Φιλο-μουσουλμανισμός τῶν ἀφελῶν ἤ τῶν ἐξαγορασμένων;

O ἀρχηγὸς (προερχόμενος ἀπὸ τὴν ἀριστερὰ πτέρυγα) τοῦ Ἐργατικοῦ κόμματος στὴν Βρεταννία Τζέρεμι Κόρμπιν κάνει τὸν χαιρετισμὸ Rabbi’ah τῆς μουσουλμανικῆς ἀδελφότητος.

Ἢ ἐπικίνδυνα ἀφελεῖς εἶναι ἢ ὑποδύονται ἄριστα ἕναν καλοπληρωμένο ῥόλο….
(Στὴν δευτέρα φωτογραφία βλέπουμε συγρωτισμό του μὲ μουλάδες).

Δρακᾶτος Ὄθων

(Visited 144 times, 1 visits today)
Leave a Reply