Ξανά-πλημμυρίσαμε;

Δὲν εἶναι κάτι σπουδαῖο βρὲ κουτά…
Εἶναι κάτι ἀπὸ …κάθαρσις καὶ μόνον!!!
Ἦσαν πολλὲς οἱ λάσπες, τὰ μπάζα, μὰ κυρίως τὰ καφροπολιτικοκομματικὰ σκουπίδια (ἰδίως μετὰ τὰ τελευταία γεγονότα), ποὺ χρειαζόταν ἕνα …ξέπλυμα!!!

Τί ὄχι; Κάνω λάθος; Ἀπό τά καφροπολιτικοκομματικά σκουπίδια δέν καθαρίσαμε;
Οὔτε ἀπό τίς λάσπες καί τά μπάζα;
Ἀποκτήσαμε κι ἄλλα;
Ἀπίστευτον… ἔ;
Καί οἱ Εἰσαγγελεῖς ποῦ εἶναι; Ἤ μήπως ἀρνῶνται νά ἐγκαλέσουν τήν (κάθε) δούραινα διότι δέν γίνεται νά καταθέσῃ ἐναντίον τοῦ …ἑαυτοῦ της;

Λοιπόν… Ναί, ὁ ἀνθρώπινος παράγων εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχὴν ὑπεύθυνος γιὰ τὶς καταστροφὲς ποὺ ἐπέφερε καὶ αὐτὴ ἡ πλημμύρα.
(Βλέπε ἐγκληματικὲς παραλείψεις, ἐγκληματικὲς μπαζώσεις, ἐγκληματικὲς ἀδιαφορίες, ἐγκληματικὲς ἀμέλειες, ἐγκληματικὲς ἀνευθυνότητες, ἐγκληματικὲς καταχώσεις, ἐγκληματικὲς παράνομες δομήσεις, ἐγκληματικὲς ἁρπακτές, ἐγκληματικὲς ἀνηθικότητες, ἐγκληματικὲς ὑφαρπάξεις, ἐγκληματικοὺ ἐφησυχασνοί, ἐγκληματικὲς καθυστερήσεις καί, κυρίως, ἐγκληματικὴ ἀπουσία δικαιοσύνης!!!)
Ὅμως δὲν εἶναι αὐτὸς ἀπὸ μόνος του ποὺ μετατρέπει τὶς ὑδάτινες μάζες σὲ φονικὰ ἐργαλεία.
Εἶναι οἱ ἴδιες οἱ ὑδάτινες μάζες (μὲ ἢ χωρὶς …ὑποβοήθεια) ποὺ αὐξάνουν τὴν παρουσία τους στὴν κόσμο μας καὶ ἀπειλοῦν ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα τὸν (ἂς ποῦμε) πολιτισμό μας.
Κι ἐμεῖς, ἀντὶ νὰ πάρουμε τὰ μαθήματά μας καὶ νὰ πορευθοῦμε ἀναλόγως, ἀναζητοῦμε στὰ (ἀνίκανα) πρόσωπα τὶς ἀνύπαρκτες εὐθύνες τους.

Ἡ ἀπάντησις καὶ ἡ λύσις τῶν προβλημάτων ποὺ ἐπιφέρει μία πλημμύρα κρύβεται στὴν ἀρχαιοτάτη κοινὴ λογική: τὸ νερὸ δὲν τὸ σταματᾶς, ἀλλὰ προσαρμόζεσαι στὶς δικές του διαδρομές.
Μὲ αὐτὴν τὴν λογικὴ ἐπορεύθησαν, γιὰ αἰῶνες, τόσες καὶ τόσες γενές, ποὺ θέλησαν νὰ ἐπιβιώσουν σὲ τόπους τέτοιους, ὅπου τὸ νερό, κατὰ τὰ γοῦστα του, ἐπέφερε συχνὰ βίαιες καταστροφές.
Πρὸς τοῦτον (ἀκόμη καὶ στὴν Μάνδρα) ἦταν εὔκολο νὰ διακρίνουμε πὼς τὰ πετρόκτιστα γεφύρια δὲν ἔπαθαν κάτι, ἐφ΄ ὅσον οἱ τότε κατασκευαστές τους προσήρμοσαν τὶς κατασκευές τους ὄχι στὰ γοῦστα τῶν ἐργολάβων (καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν σιτιζομένων) ἀλλὰ στὶς χαράξεις καὶ στοὺς ὄγκους τῶν ὑδάτων. Ὅλες οἱ σύγχρονες κατασκευές, ἀκόμη καὶ τὰ ὅποια (ποιός ἦλθε;) ἀντιπλημμυρικά, κατέληξαν στὴν θάλασα καὶ  παρέμειναν ὄρθια μόνον τὰ ἔργα ποὺ ἐσέβοντο τὸ περιβάλλον καὶ τὶς ὑδάτινες διαδρομές. 

Ἐὰν λοιπόν, ἀκόμη καὶ τώρα, μετὰ ἀπὸ τόσους νεκροὺς καὶ τόσες ἀπώλειες δὲν μποροῦμε νὰ διακρίνουμε τὸ μάθημά μας, νὰ μὴν κλαιγόμαστε στὸ (σύντομο) μέλλον, ὅταν θὰ ξανά-πνιγοῦμε (ὅσες φορὲς θὰ ἀπαιτηθῆ), πρὸ κειμένου νὰ κατανοήσουμε τὸ αὐτονόητον. Κι ἐὰν ἡ (κάθε) δούρου θέσῃ ἐμπόδια, στὸ νὰ ἐπιλυθοῦν τὰ αὐτονότητα, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐγχωρίους Εἰσαγγελεῖς ὑπάρχει καὶ ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη, ποὺ εἴθισται τέτοια ἔργα νὰ τὰ συγχρηματοδοτῇ.  Βούτυρο στὸ ψωμί τους θὰ ἦταν μία τεκμηριωμένη καταγγελία.
Κατανοητόν;

Ἀφήνουμε λοιπὸν τὶς κλάψες καὶ σκαλίζουμε τὶς (ξεχασμένες) γνώσεις περὶ ἀντιπλημμυρικῶν ἔργων, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα στέκονται ὄρθια, παρὰ τοὺς αἰῶνες ποὺ πέρασαν ἀπὸ ἐπάνω του, ἐὰν πράγματι θέλουμε νὰ περιορίσουμε τὶς μελλοντικὲς πληγές. Τὸ νερὸ ἦλθε γιὰ νὰ μείνῃ καὶ  ἡ μόνη μας ἐπιλογὴ εἶναι νὰ προσαρμοσθοῦμε ἐμεῖς στὶς διαδρομές του. Ὄχι νὰ ἀμπελοφιλοσοφοῦμε.

Φιλονόη

Υ.Γ. Εἶχα δηλώση πὼς θὰ ἐπανερχόμουν μὲ φωτογραφίες ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ περασμένου Νοεμβρίου. Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε δὲν τὸ ἔκανα, διότι, κατὰ πῶς ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ἀκόμη κι αὐτὰ ποὺ τότε κατεστράφησαν (φαινομενικῶς) ὁλοσχερῶς, ἔχουν μεγάλο περιθώριον οεραιτέρω καταστροφῆς τους. 

2 thoughts on “Ξανά-πλημμυρίσαμε;

  1. H ΜΟΜΑ ως γνωστόν είχε ξεκινήσει να κάνει τα επείγοντα έργα επισκευών οδοποιίας και τις παρεμβάσεις στα ρέματα αλλά ως δια μαγείας αποφασίσθηκε από το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης των Υποδομών τα έργα να τα αναλάβουν με την νομιμοφανή δικαιολογία του επείγοντος, οι γνωστοί εθνικοί εργολάβοι πείθοντας και τους τοπικούς άρχοντες που ποτέ δεν λένε όχι σε τέτοια γλυκά θέματα.
    Λίγο ακόμη και θα το έβαζαν και στην επέκταση εκμετάλλευσης της Αττικής οδού.
    Τους εξέθεσε και πάλιν η Φύση

Leave a Reply