Διότι καὶ ὁ ἐγκληματίας δὲν πρέπει νὰ ἔχῃ ἐθνικότητα

Ἀσιατικῆς καταγωγῆς = Ὁ εὐφημισμὸς ποὺ χρησιμοποιοῦν τὰ Βρεταννικὰ ΜΜΕ διὰ τοὺς Μωασμεθανοὺς Πακιστανούς!

Προσέξατε καὶ τὸ παραπλανητικὸν «καταγωγῆς» ποὺ χρησιμοποιοῦν καὶ τὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ λέγοντας τὸν Ἀλβανό, π.χ. ἀντὶ Ἀλβανό, Ἀλβανικῆς καταγωγῆς!

Αὐτοὶ ὅμως εἶναι Πακιστανοί, ἔχουν κοινότητες Πακιστανικὲς καὶ λαμβάνουν δημόσιον χρῆμα διὰ νὰ διατηροῦν τὴν πακιστανικότητά τους!
«Καταγωγὴ» σημαίνει κάτι τὸ μακρυνὸ καὶ ἀόριστο, ὅπως, γιὰ παράδειγμα: «Ἡ παράδοσις τῆς οἰκογενείας μᾶς λέγει ὅτι ἤλθαμε μετανάστες ἀπὸ τὴν Ἰρλανδία!».

Μαρίνης Παναγιώτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

8 thoughts on “Διότι καὶ ὁ ἐγκληματίας δὲν πρέπει νὰ ἔχῃ ἐθνικότητα

  1. Ἐὰν δὲν δῇς τὶς φωτογραφίες, μπορεῖ νὰ ὑποθέσῃς (λέμε τώρα) πὼς οἱ κατηγορούμενοι εἶναι Ἰάπωνες, Ταϋλανδοί, Παποῦα· ἀσιατικῆς καταγωγῆς εἶναι κι αὐτοί. Ἢ ὅπως λέμε… ἦσαν εὐγενικῆς καταγωγῆς, εὐπατρίδαι βρὲ ἀδελφέ!

      • Ναι..αυτό το αλβανικής καταγωγής το έχω ακούσει και γω..λές και το Αλβανός έιναι χειρότερο απο το αλβανικής καταγωγής..αλλά το ασιατικής!..το τερματίσανε..

  2. Μην σκιαζεστε ορε σιναιλοιναις….
    Κάθε αλλοδαπή συμμορία κακοποιών έχει και εναν Αιληνα μπάτσο να την καθοδηγεί και να την προστατεύει …..
    Ο πατριωτισμός μας είναι αδιαπραματευτος….τουλάχιστον σε τέτοια ζητήματα….

Leave a Reply