Δέν ὑπάρχουν σκάνδαλα γύρω ἀπό τό …«προσφυγικό»;

Ὅλοι γνωρίζουν ὅτι οἱ μουκουόου ἔχουν στήση τρελλὸ πανηγύρι μὲ τοὺς μετανάστες.
Ἡ διαχείρησις τοῦ προσφυγικοῦ εἶναι ἡ ἑστία μεγκασκανδάλων κι αὐτὸ ὅλοι τὸ ξέρουν.

Ἔχετε ἀκούση κάποιαν καταγγελία ἀπὸ τήν ΝΔ τοῦ Μητσοτακη; Κάποιο χίντ βρέ ἀδελφέ, ἀπό τό μέγκα κόλπο;

Ὄχι βέβαια…
Τὰ τρωκτικὰ τοῦ Μητσοτακικοῦ παρακράτους λαμβάνουν θέσεις νὰ πάρουν ὡς ὄρνια τὰ σαπίμια ἀπὸ τὰ δόντια τῶν μπολσεβίκων ….

Γι αὐτὸ δὲν ἀκοῦτε κουβέντα φίλες καὶ  φίλοι…
Ὄρνια, ὕαινες καὶ γύπες ἀκονίζουν τὰ δόντια γιὰ νὰ ἐπιτεθοῦν στὰ ψοφίμια…

Καλησπέρα σας.

«Ἕνας»

Σημείωσις ἱστολογίου

Τὸ τρελλὸ πανηγύρι τώρα ξεκινᾶ, ἐφ΄ ὅσον ναὶ μέν…

Ἡ νέα Ἰταλικὴ κυβέρνησις, μὲ τὴν ἀπόφασή της νὰ ἀρνηθῇ τὴν εἴσοδο σὲ ἰταλικὸ λιμάνι τοῦ πλοίου Aquarius μὲ 630 λαθρομετανάστες καὶ πρόσφυγες, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Ἰταλία βάζει φρένο στὸ ἐμπόριο ἀνθρώπων ποὺ ἔχει ἀναπτυχθῆ μεταξὺ ΜΚΟ καὶ δουλεμπόρων.

Ἄντε καὶ στὰ δικά μας…..

Παναγιώτης Τσουκαλᾶς

…ἀλλά, ποῦ θά καταλήξουν ὅλοι αὐτοί πού δέν μποροῦν νά πατήσουν τήν Ἰταλία;
Στὸ …Ἰσραὴλ πάντως ἀποκλείεται!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply