Θυμᾶμαι τὶς πρὸ ΣΥΡΙΖΑ ἐποχές…

…ἀκόμη!
Τότε ποὺ ἀκούγαμε:

Δέν θά ἔλθη ὁ ΣΥΡΙΖΑ στήν κυβέρνηση ;

Θὰ τὰ καταργήσει ὅλα τὰ διόδια!!!
Τὸ κίνημα «δὲν πληρώνω» θὰ σᾶς δώση νὰ καταλάβετε τὸ τὸ σημαίνει νὰ εἶσαι κουμουνιστής!!!
Σὲ περίπου ἕναν χρόνο θὰ ἔχουμε ἐκλογές. Τότε θὰ δεῖτε τί ἐστι ΣΥΡΙΖΑ!!!!

Καὶ θὰ καταργήση τὰ διόδια καὶ θὰ σκίση τὰ μνημόνια καὶ θὰ καταργήση τὸν ΕΝΦΙΑ καὶ θὰ πάρηι τὰ λεφτὰ ἀπὸ τὶς γερμανικὲς ἀποζημιώσεις καὶ θὰ δώση 13ο καὶ 14ο μισθὸ καὶ θὰ κάνη τὸν κατώτατο μισθὸ 751€ καὶ θὰ πάρη τὰ λεφτὰ ἀπὸ τὴν λίστα Λαγκάρτ!!!

Ἕνας χρόνος ἔμεινε κουφάλες δεξιοὶ σὲ λίγο τελειώνουν τὰ ψέμματα!!!
Ἔρχεται ὁ λαὸς στὴν ἐξουσία.
ἔρχεται ἡ ἰσονομία.
Ἔρχεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ!!!!!!

Θυμᾶμαι καὶ (μᾶς) κλαίω…

Τὸ Χρήσιμον

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Θυμᾶμαι τὶς πρὸ ΣΥΡΙΖΑ ἐποχές…

Leave a Reply