Ὧρα ἀπαγκιστρώσεως…

Φαντασθεῖτε, ὅσοι εἶσθε στὴν Κύπρο…

Πρὶν ἀπὸ 44 χρόνια, σὰν τώρα, δίδεται ἡ διαταγὴ ἀπαγκιστρώσεως ἀπὸ τὸν Παναγιώτη Σταυρουλόπουλο…
Σὰν τώρα… ὥρα 13:25…

Ἡ ἀρχὴ τοῦ ἐπικοῦ δράματος τῆς «ἀπαγκιστρώσεως, ἐν ἡμέρᾳ καὶ ὑπὸ τὴν ἰσχυρὰν πίεσιν τοῦ ἐχθροῦ…»
(Καί, ἐπὶ πλέον, ὑπὸ θερμοκρασία 42 βαθμῶν τῆς κλίμακος Κελσίου, προσθέτω ἐγώ…!!!)

Σὰν τώρα πρὶν ἀπὸ 44 χρόνια…!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply