Παρανοϊκοὶ σφαγεῖς Ἑλλήνων ὡς …«πατριῶτες» στὶς συνειδήσεις μας!!!

Φωτογραφία τοῦ αἱμοσταγοῦς δικηγόρου Βασίλη Μπράβου ἀπὸ τὸν Μελιγαλά-Μεσσηνίας, ὁ ὁποῖος ἦταν ἀνώτερο μέλος τῆς ΟΚΝΕ τοῦ ΚΚΕ τοῦ ΕΛΑΣ καὶ ἀργότερα τοῦ ΔΣΕ.

Ὁ Βασίλειος Μπρᾶβος ἦταν αὐτὸς ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Λαϊκοῦ Δικαστηρίου, ποὺ συνεκρότησε ὁ ΕΛΑΣ μετὰ τὴν μάχη τοῦ Μελιγαλᾶ, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη καὶ τοῦ Νίκου Μπελογιάννη, ὁ ὁποῖος ἀπεφάσισε πὼς ὅλοι οἱ αἰχμάλωτοι πολῖτες (ἄνδρες-γυναῖκες-παιδιά), πολιτικοὶ καὶ στελέχη τῶν Ε. Δ. καὶ τῶν Σ.Α., τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον θὰ ἐκτελεσθοῦν, καθὼς ἐπίσης ἦταν αὐτὸς ποὺ ἐπέλεξε τὴν  ῥίψη τους στὴν γνωστὴ «πηγάδα» τοῦ Μελιγαλᾶ.

Ὁ Μπράβος ἐπίσης εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ὁποῖος πού, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Καλαμάτας, ὡς Λαϊκὸς Ἐπίτροπος τοῦ Λαϊκοῦ Δικαστηρίου, ποὺ συνεκροτήθη καὶ πάλι ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1944,  ἐδίκασε στὴν Καλαμάτα τοὺς ἐπιφανεῖς πολίτες της (πολιτικούς-δικαστικούς-στελέχη Ε.Δ. καὶ Σ.Α.)  καὶ τοὺς ὁποίους «παρεχώρησε» στὸ πλῆθος γιὰ νὰ λυντσαρισθοῦν.
Ὅλα ὅσα συνέβησαν (καί) στὴν Καλαμάτα,
καὶ πάλι συνέβησαν μὲ τὴν σύμφωνο γνώμη τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη καὶ τοῦ Νίκου Μπελογιάννη .

Ὁ ἴδιος, μετὰ τὴν συμφωνία τῆς Βάρκιζας καὶ τὰ ἐντάλματα συλλήψεως ποὺ ἐξεδόθησαν γιὰ τὴν σωρεία τῶν ἐγκλημάτων ποὺ εἶχε διαπράξῃ, κατῴρθωσε νὰ φυγαδευθῇ ἀπὸ τὸ ΚΚΕ στὸ Μποῦλκες τῆς Γιουγκοσλαυΐας.
Ἐπέστρεψε δὲ ὁ Μπράβος πάλι στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ συμμοριτοπολέμου, ὅπου καὶ σκοτώθηκε στὸ χωριὸ Πενταώριο τῆς Δωρίδος, τὴν 24 Δεκεμβρίου τοῦ 1947 σὲ μάχη μὲ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό.

Κανέλλος Ντόντος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply