Ψυχοῤῥαγεῖ (σταθερὰ καὶ μὲ …συνέπεια) ἡ Deutsche Bank!!!

Γιὰ ὅσους δὲν παρακολουθοῦν τὰ χρηματιστηριακά, ἡ Ντόυτσεμπανκ κτυπᾶ νέα …χαμηλά, ὅλων τῶν ἐποχῶν, τὶς τελευταῖες ἡμέρες. 
Εὑρίσκεται πλέον κάτω ἀπὸ τὰ δέκα (10) εὐρῶ σταθερά!

Κι ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν παρὰ τὶς ἀνά-κεφαλαιοποιήσεις, τὸ φρέσκο χρῆμα ποὺ εἰσῆλθε στὰ ταμεία της ἀπὸ τοὺς ὑπάρχοντες ἐπενδυτές, ποὺ ἐὰν δὲν εἶχαν γίνη, ἡ τιμὴ  τῆς μετοχῆς της θὰ ἦταν …μηδέν!!!

Αὐτὴ ἡ μικρὴ σημείωσις γίνεται γιὰ ὅλους ὅσους κορόιδευνα αὐτοὺς ποὺ προειδοποιοῦσαν (ὄχι μόνον ἐγὼ φυσικά, ἀλλὰ καὶ πάρα πολλοὶ ἄλλοι) ὅτι ὁδεύει πρὸς τὴν χρεωκοπία ἡ ἐν λόγῳ Τράπεζα, ἐδῶ καὶ 1,5 χρόνο. Ἀπὸ τότε δηλαδὴ ποὺ ἦταν στὰ (περίπου) τριάντα (30) εὐρῶ ἡ μετοχή της, πολὺ πρὸ τῶν ἀνακεφαλαιοποιήσεών της.
Τοὺς φιλελέδες ἡ Ντόιτσεμπανκ καὶ ὁ Σόιμπλε μποροῦν νὰ τοὺς κοροϊδεύουν καὶ νὰ τοὺς ταΐζουν σανό, ὅσο θέλουν. Τοὺς ἐπενδυτὲς ὅμως ὄχι.
Ἡ ἀγορὰ ἀποτιμᾶ τὰ σκουπίδια ὡς σκουπίδια…!!!

Βέργος Κωνσταντῖνος

 

(Visited 693 times, 1 visits today)
Leave a Reply