Ὑπουργεῖον …«Παιδείας» στὴν ὑπηρεσία τοῦ …Ἰσραῆλ!!!

Εἴπαμε… Εἴμεθα καννίβαλοι…
…ἀλλὰ τόσο πολύ, πού δέν ἔχουμε ἕναν Ἕλληνα συγγραφέα;

Καί, ψάχνοντας, ἀνακαλύψαμε τόν Ἰσραηλινό;

Ἀπίθανο…!!!

Παναγιώτης Μαρίνης

(Visited 248 times, 3 visits today)
Leave a Reply