Χειραγωγοῦνται τιμές μετοχῶν ἀπό τήν Blackrock;

Τὴν περιβόητη ἀμερικανική ἑταιρεία Blackrock τὴν θυμάστε;
Αὐτὴν ποὺ ἔβαλε ὁ κεντρικὸς τραπεζίτης νὰ κάνει ἐσωτερικοὺς ἐλέγχους στὶς συστημικὲς τράπεζες, πρ]o κειμένου νὰ περάσουν τὰ περιβόητα stress tests καὶ βάσει αὐτοῦ του πορίσματος τὶς ἀνακεφαλαιοποίησε τὸ Ἑλληνικὸ δημόσιο;;

Αὐτὴ λοιπὸν ἡ ἑταιρεία, ποὺ εἶχε ξεσκονίση ὅλα τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα τῶν τραπεζῶν καὶ εἶχε ἐσωτερικὴ πληροφόρηση, εὑρέθη ξαφνικὰ νὰ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλομετόχους της ALPHA BANK.

Πρὶν ἀπὸ λίγο ἡ ἐν λόγῳ τράπεζα ἐξέδωσε δελτίο τύπου ποὺ μᾶς ἐνημερώνει πὼς ἡ Blackrock Japan ἀγόρασε μετοχὲς καὶ πούλησε ἡ Blackrock Australia.
Ἐὰν αὐτὸ δὲν εἶναι καραμπινάτη περίπτωση χειραγωγήσεωσης μετοχῆς…
Ἐάν αὐτό δέν εἶναι καραμπινάτη περίπτωσις ἐσωτερικῆς πληροφορήσεως, μιᾶς καὶ εἶχε πρόσβαση σὲ οἰκονομικὰ στοιχεῖα καὶ ξαφνικὰ εὐρέθη μεγαλομέτοχος…
…τότε ποιά μπορεῖ νά εἶναι;

Ἀναρωτιόμαστε τί κάνει ἡ ἐπιτροπὴ κεφαλαιαγορᾶς ποὺ παρακολουθεῖ ὡς θεατὴς σὲ αὐτὸ τὸ πάρτυ τῆς ἀσυδοσίας σὲ μία χώρα ποὺ θέλει νὰ λέγεται εὐρωπαϊκή..
Ἀναρωτιέμαι τί θὰ συμβῆ ἐὰν γίνῃ ἐπώνυμος καταγγελία στὴν ἀμερικανικὴ ἐπιτροπὴ κεφαλαιαγορᾶς αὐτῶν τῶν μεθοδεύσεων ἀλλὰ καὶ τὸ ποιὸς θὰ πληρώση τὰ πρόστιμα…

Λελιάτσος Πᾶνος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply