Δικαιολογώντας ἀπολύτως τὸ «Πανεπιστημιακὸ ἄσυλον»

Τὸ «Πανεπιστημιακὸ Ἄσυλο» βρῆκε τὸν προορισμό του!!!

Γειά σου Ἑλλάδα ποὺ δὲν σοῦ ἀρέσει ἡ ἀστυνόμευσις!!!

Νὰ ζήσουν τὰ ἑλληνικὰ νειάτα ποὺ δὲν γουστάρουν νὰ βλέπουν κράτος καὶ ἀστυνομικοὺς στὰ Πανεπιστήμια (νὰ εἰσπράττουν ὅμως δωρεὰν παιδεία καὶ ἄλλα προνόμια ἀπὸ τὸ κράτος θέλουν!)… Συνέχεια

Λαθρεμπόριο καὶ ναρκεμπόριο ἐκτρέφονται πίσω ἀπὸ τὸ «πανεπιστημαικὸ ἄσυλο»

Ὅταν οἱ (ὑπὲρ ἄνω ὑποψίας) «μεγαλόσχημοι»
τῆς ὑποτιθεμένης …«πολιτείας»
εἶναι μέχρι τὰ μπούνια (ἀλλὰ μὲ «καθαρὰ χέρια»)
στὸ κόλπο τῆς πρέζας καὶ τοῦ λαθρεμπορίου
Συνέχεια

Χρήσιμη καί …«ἀναγκαία» ἡ περιβαλλοντική καταστροφή τῆς Ἀττικῆς;

Ὑποψίες, ὑπόνοιες, καταγγελίες πολλές, γιὰ τὸ ὅ,τι κάτι δὲν πάει καὶ τόσο καλά, εἰδικῶς μὲ τὸ μέγεθος τῆς μολύνσεως.
Οἱ πυρκαϊές, ποὺ προσφάτως ἀποτελείωσαν ὅσα ξεκίνησαν τὸ 2007, ἀποκαλυπτικές.
Ἠ Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ πλέον δὲν συνιστᾶ τόπο ἀσφαλοῦς διαβιώσεως καὶ ἐπὶ πλέον ἀνακύπτουν πολλὰ ἐρωτήματα, γιὰ τὸ πόσο «τυχαῖες», μὰ κι ἀνεξάρτητες μεταξύ τους,  εἶναι ὅλες αὐτὲς οἱ καταστροφές.

Δὲν θὰ υἱοθετήσω σενάρια συνωμοσιολογίας, ἀλλὰ θὰ παρουσιάσω ἐρωτήματα, ὑποψίες καὶ ἀπόψεις (κυρίως διαδικτυακῶν) φίλων, γιὰ νὰ μπορέσουμε ὅλοι μας, στὸν βαθμὸ ποὺ μᾶς ἐπιτρέπουν τὰ ὑπάρχοντα στοιχεῖα, νὰ κατανοήσουμε τὸ ἐὰν πράγματι κάτι ἄλλο κρύβεται πίσω ἀπὸ τὶς πρόσφατες καταστροφές. Τὰ στοιχεῖα βέβαια, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν σὲ ἀσφαλῆ συμπεράσματα γιὰ τὰ αἴτια, ἐμφανίζονται μὲ τὸ …σταγονόμετρον, ἀλλά, παρ’ ὅλα αὐτά, ὡς πρῶτο βῆμα, ἂς τὰ δοῦμε. Συνέχεια

Δημοκρατία τῆς …ἁρπακτῆς καὶ τῆς διαπλοκῆς!!!

Ἡ δημοκρατία κτύπησε καὶ πάλι!

Ἡ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛέητη κυβέρνησις μὲ Ντροπολογία διαγράφει πρόστιμα 38.000.000 € τοῦ Ἰβὰν Σαββίδου, γιὰ λαθρεμπόριο τσιγάρων μὲ τὸ πλοῖο «Μιθριδάτης», μετατρέποντας μίαν ἄλλοτε ἔνδοξη ἑταιρεία (ΣΕΚΑΠ) σὲ ἑταιρεία – ντροπή… Συνέχεια

Βιτρίνες σὰν τὸν Μελισσανίδη, κάνουν τὴν (ΠΟΛΛΗ) βρώμικη δουλειά!!!

Σημείωσις εἰσαγωγική:
Στὴν πραγματικότητα «βιτρίνες» σὰν τὸν (κάθε) μελισσανίδη «…πληρώνουν τὸ μάρμαρον» ἐὰν «κάτσῃ ἡ στραβὴ στὴν βάρδια τους»!

Θαυμάζω πάντα, κάθε δυναμικό, εὐφυὴ καὶ εὑρηματικὸ «Μελισσανίδη», ποὺ ἀπὸ τὸ τίποτα ἔκτισε πολλά, ξεκινῶντας ἀπὸ τὸ μηδὲν κι ἀποκτῶντας τὰ πάντα, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν συμφωνῶ ἤ ὄχι μὲ τὶς μεθόδους καὶ τὶς τακτικές του κι ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν ἐγὼ δὲν θὰ ἔκανα τὶς ἐπιλογές του.
Εὔγε του καὶ Ζήτω του λοιπόν…
Ὅμως… Ἀπὸ τὸ κτίζω (μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο) μίαν οἰκονομικὴ αὐτοκρατορία, ἔως τὸ κτίζω μὲ ναρκεμπόριον καὶ μὲ ὁπλεμπόριον καὶ μὲ μεταφορὲς μισθοφόρων, ὑπάρχει μία τεραστία ἀπόστασις ποὺ λέγεται Ζωή.   Κι αὐτὴν τὴν Ζωὴ κατ’ ἐμὲ ὀφείλουμε ἅπαντες νὰ ὑπηρετοῦμε.

Ἔτσι, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε καλλίτερα τὸ ποιοὶ ἔχουν καὶ τὸ μαχαίρι ἀλλὰ καὶ τὸ …πεπόνι.
Καὶ γιὰ νὰ ξεκαθαρίζουμε τὸ τὶ ἐννοῶ, ἄς ποῦμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους.
Αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν χώρα, γενικῶς, στὴν Εὐρώπη, ἀκόμη πιὸ …γενικῶς, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη γενικότερα, συμπεριλαμβάνονται στὴν ἐξῆς πρότασιν: «κρᾶτα μὲ νὰ σὲ κρατῷ, νὰ ἀνεβοῦμε τὸ βουνό».

Τί ἐννοῶ; Συνέχεια

Τὸ λαθρεμπόριον σιγαρέτων ἐν Ἑλλάδι.

Τὸ λαθρεμπόριον σιγαρέτων ἐν Ἑλλάδι

Εἰς τὸ κέντρον τῆς πόλεως, κυρίως τὴν πλατείαν Ἀριστοτέλους, ἀλλὰ καὶ τὰ προάστια, ὁργιάζει τὸ λαθρεμπόριον σιγαρέττων!!!
Πλησίον ὅμως τοῦ χώρου τοῦ λαθρεμπορίου, παρᾲ τῇ πλατείᾳ Ἀριστοτέλους, εἶναι ἐγκατεστημένον κατάστημα τῆς Ἀστυνομικῆς Διευθύνσεως Θεσσαλονίκης, εὑρίσκεται ἡ Δ΄  Δ.Ο.Υ., κεῖνται δὲ αἱ αἷδραι τῶν: Ἐμπορικόν, Βιοτεχνικὸν καὶ Ἐπαγγελματικὸν Ἐπιμελητηρίων Θεσσαλονίκης!!!
Συνέχεια