Θυμήθηκε πὼς …ὑπάρχει καὶ ἡ Greenpeace!!!

Διάβαζα ἕνα σχόλιο τῆς φίλης Ἐλευθερίας γιὰ τὸ ὅτι ἡ σέχτα τῆς Greenpeace, πιστὴ στὸ ῥαντεβοῦ της ὑπὲρ τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος, τοποθετήθηκε κατὰ τῆς οἰκολογικῆς καταστροφῆς στὸν Σαρωνικὸ ἀπὸ τὸ δεξαμενόπλοιο ποὺ βυθίσθηκε.

Κάτι πού, ἐδῶ καὶ ἕξι χρόνια ὅμως, δὲν θεωρεῖ σκόπιμο νὰ κάνῃ γιὰ τὴν τεραστίων διαστάσεων οἰκολογικὴ καταστροφὴ ποὺ συντελεῖται καθημερινῶς στὴν Χαλκιδική, ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες Eldorado καὶ Ἑλληνικὸς Χρυσός, ἀφοῦ ὄσο καὶ νὰ ψάξῃς σὲ ὁποιοδήποτε δίκτυο τῶν λαλιστάτων κατὰ τὰ ἄλλα οἰκολόγων ἀπὸ τὰ Lidl, δὲν θὰ βρῇς τὴν παραμικρὴ ἀναφορὰ στὸ ἔγκλημα τῶν Σκουριῶν.

Ἄλλωστε εἶναι γνωστὸ ὅτι τὰ προωθητικὰ στὰ ἀποσμητικὰ ποὺ χρησιμοποιεῖς βρὲ κατσαπλιὰ καταστρέφουν τὸ περιβάλλον, ἀλλὰ τὸ θειάφι, τὸ ἀρσενικὸ καὶ τὸ κυάνιο, ποὺ ποτίζουν θάλασσες καὶ ὑδροφόρο ὁρίζοντα, κάνουν καλὸ στὸ περιβάλλον.

Χάρης Ζάβαλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply