Διαρκῶς αὐξάνονται οἱ σύμμαχοι τοῦ Ἐρντογᾶν

Ἐκ πρώτης ὄψεως βλέπαμε αὐτά:

πηγὴ

πηγὴ

Πού, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, δηλώνουν πὼς μέσα στὴν ἀπελπισία του ὁ Ἐρντογὰν θὰ ἐκινεῖτο σπασμωδικά.
Καὶ τὸ ἔπραξε. Τὰ δεδομένα ἀλλάζουν ῥαγδαία…
Ἤδη διάφορα δημοσιεύματα στὰ τουρκικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως, ἀναφέρουν πὼς προσφέρουν στὸν Ἐρντογᾶν ὑποστήριξη οἱ ἐξῆς:

  1.  Ἰράν,
  2. Ῥωσσία,
  3. Γερμανία (ὑπολείμματα τῆς Λευκῆς Ἀδελφότητος)
  4. Ἰταλία,
  5. Πακιστάν,
  6. Κατάρ,
  7. Λίβανος.

πηγὴ

Καί, τὴν ἰδίαν ὥρα, ἡ Κίνα, ὁ τελικὸς στόχος τῶν Δυτικῶν, προετοιμάζεται γιὰ …μεγάλα γεγονότα!!!

πηγὴ

Τώρα ποὺ οἱ Η.Π.Α. (Τρᾶμπ) εὑρίσκονται σὲ ἀνοικτὸ ἐμπορικὸ πόλεμο (ὁ ὁποῖος πάντα προηγεῖται τοῦ Στρατιωτικοῦ), μὲ τὴν Κίνα (Λευκὴ Ἀδελφότητα – Ὀμπάμα, Ἰράν, Κίνα, Μέρκελ, Ποῦτιν), διακρίνουμε ἀκόμη ἕναν λόγο, γιὰ τὸν ὁποῖον θὰ θέλουν (καὶ φυσικὰ ἤδη μεθοδεύουν) νὰ διαλύσουν τὴν Τουρκία, οἱ Ἀμερικανοὶ Στρατηγοί. Ὁ σουλτᾶνος λοιπὸν ποὺ ἀπεφάσισε νὰ συμμαχήσῃ μὲ τοὺς Κινέζους, ἔδωσε, ἐκ τῶν πραγμάτων, μίαν ἀκόμη ἀφορμή, στοὺς Ἀμερικανοὺς Στρατηγούς, γιὰ νὰ διαλύσουν τὴν χώρα του.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ερντογάν τόνισε σε ομιλία που έδωσε στην Άγκυρα ότι η Τουρκία στρέφεται στην κινεζική αγορά για να ξεπεράσει τις «υποκειμενικές αξιολογήσεις» των οίκων αξιολογήσεως. Όπως τόνισε, η Τουρκία σχεδιάζει να εκδώσει για πρώτη φορά ομόλογα σε γουάν.

πηγὴ

Ἡ Κίνα λοιπόν, ὡς φυσικὸν ἐπόμενον, εἶναι πλέον κι ἐπισήμως σύμμαχος τῆς Τουρκίας σήμερα.

Και, προσφάτως, σύμμαχος τῆς Τουρκίας, δηλώνει καὶ ἡ Παλαιστίνη…

πηγὴ

Ναί… Καὶ ἡ Παλαιστίνη…!!!

Ὅ,τι θὰ τὸν τελειώσουν τὸν Ἐρντογάν, θὰ τὸν τελειώσουν.
Βέβαια, οὔτε εὔκολα θὰ συμβῆ αὐτό, οὔτε ἀναίμακτα ὅμως, γιὰ ὅλους. Καὶ γιὰ ἐμᾶς… Ἅλλως τὲ ἐμεῖς θὰ εἴμαστε τὸ ἐπίκεντρον τοῦ σχεδιασμοῦ γιὰ νὰ τὸν κτυπήσουν καί, καταληκτικῶς, νὰ τὸν ἀποτελειώσουν).

Πάντως σχεδὸν οἱ μισοὶ ἐξ αὐτῶν, τῶν ἀνηκόντων στὴν Λευκὴ Ἀδελφότητα, ἀποτελοῦν παρελθὸν ἤδη βέβαια, ἂν καὶ ὁ πόλεμος μαίνεται ἤδη σκληρός, γιὰ τὰ μάτια τῶν λαῶν.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Οἱ ΗΠΑ (ἐπισήμως ὁ βλᾶξ Τρᾶμπ δῆλα δή), ἐπίσης προσπαθοῦν ἐναγωνίως νὰ ἀποτραβήξουν τὸν Ποῦστιν ἀπὸ τὸν «ἄξονα» αὐτόν, κάτι ὅμως ποὺ προσωπικῶς θεωρῶ καὶ βλακῶδες καὶ ἀνώφελον, ἐφ΄ ὅσον ἡ Ῥωσσία οὐδέποτε θὰ ἀφήση τὰ συμφέροντά της στὴν περιοχὴ (Τουρκία, Μερκελικὴ Γερμανία καὶ Βόρειος Ἀγωγὸς διὰ μέσου Σκοπίων, Σερβίας, Κοσσόβου, καθὼς φυσικὰ καὶ τὴν Κίνα, τὸ Ἰρὰν καὶ τοὺς BRICS), γιὰ χάριν ἑνὸς «συμβιβασμοῦ», σαφῶς κατωτέρου τῶν προδοκιῶν τους καὶ τῶν ἀπαιτήσεών τους.

Τὴν ὥρα λοιπὸν ποὺ οἱ ῥωσσικοὶ «δάκτυλοι»  στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου, διαρκῶς μειώνονται…

πηγὴ

 

Ὡς φυσικὸν ἐπόμενον οἱ Δυτικοὶ (ΝΑ.ΤΟ. καὶ Η.Π.Α.) ἀνοίγουν τὰ χαρτιά τους καὶ ὁριοθετοῦν τὴν περιοχὴ ἐνδιαφέροντος τους.

πηγὴ

Καταληκτικῶς βλέπουμε πλέον τὶς ΗΠΑ στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου καὶ τὴν Ῥωσσία στὴν Συρία, καθὼς τὰ πράγματα πλέον περιπλέκονται ἀκόμη περισσότερο.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ὅσο γιὰ ἐμᾶς…
Ἄσπρην ἡμέρα ἐμεῖς πλέον δὲν θὰ δοῦμε, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς ὀβριούς…
Γιὰ ἐμᾶς ὅμως διαβλέπω μόνον τὰ πολὺ δύσκολα…

Ὡς φυσικὸν ἐπόμενον, οἱ ἀνοικτὲς προκλήσεις (ὅλων πρὸς ὅλους, μὰ ἰδίως πρὸς ἐμᾶς) ξεκίνησαν…

πηγὴ

«Κόβονται» σταδιακά οι ήδη ανύπαρκτοι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας υπό το πρίσμα των δραματικών εξελίξεων στα αμερικανο-τουρκικά. Με σήμα που έφθασε σ΄ όλα τα Γενικά Επιτελεία ανακοινώθηκε πως αναστέλλονται όλες οι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τα λεγόμενα Μέτρα Οικοδομήσεως Εμπιστοσύνης, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας για το 2018.

πηγὴ

πηγὴ

Και, νομίζω, πὼς οὔτε αὐτὸ εἶναι τυχαῖον:

πηγὴ

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Βεβαίως, ἂν κι ἀκόμη παραμένουμε στὰ τοῦ Οἰκονομικοῦ Πολέμου, σιγὰ σιγὰ γίνεται διακριτὸ πὼς ἡ Ῥωσσία ἀκόμη δὲν ἔχει «ἀνοίξη» ὅλα τὰ χαρτιά της…

πηγὴ

Καί, τὴν ἰδίαν στιγμή, βλέπουμε τοὺς νέους αὐτοὺς συμμάχους νὰ ἀλληλο-καλύπτονται ἀνοικτά.

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

πηγὴ

Καθὼς ἐπίσης καὶ νὰ ἀλληλο-χαϊδεύονται!!!

πηγὴ

Ἐνῷ ἢδη οἱ πλέον (ἀνοικτὰ καὶ δίχως προσχήματα) οἱ νέοι αὐτοὶ σύμμαχοι ἑτοιμάζονται νὰ ἀλλάξουν (πρὸς ὄφελός τους φυσικά) τὴν γεωπολιτικὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, δικαιολογώντας κάθε ἔγλημα…

πηγὴ

…ἀλλὰ κυρίως τὰ δικά τους!!!

Ρωσσία: Ο πρόεδρος της Δούμας εξύμνησε την Τουρκία επειδή… «έσωσε τη Συρία από το Ισλαμικό Κράτος» !!!

πηγὴ

Ναί, ἀλλά ἔχουν ὑπολογίση τό Ἰσραήλ, τά δικά του συμφέροντα καί τίς ἀνοικτὲς (τώρα πιά) συμμαχίες του στήν περιοχή;
Ἔχουν συνυπολογίση τό ὅτι ἅπαντες θά σπεύσουν νά τά ὑπερασπισθοῦν αὐτά τά ἰσραηλινά συμφέροντα;

πηγὴ

Τί ἀξία λοιπόν ἔχουν οἱ ἀπειλές πρός τήν Κύπρο, ποὺ παραμένει ἀνοικτὸς στόχος τῆς Τουρκίας, ἤ πρός τήν Ἑλλάδα ἤ πρός τίς Η.Π.Α;

πηγὴ

πηγὴ

 

πηγὴ

Χὰ χὰ χά… Οὔτε κὶχ θὰ προλάβουν νὰ κάνουν τὰ μογγολάκια, ὅσην βοήθεια κι ἐὰν λάβετε ἀπὸ τὴν γ@μορωσσία…!!

Ὅταν μιλοῦν οἱ …Δυτικο-ΝΑ.ΤΟ.ϊκές συμμαχίες καί τά πετρελαϊκά συμφέροντα;

Θωρακίζεται λοιπὸν ἀκόμη καὶ ἡ Κύπρος, μὲ τὴν ὑψηλὴ ἐποπτεία τοῦ Τρᾶμπ καὶ τῶν ΗΠΑ…

 

πηγὴ

Πρόνοια για τις σχέσεις ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στην Κύπρο, περιλαμβάνει ο νόμος που υπέγραψε αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ: Σημειώνεται πως πρόκειται για τον ίδιο νόμο που «παγώνει» την παράδοση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία.

πηγὴ

Ἤ μήπως ἀγνοοῦν πώς τό ὑπό δημιουργία νέο ὁβριοχριστιανικό-γεωπολιτικό-ἐνεργειακό-στρατιωτικό «Βυζάντιο» ἤδη ἔχει ξεκινήση νά δομεῖται καί πώς κάποιοι δέν θά …ἀνεχθοῦν ἀντιδράσεις;

πηγὴ

Τώρα ξεκινοῦν τὰ καλά…

πηγὴ

Η Τουρκία κατά την άποψή μου, ενήργησε πολύ, πολύ άσκημα, είπε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε, δεν πρόκειται να κάτσουν με τα χέρια σταυρωμένα (US not going to take it sitting down). «Επομένως, δεν έχουμε δει ακόμη το τέλος αυτής της ιστορίας. Δεν πρόκειται να το δεχθούμε χωρίς να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούν να παίρνουν τους ανθρώπους μας», υπογράμμισε.

πηγὴ

Ἤδη τὰ γεγονότα τρέχουν…

Η δέσμευση των Ισραηλινών εταιρειών ότι θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις τουρκικές στην παραγωγή τμημάτων του F-35 λύνει τα χέρια των Αμερικανών οι οποίοι μπορούν να θεωρήσουν ότι τουλάχιστον για αυτό το ζήτημα υπάρχει κάποια λύση.

πηγὴ

πηγὴ

Νέες συμμαχίες ἤ νέες ἀπαγορευτικές γραμμές καί ἀδιέξοδα;
Καί ποῦ θά καταλήξη ἡ Τουρκία μετά ἀπό αὐτά;
Πάντως, γιὰ ἀρχή, ἂς ἔχουμε ὑπ΄ ὄψιν μας πὼς δὲν θὰ καταλήξη κάπου καλά…

Ἠπειρώτης Ἀετὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply