἀκόμα μιὰ φορά; Ἡ Μέρκελ, τὴν ὁποία πολλοί, πάρα πολλοὶ ἀχαρακτήριστοι, θεωροῦνε “κλωνοποίηση τοῦ Ἀδόλφου” εἶναι Ἰουδαία. Ὁ πατέρας της ἔγινε … λουθηρανὸς πάστορας καὶ διέφυγε ἀπὸ τὴ Δυτικὴ Γερμανία στήν… Ἀνατολική. (Μοναδικὴ περίπτωση!) Ἐκεῖ ἡ Μέρκελ διέπρεψε -ποῦ ἀλλοῦ;- στὴν Κομμουνιστικὴ Νεολαία καὶ μετὰ τὴν ἑνοποίηση τῆς Γερμανίας ἀνεδείχθη ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ -ὑποτίθεται συντηρητικοῦ καὶ ἀντικομμουνιστικοῦ- Χριστιανοδημοκρατικοῦ κόμματος.
    And last but not least: Τὸ “Μέρκελ” εἶναι ὄνομα ὄχι δικό της οὔτε τοῦ πατέρα της ἀλλὰ -κάποιου- συζύγου της.
    Αὐτὰ ἔχουνε δημοσιευθῆ καὶ σὲ ἑλληνικὰ περιοδικὰ καὶ σε μπλόγκς. Ποιὸς τὰ ἀκούει ὅμως;

Leave a Reply