Ὥρα πλιατσικολογήματος καὶ στὴν …ἐθελοντικὴ προσφορά!!!

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἔχουν μετακομίση στὴν …Ῥαφήνα καὶ στὸν Μαραθώνα οἱ μισοὶ νόμιμοι καὶ παράνομοι μετανάστες τῆς Ἀθήνας.

Ὁ λόγος;

Ἡ βοήθεια σὲ τρόφιμα, εἴδη ρουχισμοῦ καὶ πρώτης ἀνάγκης πρὸς τοὺς πυροπλήκτους…
…ποὺ μοιράζεται χωρὶς ὁποιονδήποτε ἔλεγχο.

Ὑπάρχουν πληροφορίες πὼς ἀκόμη καὶ τὰ ξενοδοχεῖα καὶ οἱ κατασκηνώσεις, ποὺ ἔχουν διατεθῆ γιὰ τοὺς πυροπλήκτους, φιλοξενοῦν …μετανάστες.

Ἀθάνατη Ἑλλάς!!!
Πλιάτσικο ὡς καὶ στὴν ἐθελοντικὴ προσφορά.

Ὅλοι μαζὺ (πυροπαθεῖς καὶ μετανάστες) μποροῦμε…

Κοντόπουλος Χάρης

(Visited 238 times, 1 visits today)
Leave a Reply