Χρήσιμη καί …«ἀναγκαία» ἡ περιβαλλοντική καταστροφή τῆς Ἀττικῆς;

Ὑποψίες, ὑπόνοιες, καταγγελίες πολλές, γιὰ τὸ ὅ,τι κάτι δὲν πάει καὶ τόσο καλά, εἰδικῶς μὲ τὸ μέγεθος τῆς μολύνσεως.
Οἱ πυρκαϊές, ποὺ προσφάτως ἀποτελείωσαν ὅσα ξεκίνησαν τὸ 2007, ἀποκαλυπτικές.
Ἠ Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ πλέον δὲν συνιστᾶ τόπο ἀσφαλοῦς διαβιώσεως καὶ ἐπὶ πλέον ἀνακύπτουν πολλὰ ἐρωτήματα, γιὰ τὸ πόσο «τυχαῖες», μὰ κι ἀνεξάρτητες μεταξύ τους,  εἶναι ὅλες αὐτὲς οἱ καταστροφές.

Δὲν θὰ υἱοθετήσω σενάρια συνωμοσιολογίας, ἀλλὰ θὰ παρουσιάσω ἐρωτήματα, ὑποψίες καὶ ἀπόψεις (κυρίως διαδικτυακῶν) φίλων, γιὰ νὰ μπορέσουμε ὅλοι μας, στὸν βαθμὸ ποὺ μᾶς ἐπιτρέπουν τὰ ὑπάρχοντα στοιχεῖα, νὰ κατανοήσουμε τὸ ἐὰν πράγματι κάτι ἄλλο κρύβεται πίσω ἀπὸ τὶς πρόσφατες καταστροφές. Τὰ στοιχεῖα βέβαια, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν σὲ ἀσφαλῆ συμπεράσματα γιὰ τὰ αἴτια, ἐμφανίζονται μὲ τὸ …σταγονόμετρον, ἀλλά, παρ’ ὅλα αὐτά, ὡς πρῶτο βῆμα, ἂς τὰ δοῦμε.

Ὅλα τείνουν στὸ ἐξῇς συμπέρασμα…Ἡ παραλιακὴ ζώνη τῆς Ἀττικῆς, ἀπὸ τὸν Ἄλιμο μέχρι τὸ Σούνιο πρέπει νὰ δοθῇ στοὺς «ἡμετέρους». Ἀρχικὰ τὴν ἔκαψαν, ὅλο τὸ καλοκαίρι τοῦ 2017, τώρα τῇ ῥυπαίνουν μὲ μαζοῦτ….

Τὸ (πρῶτο) ἀποτέλεσμα εἶναι πὼς θὰ φύγουν ὅλα τὰ beach bar καὶ τὰ μαγαζιὰ ποὺ ἀνήκουν σὲ ἰδιῶτες καὶ θὰ ἀπαξιωθῇ ἡ ἀξία τῆς γῆς, ὥστε νὰ δοθοῦν κοψοχρονιὰ σὲ «φίλους-ἐπενδυτές»…

Δὲν ὑπάρχει κάτι τυχαῖο σὲ αὐτὴν ἐδῶ τὴν χώρα. Ἁπλᾶ ἡ πρώτη φάσις τοῦ σχεδίου, ἦσαν οἱ πυρκαϊές. Ἡ δευτέρα φάσις ἦταν ἡ ῥύπανσις τῶν ἀκτῶν…

Δρογώσης Ἀντώνης

Ποιά εἶναι ὅμως αὐτά τά «ὅλα» πού γράφει ὁ Ἀντώνης;

Πρώτα ἔκαψαν τὰ βουνὰ οἱ ἐμπρηστὲς καὶ μετὰ μόλυναν τὶς θάλασσες στὴν ἴδια περιοχή!
Καὶ ἐμεῖς ψάχνουμε τὸν ἔνοχο ἀνάμεσα σὲ οἰκοπεδοφάγους καὶ λαθρεμπόρους!
Δέν παίζει νά εἶναι κάτι ἄλλο; Ἔ;;;

Καὶ κάποιοι πιστεύετε ὅτι τελειώσαμε μὲ τὰ …ἀτυχήματα στὴν περιοχή!!! Κούνια ποὺ σᾶς κούναγε….

Ἐὰν ἐπρόκειτο γιὰ ποδοσφαιρικὲς ὁμάδες, σίγουρα ὁ τίτλος θὰ ἦταν: «ΣΥΡΙΖΑ-AK PARTY: 1-1, σημειώσατε «Χ».». 

Μπάρμπα-Ἀλέκο Φλαμπουράρη, σοῦ λέει κάτι τό ὄνομα Γιουσοῦφ Ντουντάρ;
Εἶναι Τοῦρκος ἐφοπλιστής! Κάτι θυμᾶστε ποὺ τὰ εἶχα γράψῃ στὶς 4 Ἰουλίου ἐφέτος. Ἔ;

Ὁ Γιουσοῦφ, ὅπως σᾶς εἶχα ξαναπῇ, εἶναι ἀδερφὸς τοῦ Ἀμνπτουλραχὶμ Ντουντᾶρ, ποὺ εἶναι βουλευτὴς τοῦ ΑΚP καὶ στὸν στενὸ κύκλο τοῦ Ἐρντογάν!

Μήπως καί θυμᾶσαι λίγο τό ποίος ἔδωσε ἐντολή μπάρμπα-Ἀλέκο στό  Λιμενικό νά ῥίξῃ βολές στό πλοῖο καί νά καταδιώξῃ τόν Ντουνάρ γιά λαθρεμπόριο;;;

Σοῦ εἶχα γράψει λοιπὸν τότε, ὅτι ἐπειδὴ ἡ σπεῖρα τοῦ Ἐρντογᾶν εἶναι τεράστια, καὶ ἔχασε ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐπεισόδιο μίαν ὀλάκερη γραμμὴ λαθραίων ἀπὸ τὴν Ἀλεξανδρέττα, ὅτι θὰ ἀνταποδώσῃ μὲ ζημία σὲ ἀντίστοιχη ἑλληνικὴ ναυτιλιακὴ ἐταιρεία, ποὺ ἔχει κυβερνητικὲς … ἀγάπες!!!

Κι ἐπειδὴ ξέρεις καλὰ ὅτι σὲ τέτοια πράγματα πάααααντα δικαιώνομαι, μήπως τώρα μπάρμπα-Ἀλέκο κατάλαβες πόσο πολλά πράγματα γνωρίζουν οἱ Τοῦρκοι;

Ἕνα πουλάκι ἀπὸ τὴν Cumhuriyet, μοῦ εἶπε ὅτι ἀκόμη γελοῦν στὴν Τουρκία μὲ τὸ κολὰζ τοῦ Βαξεβάνη!

Ἀντε καλημέρα καὶ καλὸ Σ/Κ…ἂν καὶ δεν τὸ βλέπω μπάρμπα-Ἀλέκο! Ἡ ὑπόθεσις, σᾶς ξέφυγε πολύ… κι ἀσχολοῦνται πολλοὶ πλέον…

Ἀδαλῆς Γιῶργος

Τί εἶχε γράψῃ τότε ὁ Γιῶργος;

Χασισέμπορος, λαθρέμπορος, δουλέμπορος, τζάνκι ψυχοφαρμάκων κι ἐκλεγμένος Πρόεδρος μιᾶς … «Δημοκρατίας»;;; Ποιός εἶναι αὐτός τώρα; Ἔ;;;
Ἐσεῖς ποιός λέτε;
Πᾶμε νὰ δοῦμε λοιπόν:

Ὁ ἰδιόκτητης τοῦ πλοίου «M/V ACT», ποὺ ἐβλήθη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀκτοφυλακή, εἶναι ὁ Γιουσοὺφ Ντουντᾶρ! Ὁ ἀδελφός του εἶναι ὁ Ἀμνπτουραχὶμ Ντουντᾶρ καὶ εἶναι βουλευτὴς τοῦ κυβερνῶντος κόμματος στὴν Τουρκία, τοῦ ΑΚP ποὺ ἀρχηγὸ ἔχει τὸν Ῥετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν!!!

Πρὶν τέσσερα (4) χρόνια ἕνα ἄλλο πλοῖο τοῦ Τούρκου ἐφοπλιστοῦ Ντουντᾶρ, ἐκρατήθη στὸ λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρέττας, ὑπέστη νηοψία καὶ εὑρέθησαν στὰ ἀμπάρια του χιλιάδες ὅλμοι, ποὺ προήρχοντο ἀπὸ τὴν Οὐκρανία καὶ κατευθύνοντο πρὸς τὴν Ὑεμένη.

Ὁ καπετάνιος τοῦ πλοίου ὀνομάζεται Σαμὶκ Καλκαβὰλ καί, τόσο αὐτὸς ὄσο καὶ ὁ ἐφοπλιστής, εἶναι σεσημασμένοι γιὰ λαθρεμπόριο ὅπλων. Κι ὅσοι κάνουν λαθρεμπόριο ὅπλων, ὅταν ἔχουν κεσάτια, κουβαλοῦν …χασίσια!

Μεγάλο λάθος τῆς Ἑλλάδος λοιπὸν ποὺ δὲν τὸ βούλιαξε ὡς ὄφειλε! Μεγάλη ποσότης ἀπὸ τὰ ναρκωτικά, θὰ εἰσρεύσουν καὶ στὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ πωληθοῦν στὰ παιδιά μας! Διότι τώρα ὁ «Μέγας Ἐσκομπάρ» τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, θὰ δώσῃ ἐντολὴ νὰ ἀλλάξῃ ῥότα τὸ καραβάκι ποὺ ἔκανε τὴν διαδρομὴ Ἀλεξανδρέττα – Τουρκία, λὲς καὶ ἦταν …Παγκράτι-Κολιάτσου!

Βλέπετε, ὅταν ἐφώναζα ἀπό τις ἀρχὲς τοῦ 2000 νὰ μὴ τὸν πλησιάζουν οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ἔκαναν πὼς δὲν ἄκουγαν! Καὶ ἐκτὸς ἀπὸ μαέστρος τῶν Δουλεμπόρων, εἶναι καὶ λαθρέμπορος πετρελαίου, χρηματοδότης τοῦ ISIS καὶ τῆς Daesh καὶ λαθρέμπορος ὅπλων!

Μεγάλο λάθος ὁ χειρισμός του! Τόσο μεγάλο ποὺ εἶναι νὰ ἀπορῇς ῥέ ἀδέρφια!!!!
Γιατί δέν ἐκλήθη ἡ ΜΥΚ νά κάνῃ ῥεσάλτο στό πλοῖο νά τόν ξεβρακώσουμε τελείως; Ἡ μήπως δέν ἤθελαν σέ ἐτούτην τήν φάση τά Ἀμερικανά καί τό ἔχουν γιά …ἀργότερα;;;

Λοιπόν; Τί καταλαβαίνουμε ἀπό τά παραπάνω;

Ὑπενθυμίζω καὶ μίαν ἀκόμη «σύμπτωσιν», ποὺ εἴδαμε τὸ καλοκαίρι τοῦ 2016. Χίος καὶ Σμύρνη, ὅλως …«τυχαίως», ἀπέκτησαν …πεδία μαχῶν:

Φωτιές …«τυχαῖες»;

Ὑπενθυμίζω ἐπίσης πολλὲς ἀκόμη …«συμπτώσεις» στὴν Δωδεκάννησο, ποὺ θεωρῶνται, ἀπὸ τὸν ὁποιονδήποτε «ψυχρό» παρατηρητή, ξεκάθαρα κατασκοπευτικές.

Περίεργες …«συμπτώσεις» μὲ τὶς προσαράξεις τῶν Τούρκων…

Στὸ μεταξὺ ἡ Τουρκία ἡττᾶται βαρύτατα στὸ πεδίο τοῦ νεοσυστάτου Κουρδιστάν, ποὺ ἐπιθυμεῖ τὸ Ἰσραὴλ καὶ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. καὶ τὸ ΝΑΤΟ.

Τέλος, ἱστορικῶς ἀποδεικνύεται πὼς χώρα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ δὲν γίνεται νὰ «κτυπηθῇ» μὲ ἄλλην χώρα μέλος τοῦ ΝΑΤΟ. Τὸ 1974 ὁ «ἐθνάρχης» μᾶς ἔβγαλε ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ, γιὰ νὰ προλάβουν νὰ θεωρηθοῦν οἱ καταπατητικὲς εἰσβολὲς στὴν Κύπρο, ποὺ ὑπεβοηθήθησαν προθύμως ἀπὸ τοὺς «ἀγαπημένους» συμμάχους καὶ τὸν τότε Ο.Η.Ε., μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, ὡς μὴ …«κρινόμενες».

πηγὴ

Ναί, ἀναφέρεται συχνὰ ὡς ἐνδεχόμενον, ἀλλὰ ἀκόμη δέν… Ὅμως γίνεται ὅλο καὶ πιὸ βεβαία πλέον ἡ ἔξοδος τῆς Τουρκίας ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ…

Ἄρα; Ποῦ ὁδεύουμε; Καί ποιοί προσπαθοῦν νά ὑπερπλουτίσουν ἀπό αὐτό;
Σαφῶς οἱ ἔμποροι ὅπλων καί, παρεμπιπτόντως, τὰ κατὰ τόπους τσιράκια τους.

Μίλησε κάποιος γιά ἐθνικές κυβερνήσεις;
Καὶ μετὰ …ξυπνήσαμε!!!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ἡ περίπτωσις τό παραπάνω ναρκόπλοιον, (ποὺ κατὰ κύριον λόγο εἶναι καὶ πλοῖον μεταφορᾶς ὅπλων), νά μετέφερε καί ἐντός ἑλληνικῆς ἐπικρατείας ὅπλα παίζει; Θά μποροῦσε κάτι τέτοιο νά συντονίζεται ἀκόμη κι ἀπό κυβερνητικά στελέχη σήμερα; Μπᾶ… συνωμοσιολογίες λέμε…

Υ.Γ.2. Πολὺ φοβᾶμαι πώς, ἀνεξαρτήτως τῶν πιθανῶν ὑπερβολῶν, ποὺ ἴσως κάποιος διακρίνει στὶς παραπάνω τοποθετήσεις, κατὰ βάθος ἐξυπηρετεῖται κάτι πολὺ πιὸ μεγάλο καί, ὁπωσδήποτε, πιὸ βρώμικο κι ἀπειλητικὸ γιὰ ὅλους μας.

Υ.Γ.3. Ὑπάρχει κι ὁ ἀντίλογος ποὺ ἀναφέρεται σὲ συμμετοχὴ ἢ τοῦ πλοιοκτήτου ἢ κάποιας κλίκας στὸ νὰ βυθισθῇ τὸ πλοῖον καί, ἐπιπροσθέτως, διαδίδονται πληροφορίες γιὰ πολὺ μικρότερες ποσότητες πετρελαίου, ποὺ διέφυγαν τοῦ πλοίου. Σὲ αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ ἀπαντήσουμε σαφῶς, διότι καὶ οἱ μετρήσεις ἀκόμη ἀπουσιάζουν μά, κυρίως, ἡ ἔκτασις τῆς καταστροφῆς δὲν ἔχει χαρτογραφηθεῖ πλήρως.

Leave a Reply