Χρῆμα λίγο …περισσότερο γιὰ τὶς «ἀγαπημένες» μας Μ.Κ.Ο.

Ἐπιχορήγησις τῆς γνωστῆς λεσβιακῆς ΜΚΟ (Ἠλιακτίδα ΑΜΚΕ) γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου: Λειτουργία Δομῶν Φιλοξενίας Ἀσυνοδεύτων Ἀνηλίκων στὴν Λέσβο. 

Δαπάνη ἀπὸ 1.1.2018 ἕως 31.3.2020 = 7.215.500 € (!!!!). 

διαύγεια

χει λάβη ἤδη ἀκόμη 1.832.805,26 € γιὰ πέντες μῆνες τὸ 2017, γιὰ τὸν ἴδιο λόγο!!!

Χρειάζονται ἑκατομμύρια γιὰ νὰ …μετακομίσουν Μ.Κ.Ο.!!!

Χρειάζονται ἑκατομμύρια γιὰ νὰ …μετακομίσουν Μ.Κ.Ο.!!!

Δομὲς «φιλοξενίας» καὶ πολλὰ ἀκόμη …ἑκατομμύρια γιὰ τὶς «φιλάνθρωπες» Μ.Κ.Ο.!!!

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης 

(Visited 117 times, 1 visits today)
Leave a Reply