Ἰατρικῆς γνωματεύσεως ἀδυναμία …ἐκδόσεως!!!

Ἡ ἰατρικὴ γνωμάτευσις ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐκδοθῇ!!!

Λέγουν πολλοὶ ἡ «ἀλλαγὴ φύλου» νὰ γίνεται ὄχι μὲ δήλωσιν τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀλλὰ ὅπως παλαιότερα μὲ δικαστικὴν ἀπόφασιν κατόπιν ἰατρικῆς γνωματεύσεως! Συνέχεια

Δέν εἶσαι …«μετανάστης»; Ἔχασες…

Τὸ μηνιαῖον ἐπίδομα ποὺ λαμβάνει ὁ λαθρομετανάστης στὴν Ἑλλάδα (ὅπως ἰσχύει σὲ ὅλη τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη):

  1. 480 εὐρῶ +
  2. 240 εὐρῶ δι’ ἑκάστην σύζυγον +
  3. 240 εὐρῶ δι’ ἕκαστον τέκνον +
  4. 350 ἐπίδομα στέγης!

Συνέχεια

Ὑπερασπιζόμεθα ὅμως (καί) τὴν κομμουνιστικὴ Κίνα!!!

Ἡ κομμουνιστικὴ Ἑλλὰς ἀσπὶς προστασίας τῆς κομμουνιστικῆς Κίνας!

Συνέχεια

Ὑποκρισία τοῦ Ζούκερμπεργκ γιὰ τὸ τεῖχος

Οἱ ἐπικριταὶ τοῦ τείχους στὰ σύνορα τῶν Η.Π.Α. μὲ τὸ Μεξικό. Συνέχεια

Τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας

Τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας

Ἀποροῦσα διατὶ ἔβαλαν στὰ σχολεῖα τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας, τὸ ὁποῖον ἔφθασε νὰ γίνῃ πρωτεύον ἐνῶ δὲν ἔχει καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν βασικὴν παιδείαν!

Ἐπιτέλους κατάλαβα! Συνέχεια

Τὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑλλήνων τῆς Κριμαίας…

Τὸ 1944 ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωσις ἀπεφάσισε νὰ κενώσῃ τὴν Κριμαία ἀπὸ τοὺς πληθυσμούς της καὶ νὰ ἐγκαταστήσῃ Ῥώσσους.

Τὸ κακούργημα αὐτὸ δὲν εἶναι ἔργο τοῦ Στάλιν.
Εἶναι ὅλης τῆς Ἀριστερᾶς ποὺ ἕως τῆς σήμερον παρασιωπᾶ τὸ πρᾶγμα!
Εἶναι κακούργημα τοῦ ΚΚΕ, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ! Συνέχεια