Ἰδιωτικὲς τράπεζες ὡς ῥυθμιστὲς …κρατῶν!!!

Ἡ Federal Reserve, ἡ Ἀμερικανικὴ τράπεζα εἶναι «Ἀνεξάρτητος» ὅπως τονίζεται καὶ ἐδῶ: 

At a press conference on Wednesday, Mr Powell defended the Fed’s independence,

«Ἀνεξάρτητος» ἔναντι ποίου; «Ἀνεξάρτητος» ἔναντί του Ἀμερικανικοῦ κράτους!

Σημειωτέρον ὅτι ἡ Federal Reserve εἶναι ἰδιωτικὴ τράπεζα, ἀνήκει στοὺς Διεθνεῖς τραπεζίτες κι ὄχι στὸ κράτος (ὅπως ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἄλλωστε)! Ὁ νῦν διοικητής τσς εἶναι ὁ Jerome Powell, ἕνας δικηγόρος χωρὶς οἰκονομικὲς σπουδές!

Προσφάτως ὁ ὑποψήφιος πρόεδρος Ron Paul κατέθεσε στὸ Κογκρέσον νομοσχέδιον προβλέπον τὸ Κογκρέσον νὰ ἔχει δικαίωμα νὰ ἐλέγχῃ τὴν Federal Reserve, ὅμως τὸ Κογκρέσον τὸ κατεψήφισε διότι ἐπιθυμεῖ ἡ Federal Reserve νὰ ἀποτελῇ «κράτος ἐν κράτει» καὶ καθὼς αὐτὴ εἶναι τὸ κράτος ποὺ ῥυθμίζει τὴν οἰκονομίαν, εἶναι πραγματικῶς τὸ κράτος!!!

Ὅπως βλέπομε δὲ ἐδῶ οὔτε τὴν γνώμην τοῦ Προέδρου ἀκολουθεῖ ἡ Federal Reserve, οὔτε τὴν συζητᾶ κἄν!

Ἐπίσης εἶναι ἕνας θεσμὸς καθαρῶς Ἀντισυνταγματικὸς διότι τὸ Σύνταγμα τῶν ΗΠΑ παραδίδει τὴν οἰκονομικὴν καὶ νομισματικὴν πολιτικὴν στὸ Κογκρέσον!

Δηλαδὴ πρόκειται δὶ’ ἀδιανόητον κατάστασιν!

Μαρίνης Παναγιώτης  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply