Ὑπουργεῖον …«Παιδείας» στὴν ὑπηρεσία τοῦ …Ἰσραήλ!!!

Εἴπαμε… Εἴμεθα καννίβαλοι…
…ἀλλὰ τόσο πολύ, πού δέν ἔχουμε ἕναν Ἕλληνα συγγραφέα;

Καί, ψάχνοντας, ἀνακαλύψαμε τόν Ἰσραηλινό;

Ἀπίθανο…!!!

Παναγιώτης Μαρίνης

(Visited 569 times, 1 visits today)
Leave a Reply