Ὧρα ἀπαγκιστρώσεως…

Φαντασθεῖτε, ὅσοι εἶσθε στὴν Κύπρο…

Πρὶν ἀπὸ 44 χρόνια, σὰν τώρα, δίδεται ἡ διαταγὴ ἀπαγκιστρώσεως ἀπὸ τὸν Παναγιώτη Σταυρουλόπουλο…
Σὰν τώρα… ὥρα 13:25…

Ἡ ἀρχὴ τοῦ ἐπικοῦ δράματος τῆς «ἀπαγκιστρώσεως, ἐν ἡμέρᾳ καὶ ὑπὸ τὴν ἰσχυρὰν πίεσιν τοῦ ἐχθροῦ…»
(Καί, ἐπὶ πλέον, ὑπὸ θερμοκρασία 42 βαθμῶν τῆς κλίμακος Κελσίου, προσθέτω ἐγώ…!!!)

Σὰν τώρα πρὶν ἀπὸ 44 χρόνια…!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 143 times, 1 visits today)
Leave a Reply