Λεπτομέρειες ποὺ ἀγνοοῦμε γιὰ τὴν πείνα τῆς Κατοχῆς

Ἡ πείνα τῆς Κατοχῆς…
…διαλύοντας τοὺς μύθους…
~*~*~*~*~*~*~*~*~

Ἡ πείνα τῆς Κατοχῆς ὠφείλετο σὲ τρία αἴτια:

 1. Τὸ μέγα ἔγκλημα τοῦ αὐστραλιανοῦ σίτου. Ὁ Κορυζῆς εἶχε ἀγοράση, προβλέποντας τὸ κακό, πληρώνοντας μετρητοῖς σιτάρι ἀπὸ τὴν Αὐστραλία, 200.000 τόννους ἐτησίως ἐπὶ τετραετία. Πράγματι, ἡ πρώτη παρτὶςἔφθασε στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ ἐκεῖ παρεκρατήθη ἀπὸ τοὺς Ἀγγλους μὲ τὴν σύμφωνο γνώμη τῆς ἐξορίστου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία εἶπε: «Νὰ πεινάσῃ ὁ λαός, νὰ διώξῃ τοὺς Γερμανούς!»
  Πολὺ πρωτότυποςἰδέα στὴν παγκόσμιο στρατηγικὴ σκέψι, στίφη πειναλέων ἐκδιώκουν τακτικοὺς στρατούς!
 2. Ὁ ἐγκληματικὸς ἀγγλικὸς ναυτικὸς ἀποκλεισμός, ποὺ δὲν ἐπέτρεπε τὴν ἄφιξι ἐμπορικῶν πλοίων ἀπὸ τὴν Τουρκία. Μόλις ἔληξε ἤρκησαν 2-3 ἀφίξεις τοῦ «Κουρτουλοῦ» γιὰ νὰ γεμίσῃ ἡ Ἀθήνα τρόφιμα.
 3. Ἡ ἐγκληματικὴ σαδιστικὴ στάσις τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ποὺ ἀπηγόρευσε στοὺς ἀγρότες νὰ πωλήσουν προϊόντα τους στὶς πόλεις. Ἐλάμβανε αὐτὸ ὅ,τι ἤθελε καὶ δὲν ἄφηνε κἂν τὸ ὑπόλοιπο νὰ πωληθῇ, «γιὰ νὰ πεινάσουν οἱ πόλεις, νὰ γίνουν κομμουνιστικές»!

Παναγιώτης Μαρίνης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Λεπτομέρειες ποὺ ἀγνοοῦμε γιὰ τὴν πείνα τῆς Κατοχῆς

 1. Ναί, σὲ γενικὲς γραμμὲς συμφωνῶ: Ἔτσι -περίπου- ἤτανε. Τὸ μέγα ἐρώτημα ὅμως ἔχει ὡς ἑξῆς: Κανένας λαὸς στὴν Εὐρώπη τοῦ Β΄ Παγκόσμιου πολέμου δὲν πείνασε. Ἀκόμα καὶ στὴ Γερμανία, μόνο τοὺς τελευταίους μῆνες τοῦ 1945 παρατηρήθηκε ἔλλειψη τροφίμων, ἀλλὰ ὄχι λιμός.
  Ὁπότε: Γιατί μόνο στὴν Ἑλλάδα καὶ εἰδικὰ στὴν Ἀθήνα καὶ τὸν Πειραιά;

  • Ἐὰν ὑποψιασθῶ πὼς ἐπεδιώχθη μία ἀκόμη γενοκτονία μας θά…
   …πεισθῶ πὼς εἶναι πολὺ χειρώτερα (ἀπὸ ὅσο, ἐκ πρώτης ὄψεως διακρίνουμε) τὰ πράγματα.

 2. Τώρα, τί νὰ σοῦ πῶ; Δὲν συνεχίζω (τὸ ἔπιασες τὸ ὑπονοούμενο), μήπως θεωρηθῶ συνωμοσιολόγος καὶ γενικῶς ἄτομο politically uncorrect.

Leave a Reply