Ψυχοῤῥαγεῖ (σταθερὰ καὶ μὲ …συνέπεια) ἡ Deutsche Bank!!!

Γιὰ ὅσους δὲν παρακολουθοῦν τὰ χρηματιστηριακά, ἡ Ντόυτσεμπανκ κτυπᾶ νέα …χαμηλά, ὅλων τῶν ἐποχῶν, τὶς τελευταῖες ἡμέρες. 
Εὑρίσκεται πλέον κάτω ἀπὸ τὰ δέκα (10) εὐρῶ σταθερά!

Κι ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν παρὰ τὶς ἀνά-κεφαλαιοποιήσεις, τὸ φρέσκο χρῆμα ποὺ εἰσῆλθε στὰ ταμεία της ἀπὸ τοὺς ὑπάρχοντες ἐπενδυτές, ποὺ ἐὰν δὲν εἶχαν γίνη, ἡ τιμὴ  τῆς μετοχῆς της θὰ ἦταν …μηδέν!!!

Αὐτὴ ἡ μικρὴ σημείωσις γίνεται γιὰ ὅλους ὅσους κορόιδευνα αὐτοὺς ποὺ προειδοποιοῦσαν (ὄχι μόνον ἐγὼ φυσικά, ἀλλὰ καὶ πάρα πολλοὶ ἄλλοι) ὅτι ὁδεύει πρὸς τὴν χρεωκοπία ἡ ἐν λόγῳ Τράπεζα, ἐδῶ καὶ 1,5 χρόνο. Ἀπὸ τότε δηλαδὴ ποὺ ἦταν στὰ (περίπου) τριάντα (30) εὐρῶ ἡ μετοχή της, πολὺ πρὸ τῶν ἀνακεφαλαιοποιήσεών της.
Τοὺς φιλελέδες ἡ Ντόιτσεμπανκ καὶ ὁ Σόιμπλε μποροῦν νὰ τοὺς κοροϊδεύουν καὶ νὰ τοὺς ταΐζουν σανό, ὅσο θέλουν. Τοὺς ἐπενδυτὲς ὅμως ὄχι.
Ἡ ἀγορὰ ἀποτιμᾶ τὰ σκουπίδια ὡς σκουπίδια…!!!

Βέργος Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply