Βιτρίνες σὰν τὸν Μελισσανίδη, κάνουν τὴν (ΠΟΛΥ) βρώμικη δουλειά!!!

Βιτρίνες σὰν τὸν Μελισσανίδη, κάνουν τὴν (ΠΟΛΥ) βρώμικη δουλειά!!!8Ἔτσι, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε καλλίτερα τὸ ποιοὶ ἔχουν καὶ τὸ μαχαίρι ἀλλὰ καὶ τὸ …πεπόνι.
Καὶ γιὰ νὰ ξεκαθαρίζουμε τὸ τὶ ἐννοῶ, ἄς ποῦμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους.
Αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν χώρα, γενικῶς, στὴν Εὐρώπη, ἀκόμη πιὸ …γενικῶς, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη γενικότερα, συμπεριλαμβάνονται στὴν ἐξῆς πρότασιν: «κρᾶτα μὲ νὰ σὲ κρατῷ, νὰ ἀνεβοῦμε τὸ βουνό».

Τί ἐννοῶ;
Δικαιοσύνη, πολιτεία, ἐλευθερία ΔΕΝ ὑπάρχουν.
(Καὶ δὲν προβλέπεται συντόμως…!!!)
Ἡ σιωπὴ τῶν πάντων ἐξαγοράζεται πολὺ εὔκολα, διότι οἱ συναλλαγὲς πραγματοποιοῦνται ΜΟΝΟΝ ἀπὸ πρόσωπα τῆς ἀπολύτου …«ἐμπιστοσύνης» τῶν ἐντολέων. Καὶ γιὰ νὰ ἐξασφαλισθῇ ἀκόμη περισσότερο ἡ …«ἐμπιστοσύνη», ὑπεισέρχονται καὶ κάποιοι μικροί, πολὺ μικροί, ἀναλόγως τῶν ἐγκλημάτων, ἐκβιασμούληδες. Μὴν σκᾶτε… Ὅλοι τους εἶναι ἀπὸ …κατακάθια καὶ κάτω. Ἀπὸ τὸν κάθε πολιτικὸ ἔως τὸν κάθε μεγαλοκαρχαρία. Ἀπὸ τὸ κάθε παρατρεχάμενο γαλαζοπράσινοπορτοκαλὶ κομματικὸ σκουλῆκι, ἔως τὸν κάθε τραπεζίτη. Ἀπὸ τὸν κάθε γλοιώδη καὶ (καλο)βολεμένο δημόσιο ὑπάλληλο, ἔως τὸν κάθε μεγαλοϊεράρχη, ΚΑΘΕ θρησκεύματος.

Ἐὰν δὲν εἶχαν ἐκ τῶν προτέρων ἐξαγοράση τὴν σιωπή, καὶ τελικῶς τὴν …«ἐμπιστοσύνη» κάποιων, πολὺ πιθανὸν νὰ μαθαίναμε ταχύτερα τὰ ὅσα σχεδίαζαν καὶ νὰ ἀντιδρούσαμε ἐγκαίρως. Μὰ δὲν συνέβη…
Κι ἐφ΄ ὅσον ΔΕΝ συνέβη, ἐπιβεβαιώνεται ἡ …ὑποψία μας. ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ καὶ ἀλληλοσυνδεόμενοι μὲ δεσμοὺς …«αἵματος» (Στὸ «δεσμοὺς …«αἵματος».» μπορεῖτε νὰ τοποθετήσετε ὅ,τι θέλετε… Σὲ κάθε περίπτωσιν τὸ δικό μας αἷμα ῥέει… Ὄχι τὸ δικό τους!!!)

Κι ὅταν κάπου κάπου, ἔτσι, ὡς ἀστάθμητος παράγων, κάποιος ἐμφανίζεται λίγο, ἤ περισσότερο «καθαρός», ἤ τὸν δολοφονοῦν ἤ τὸν γελοιοποιοῦν ἤ τὸν περιθωριοποιοῦν. Εὔκολα πράγματα. Μεγαλοδημοσιοκάφροι, μεγαλοδικηγόροι, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοπολιτικοί, μεγαλοτραπεζίτες, μεγαλοδικαστικοί… Ὅλοι στὸ ἴδιο κόλπο…
(Ἔχετε ἀναρωτηθεῖ ἄρα γέ γιατί;;  Εἶναι μόνον τό χρῆμα, ἤ κάτι περισσότερο;)
Ὅλοι ἀλληλένδετοι μεταξύ τους, ἀλληλοεκβιαζόμενοι καὶ ἀπολύτως ἐξηρτημένοι ἀπὸ τοὺς ὁμοίους γύρω τους.

Δὲν ἔχουν σημασία τὰ ὀνόματα… Σημασία ἔχει ἡ σημερινὴ εἰκόνα τῆς χώρας καὶ τῶν ἀνθρώπων της…
Μία Ἑλλὰς ποὺ καίγεται… Μία Εὐρώπη ποὺ καταῤῥέει… Μία Ὑφήλιος ποὺ διαλύεται…
Ὄχι φυσικὰ στὸν βωμὸ τοῦ χρήματος, ἀλλὰ στὸν βωμὸ τῆς ἐξουσίας. Ἁπλῶς τὸ χρῆμα εἶναι τὸ μέσον ἐξαγορᾶς καὶ πιέσεως. Διαφορετικὰ ἡ μόνη ἀξία ποὺ ἔχει, στὸν ἀνόητο αὐτὸν κόσμο, εἶναι στὸ νὰ …μὴν τὸ κατέχουν οἱ πολλοί.
Κατὰ τὰ ἄλλα παραμένουμε θεατὲς κι αὐτῆς τῆς παραστάσεως. Τὰ ὀνόματα ἀλλάζουν ἀλλὰ οἱ ῥόλοι παραμένουν.

Θὰ τὸ ζήσουμε φυσικὰ κι αὐτό… Ἔως τέλους…
Γιὰ τὴν ὥρα μόνον ἕνα παράδειγμα γιὰ ἐπιβεβαίωσιν τῶν ἰσχυρισμῶν μου.
Ἐσεῖς ἀλλᾶξτε τὸ ὄνομα καὶ τοὺς τίτλους τῶν ἐπιχειρήσεων γιὰ νὰ διαπιστώσετε πὼς ΟΛΟΙ εἶναι πιστὰ ἀντίγραφα τοῦ Μελισσανίδου.

Φιλονόη.

Σημείωσις 1η

Ἕναν μόνον παράδειγμα εἴπαμε σήμερα… 
Μόνον ἕνα…
Ὅμως ὁ Μελισσανίδης εἶναι ἁπλῶς χρήσιμος …«σύνδεσμος» γιὰ τὴν ὥρα. ΔΕΝ ἀγόρασε αὐτὸς τὸν ΟΠΑΠ, γιὰ παράδειγμα, ἀλλὰ χρησιμοποιήθηκε ὡς …βιτρίνα γιὰ νὰ μὴν …ἀνησυχήσουμε. Οἱ βολὲς ὅλες στρέφονται φυσικὰ κατὰ τοῦ Μελισσανίδου, κι ὄχι κατὰ τῶν πραγματικῶν ἰδιοκτητῶν ποὺ «τυγχάνουν» καὶ …«περιούσιοι», ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων.

Πατῆστε στὴν εἰκόνα γιὰ νὰ διαβάσετε τὸ ὀνοματάκι του!!!!

Πατῆστε στὴν εἰκόνα γιὰ νὰ διαβάσετε τὸ ὀνοματάκι του!!!!

avotaynu

Ὁ Μελισσανίδης ΔΕΝ ἔχει οὔτε …δικαίωμα λόγου ἐκεῖ μέσα. Ἁπλῶς παραμένει ὡς …ἀσπίδα προστασίας τοῦ …«περιουσίου» Kamil Ziegler (τῶν 36.000 εὐρῶ μηνιαίως!!!).(Καὶ ποιὸς ξέρει ποιοὶ ἄλλοι κρύβονται ἀπὸ πίσω!!!)

Μπόχα ἀποπνέουν ΟΛΟΙ τους. Καὶ ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου ὁ Μελισσανίδης χρησιμοποιεῖται ὡς ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγος τοῦ μίστερ Ziegler  καὶ τῶν ὁμοίων του. Ἐὰν ὅμως δὲν ἦταν αὐτὸς ποὺ εἶναι ὁ μουσιοῦ Μελισσανίδης ΟΥΔΕΠΟΤΕ θὰ εὑρίσκετο σὲ τέτοιες …«ζηλευτές» θεσοῦλες. Καὶ ΟΥΔΕΠΟΤΕ θὰ τοῦ …ξέσφιγγαν τὶς πιέσεις ἀπὸ τὶς ἐφορίες καὶ τὴν …φυλακή!!!
Ἀλλὰ εἴπαμε… Μπόχα… Πολὺ μπόχα. Κι ὁ κάθε Μελισσανίδης πασχίζει νὰ ἐπιβιώσῃ, σὲ ἕναν κόσμο ποὺ ἐλέγχεται ἀπὸ ἄλλους, ποὺ εἶναι πλαστὸς καὶ ποὺ ἐὰν δὲν στήσῃ κι αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς παραστάσεις θὰ καταῤῥεύσῃ ταχύτερα ἀπὸ ὅσο φανταζόμεθα.

Ἕνα παράδειγμα λοιπὸν σήμερα. Ἕνα παράδειγμα ποὺ θὰ σᾶς παρουσιάσω λαμβάνοντας κυρίως στοιχεῖα ἀπὸ τὶς ἔρευνες τῶν συνεργατῶν τοῦ Βαξεβάνη… Καλὲς ἔρευνες… Εὐτυχῶς! Κι …ἀποδοτικές!Βιτρίνες σὰν τὸν Μελισσανίδη, κάνουν τὴν (ΠΟΛΥ) βρώμικη δουλειά!!!1

 

«Ἐπενδυτές» γιὰ …πάρτη τους, μὲ «ἑλληνικές» βιτρίνες.

Πάντως ἐὰν εἶσαι …«καλὸ παιδί», μόνον μὲ …«καλὰ παιδιά» συναλλάσσεσαι!!!

Πενταετή ποινή φυλακίσεως στον Μελισσανίδη για λαθρεμπόριο πετρελαίουΒιτρίνες σὰν τὸν Μελισσανίδη, κάνουν τὴν (ΠΟΛΥ) βρώμικη δουλειά!!!6

Σε πέντε χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ», Δημήτρης Μελισσανίδης για την υπόθεση της μη καταβολής χρεών προς το ελληνικό Δημόσιο. Συγκεκριμένα, το Α’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς καταδίκασε τον Δημήτρη Μελισσανίδη, όπως επίσης και τον Ιωάννη Καρρά, διευθύνων σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας.

Η υπόθεση τοποθετείται χρονικά από την δεκαετία του 1990 (1992 – 1995), όταν η εταιρεία και ο Δημήτριος Μελισσανίδης, κατηγορήθηκαν από το Ζ’ τελωνείο ότι διέθεσαν με την μέθοδο των εικονικών εφοδιασμών επαγγελματικών – τουριστικών και αλιευτικών σκαφών πετρέλαιο κινήσεως.

Για την υπόθεση αυτή, κατασχέθηκαν επίσημα και ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας από την ΥΠΕΔΑ, ενώ η εταιρεία τέθηκε υπό εκκαθάριση το έτος 1995.

Ωστόσο, η αρμόδια ΔΟΥ εξέδωσε πράξεις επιβολής προστίμων μόλις το 2005!

Μετά την αναμενόμενη ελληνική γραφειοκρατία, μικρό μέρος της οφειλής παρεγράφη, όπως έκρινε το Διοικητικό Πρωτοδικείο και για το μέρος αυτό της οφειλής, ο Δ. Μελισσανίδης και ο Ι. Καρράς απκλλάγησαν. Καταδικάσθηκαν για το μεγαλύτερο μέρος των χρεών.

Η υπόθεση της «ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ» και του Δ. Μελισσανίδη είχε ξανααπασχολήσει τα ποινικά και διοικητικά δικαστήρια στο παρελθόν σχετικά με την κατηγορία της λαθρεμπορίας.

Ωστόσο, παρά το ότι πληθαίνουν τα στοιχεία που δείχνουν οφειλές του ομίλου προς το Δημόσιο, ο επιχειρηματίας (και πολιτικός φίλος του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά…) επιμένει να διεκδικεί επιχειρήσεις – φιλέτα που εκποιεί η κυβέρνηση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Παραμένει άγνωστο αν το Μαξίμου ή οι «φωστήρες» του ΤΑΙΠΕΔ ελέγχουν την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στους οποίους παραδίδουν την δημόσια περιουσία.

πηγή

…Δωράκια στον φίλο του πρωθυπουργούΒιτρίνες σὰν τὸν Μελισσανίδη, κάνουν τὴν (ΠΟΛΥ) βρώμικη δουλειά!!!4

Νέα δεδομένα προστίθενται στο παζλ του ομίλου Μελισσανίδη, που “πρωταγωνιστεί” και στην αγοραπωλησία του ΟΠΑΠ, μετά την αποκάλυψη της «Αυγής» για τις δύο υπουργικές αποφάσεις που μέσα σε λίγες ημέρες αυξάνουν (από 15 σε 45) τις δόσεις των χρημάτων που πρέπει να πληρώσει στο Δημόσιο η «Αιγαίον Όιλ», προκειμένου να καταθέσει προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο για πρόστιμα που της επιβλήθηκαν μετά από φορολογικό έλεγχο. Επισημαίνουμε πάντως ότι παρά το δημοσίευμα της «Αυγής», δεν υπήρξε καμμιά αντίδραση από το υπουργείο Οικονομικών.

Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισσανίδης, διευθύνων σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Πετρέλαια Αιγαίου Ανώνυμος Εταιρεία Πετρελαιοειδών», φέρεται να απειλείται από την εφορία με αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου για το ποσό των 9.425.166,59 ευρώ. Στην αναγκαστική κατάσχεση προχώρησε η ΦΑΕ Πειραιά τον Ιανουάριο του 2012.

Πρακτικά η κατάσχεση εις χείρας τρίτου σημαίνει πως όποιος έχει οφειλή προς την “Πετρέλαια Αιγαίου” δεν πληρώνει την εταιρεία, αλλά την εφορία, η οποία προέβη σε αυτή την κίνηση για να διασφαλίσει ότι θα εισρεύσουν τα οφειλόμενα χρήματα στο δημόσιο ταμείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βεβαιώσεις χρεών για τον διευθύνοντα σύμβουλο της “Πετρέλαια Αιγαίου” έχουν ξεκινήσει από το 2006 και εκτείνονται έως και το 2009. Συνολικά για κεφάλαιο και τόκους έχουν καταλογιστεί 5.608.720,34 ευρώ και από προσαυξήσεις προστέθηκαν άλλα 3.816.446,25 ευρώ. Το ύψος των οφειλών προς το Δημόσιο εγείρει ερωτήματα και για την φορολογική ενημερότητα του επιχειρηματία, τουλάχιστον κατά την περίοδο του ελέγχου, του καταλογισμού του ποσού και της επιβολής των προσαυξήσεων.

«Αιγαίον Όιλ»: Οφειλές 26.660.261,15 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο εμφανίζεται και η «Αιγαίον Όιλ Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανίας και Εμπορίας Πετρελαιοειδών». Μετά από τακτικό έλεγχο που διενήργησε (το 2010) το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών για την χρήση του 2001, της κατελογίσθη συνολικά ποσό 26.660.261,15 ευρώ. Οι καταλογισμοί αφορούν

– 2.934.127,21 για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

– 8.922.333,75 για προσδιορισμό ΦΠΑ

– 14.803.800,19 από έλεγχο στον φόρο εισοδήματος

Και όλα αυτά αφορούν σε έλεγχο για μία μόνο χρονιά (το 2001), που έγινε με αξιοσημείωτη καθυστέρηση (το 2010), γεγονός που επιβεβαιώνει την απουσία πολιτικής βουλήσεως της κυβέρνησεως να πατάξει την φοροδιαφυγή.

Αὐγή

Ραχήλ Μακρή: «Με πίεζαν από τους ΑΝΕΛ να μην ενοχλώ τον Μελισσανίδη»Βιτρίνες σὰν τὸν Μελισσανίδη, κάνουν τὴν (ΠΟΛΥ) βρώμικη δουλειά!!!7

Αποκαλύψεις – βόμβα από την ανεξάρτητη βουλευτή στα Παραπολιτικά 90,1

  «Οι ερωτήσεις μου στην Βουλή για συγκεκριμένους ολιγάρχες ήταν η αιτία που με έδιωξαν από τους ΑΝΕΛ», δήλωσε στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 και στην εκπομπή ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ, με τον Γιάννη Κουρτάκη και τον Παναγιώτη Τζένο, η ανεξάρτητη βουλευτίνα, Ραχήλ Μακρή.

«Τον τελευταίο καιρό ενοχλούσαν οι ερωτήσεις μου που αναφέρονταν σε συγκεκριμένους ολιγάρχες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα αποκάλυψε πως ενόχλησε η ερώτηση που κατέθεσε για την Δραπετσώνα και για τον επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη. «Κατέθεσα μετά το 15αύγουστο ερώτηση για την Δραπετσώνα και τις δραστηριότητες του επιχειρηματία Μελισσανίδη στην περιοχή», ενώ παράλληλα απεκάλυψε: «Είχα μάλιστα απευθυνθεί στον υπουργό δικαιοσύνης ζητώντας τροπολογία για να μην παραγράφεται το αδίκημα της λαθρεμπορίας».

Η κ. Ραχήλ Μακρή συνέχισε αποκαλύπτοντας: «Τον 15αύγουστο στην Παναγία Σουμελά ήταν και ο κ. Μελισσανίδης τον οποίο είδα για πρώτη φορά αλλά και ο κ. Καμμένος. Από την επόμενη ημέρα άρχισα να δέχομαι πιέσεις από ομάδες του κόμματος ώστε να ρίξω τους τόνους σε σχέση με τον επιχειρηματία. Ευθέως ο κ. Καμμένος δεν μου είπε τίποτε αλλά μου ανέφερε ότι πρόκειται για πολύ ισχυρά συμφέροντα που θα μας διαλύσουν και καλό θα ήταν να κρατάμε χαμηλούς τους τόνους».

παραπολιτικά

Σημείωσις 2α

Ἄτσα Πανούλη…
Καὶ πᾶρε δόσε μὲ τὸν Μελισσανίδη παλλουκάρι μ’;;;
Ἔ… λογικό…
Γιὰ δὲς ὅμως παρακάτω…

Άρχοντας της εκκλησίας δημοσία δαπάνη ο ΜελισσανίδηςΒιτρίνες σὰν τὸν Μελισσανίδη, κάνουν τὴν (ΠΟΛΥ) βρώμικη δουλειά!!!3

Ξεκινάμε με την μεγάλη «είδηση». Ο Δημήτρης Μελισσανίδης τιμήθηκε με το οφφίκιο του Άρχοντα Κουροπαλάτου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Και την πιο μικρή «είδηση»: Η χειροθεσία του νέου Άρχοντα πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την θεία λειτουργία των Θεοφανείων και τον Μεγάλο Αγιασμό στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, στις οποίες ο Πατριάρχης δεν παρέστη, γιατί ήταν ασθενής. Σηκώθηκε όμως άρον άρον για να αναφωνήσει το «άξιος» στον Δ. Μελισσανίδη.

Είναι η πρώτη φορά μετά το 1453 που απονέμεται το οφφίκιο του Άρχοντος Κουροπαλάτου, το οποίο ως αξίωμα στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συνδεόταν με σημαντικές ευθύνες στο Παλάτι και την διαχείριση σημαντικών ζητημάτων του δημοσίου. Από την εποχή της αλώσεως της Πόλεως, λοιπόν, ο πρώτος που το αγόρασε… ε, συγνώμη, που το αξιώθηκε, είναι ο Δ. Μελισσανίδης. «Για την ειλικρινή αφοσίωσή του στην Μητέρα Εκκλησία, για την προθυμία του στην διακονία και την προσφορά του στα ευσεβή και ευγενή τέκνα του μαρτυρικού Πόντου, καθώς και για τις ευρύτερες κοινωφελείς πρωτοβουλίες του» ήταν οι λόγοι που ανέφερε ο Πατριάρχης στην ομιλία του. Να εννοεί άραγε τις οφειλές του Δημήτρη Μελισσανίδη στο ελληνικό δημόσιο; Την εμπλοκή του με λαθρεμπορία πετρελαίου; Τις απειλές του κατά της σωματικής ακεραιότητας δημοσιογράφου; Το ότι είναι τόσο θεοσεβούμενος ώστε ετοιμάζεται να ονομάσει το νέο γήπεδο της ΑΕΚ (που θα κτιστεί με την γενναία χορηγία της Περιφέρειας Αττικής) «Αγιά Σοφιά»; Ή την εμπλοκή του στις «ιερές μπίζνες» στον Αστέρα Βουλιαγμένης;

Θα μου πείτε, όλα αυτά δεν εμπόδισαν την κυβέρνηση Σαμαρά (ή να πούμε την Δεξιά του Κυρίου, καλλίτερα;) να του δώσει χάρισμα τον ΟΠΑΠ, θα εμποδίσει το Πατριαρχείο να τον συμπεριλάβει σε μια λίστα όπου φιγουράρει όλο το χριστεπώνυμο πλήθος των… ολιγαρχών της χώρας; Αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά επώνυμα: Αγγελόπουλος, Λαιμός, Δεσποτόπουλος, Τσάκος, Πατέρας. Στην λίστα θα βρει κάποιος επίσης τον «Μεγάλο Πρωτέκδικο» κ. Κοντομηνά, τον «Μεγάλο Χαρτοφύλακα» κ. Κόκκινο (πρόεδρο Αρείου Πάγου την εποχή της κυβερνήσεως Μητσοτάκη), αλλά και τον -έχουν και χιούμορ στο Πατριαρχείο- «Άρχοντα Λαοσυνάκτη» Σωκράτη Κόκκαλη. Μήπως ο Δ. Κοντομηνάς δεν κατηγορήθηκε για εξαπάτηση μέσω της εταιρείας Ιντεραμέρικαν; Μήπως ο Σ. Κόκκαλης δεν είναι ένας «άρχων» που έχει βουτήξει και τα δύο χέρια στο μέλι του κρατικού κορβανά; Λεπτομέρειες…

Δεν αποκλείεται, πάντως, ο κ. Σαμαράς να ελπίζει και στην βοήθεια του Θεού για να μπορέσουν οι δύο «άρχοντες οφικκίαλοι» του Πατριαρχείου να επιλύσουν τις διαφορές που τους έχει προκαλέσει η συγκατοίκησή τους στον ΟΠΑΠ…

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, άλλωστε, έχει μεγάλη ιστορία. Η «απονομή» τίτλων έναντι χρηματικής ανταμοιβής, όμως, έχει ακόμη μεγαλύτερη. Ήταν εκεί λίγο μετά τον Μεσαίωνα: η αναδυόμενη αστική τάξη, οι πλούσιοι έμποροι της εποχής, είχαν αποκτήσει μεν τον πλούτο, αλλά δεν είχαν την ευγενική καταγωγή που θα τους επέτρεπε να λογίζονται ως μέλη της αριστοκρατικής τάξεως. Στην ελεύθερη αγορά, όμως, δεν υπάρχουν αδιέξοδα, κι έτσι (έναντι αδράς αμοιβής) έγιναν και οι τίτλοι ευγενείας εμπορεύσιμο είδος, ώστε οι νέοι πλούσιοι της εποχής να συγκατοικήσουν ισότιμα στις ίδιες λίστες με τα παλαιά ευγενή τζάκια. Μωρέ, κάτι μας θυμίζει αυτό…

Με κάτι τέτοια, πάντως, μόνον χώρος αγιοσύνης και πνευματικότητας δεν θεωρείται η Εκκλησία στην ελληνική κοινωνία. Και πώς αλλιώς; Όταν οι επιφανείς ιεράρχες της εν Ελλάδι Εκκλησίας, για παράδειγμα, ασχολούνται με τις μεταμφιέσεις στα λαϊκά καρναβάλια και όχι με το πώς οι μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου μεταμφιέζονται εν μια νυκτί σε «πιστούς χριστιανούς», έχουμε πολλούς λόγους να αμφισβητούμε την αγιότητά τους.

Βέβαια, την ώρα που η Εκκλησία τιμάει τους ολιγάρχες, το ελληνικό κράτος –στην ίδια ακριβώς γραμμή πλεύσεως– κάνει ό,τι μπορεί για τους προστατεύσει. Μπορεί να μην τους απονέμει ανάλογες τιμές και αξιώματα, αλλά τους παρέχει όλη την απαραίτητη προστασία. Οι καταγγελίες ότι ο Γιάννης Στουρνάρας καθυστερεί τους ελέγχους εμβασμάτων, καταθέσεων και κάθε λογής λίστας με φοροφυγάδες είναι καταιγιστικές. Αλήθεια, πόσες «λίστες  Λαγκάρντ» υπάρχουν σε αυτή την χώρα;

Με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της χτες, η Εφημερίδα των Συντακτών κάνει λόγο για 65 λίστες που δεν έχουν ελεγχθεί από το ελληνικό κράτος. Πρόκειται για «υλικό-βόμβα με 65 CD στα οποία περιλαμβάνονται φοροφυγάδες και διακινητές μαύρου χρήματος», το οποίο «παραμένει ανεκμετάλλευτο στα γραφεία του ΣΔΟΕ. Στα CD περιλαμβάνονται πρωτοκλασάτα ονόματα του πολιτικού, εκδοτικού και οικονομικού κατεστημένου της χώρας», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Αν προσθέσουμε σε αυτά κάτι ψιλά από ανείσπρακτα πρόστιμα, τα οποία η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο να μην εισπράξει , κάτι λίστες με μαύρους λογαριασμούς στο εξωτερικό, αλλά και την παραδειγματική σβελτάδα που χαρακτηρίζει τους ελέγχους αυτούς, τότε βγάζουμε τον λογαριασμό της χρεοκοπίας της χώρας! Λεπτομέρειες κι αυτά…

«Η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου-Στουρνάρα είναι πρωταθλήτρια στην συγκάλυψη», ανέφερε σε δήλωσή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνει στον υπουργό Οικονομικών μια σειρά από ερωτήματα, όπως: Γιατί επιμελώς φροντίζει ώστε να μην ελέγχονται αυτές οι λίστες, παρατείνοντας εξίσου επιμελώς, την υποστελέχωση και έλλειψη υποδομής του ΣΔΟΕ; Γιατί εδώ και ένα μήνα δεν έχει απαντήσει στο έγγραφο των νυν Οικονομικών Εισαγγελέων κκ. Π. Αθανασίου και Γ. Μπρη, με το οποίο ζητείται στελέχωση και εξοπλισμός για τον έλεγχο αυτών των λιστών; Έχει και ο ίδιος σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με πρόσωπα και υποθέσεις που πρέπει να ελεγχθούν; Αντιλαμβάνεται ότι τα διαφυγόντα κέρδη και η θετική ζημία του Ελληνικού Δημοσίου είναι ο καθρέφτης του Δημοσίου Χρέους και η άρνηση ελέγχου τους ιδρύει αυτοτελή ευθύνη του ιδίου και κάθε συμπράττοντος στην παρακώλυση της Δικαιοσύνης;

Εμείς θα αρκεστούμε να ρωτήσουμε το Πατριαρχείο: το οφφίκιο του Επισήμου Σφουγγοκωλαρίου της Ολιγαρχίας έχει απονεμηθεί; Γιατί θα θέλαμε να προτείνουμε τον κ. Στουρνάρα ως υποψήφιο οφφικίαλο. Παίζει;

πηγή

 

Για μεταφορά τζιχαντιστών κατηγορούν εταιρεία συμφερόντων ΜελισσανίδηΒιτρίνες σὰν τὸν Μελισσανίδη, κάνουν τὴν (ΠΟΛΥ) βρώμικη δουλειά!!!4

 Σοβαρότατες καταγγελίες για την μεταφορά ισλαμιστών μαχητών με πλοίο της Aegean Shipping Enterprises Company, η οποία σχετίζεται με την οικογένεια Μελισσανίδη, κάνει ο συνταγματάρχης Αχμέντ Μεσμάρι, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης.

Το πλοίο Araevo δέχθηκε αεροπορική επίθεση από μαχητικά της Λιβύης, κοντά στο λιμάνι της Ντέρνα, που σύμφωνα με ορισμένες αναφορές βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ISIS. Από την επίθεση σκοτώθηκαν δυο μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με τον Μεσμάρι το πλοίο αρνήθηκε τον έλεγχο των αρχών και εισήλθε παράνομα σε στρατιωτική ζώνη. Ο ίδιος δήλωσε στο Reuters ότι έφερνε ισλαμιστές μαχητές στο λιμάνι της Ντέρνα.

«Ζητήσαμε από το πλοίο να σταματήσει, αλλά αντιθέτως αυτό έσβησε τα φώτα του και δεν απαντούσε στις κλήσεις μας, οπότε είμασταν υποχρεωμένοι να το κτυπήσουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Λιβύης μιλώντας στο BBC.

πηγή

Σημείωσις 3η

Εἴδαμε τὸ …ξεσφίξιμο τῶν …λουριῶν, ἀπὸ τὴν ἐφορία…
Εἴδαμε τὴν …ἀναβάθμισίν του σὲ ἄρχοντα …Κουροπαλάτου!
Εἴδαμε τὶς …συμπάθειες μὲ τὸν Καμμένο…
Εἴδαμε καὶ τὶς φιλίες του μὲ τὸ ἀντωνάκιον…
Εἴδαμε καὶ τὶς λαθρεμπορίες…
Εἴδαμε καὶ τὶς δουλεμπορίες…
Ἄς δοῦμε καὶ τὶς …ἀποκαταστάσεις ποὺ …«ἐξηγοράσθησαν» ἀντὶ 1500 εὐρῶ.

Έχω, λέγετε!.. Και μνήμη κομμουνιστή για Μελισσανίδη στην τιμή των 1.500 ευρώΒιτρίνες σὰν τὸν Μελισσανίδη, κάνουν τὴν (ΠΟΛΥ) βρώμικη δουλειά!!!9

Σημείωση: Ό,τι γράφεται παρακάτω αφορά τις ηγεσίες του ΚΚΕ των τελευταίων ετών και τον Ριζοσπάστη. Όχι το σύνολο όσων πολιτικοποιούνται με το ΚΚΕ ή το υποστηρίζουν.

Ταξική πάλη και πετρελαιάδες. Κόμμα των εργατών και φιλίες με τα αφεντικά. Αντίσταση αλλά και κατεστημένο. Φτώχεια αλλά και πλούτος. Κόμμα με ιστορία αλλά και ιστορικό ξεπούλημα. Για 1.500 ευρώ; Το αφεντικό τρελάθηκε. Πάρτε όσο όσο. Άλλωστε, στον «κομμουνιστικά πλασμένο» κόσμο του ΚΚΕ όλα χωράνε. Στο κόμμα που κρίνει αλλά δεν κρίνεται, που κατακεραυνώνει το κεφάλαιο αλλά βάζει τις επιχειρήσεις του στο άρθρο 99, που διατείνεται πως είναι υπέρ των εργαζομένων αλλά επιβάλλει μειώσεις μισθών και απολύσεις στους δικούς του εργαζόμενους, όλα επιτρέπονται. Αρκεί πρώτα να περάσετε από το ταμείο…

 Στον Κυριακάτικο Ριζοσπάστη της 9ης Φεβρουαρίου και συγκεκριμένα στην στήλη «Στην μνήμη αγωνιστών» δημοσιεύτηκε ένα κείμενο. Αφορά στον Γεώργιο Ζώρα Μελισσανίδη. Το υπογράφουν τα παιδιά του Δημήτρης, Όλγα και Ιάκωβος Μελισσανίδης. Πόσο πάει το μαλλί στον επαναστατικό Ριζοσπάστη να βάλουμε και έναν Κόκκαλη, έναν Βαρδινογιάννη, έναν Ρέστη, έναν Λαυρεντιάδη, έναν Κοντομηνά βρε αδερφέ; Πόση είναι η ταρίφα σας, σύντροφοι; Πόσο μακριά θα φτάνατε για 1.500 ευρώ ακόμη;

 «Ο Γεώργιος Ζώρας  Μελισσανίδης ήταν ένας φτωχός πρόσφυγας από τον Πόντο. Γεννήθηκε το 1920 στο Βλαδικαυκάς. Ο πόλεμος τον βρίσκει στην παραγκούπολη της Χαλκίδας και μετά στην Κατερίνη και την Φλώρινα. Το 1942, ο Ζώρας μπαίνει στην αντίσταση με τον ΕΛΑΣ. Συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς, φυλακίζεται και αποφεύγει την εκτέλεση δραπετεύοντας μέσα από τα χέρια τους. Η δράση του στην Αντίσταση, η εξορία και οι ταλαιπωρίες στιγμάτισαν τα νεανικά του χρόνια. Δούλεψε σκληρά. Έκανε όλες τις δουλειές που έπεφταν μπροστά του για να κρατήσει όρθια την οικογένειά του, να μην της λείψει το καθημερινό ψωμί. Ήταν ο εργάτης, ο πρόσφυγας, ο μαχητής, ο λυράρης που την απέραντη ψυχή του δεν τη χωρούν οι ουρανοί του κόσμου. Παντρεύτηκε την Βέρα Ευσταθιάδου στην Κοκκινιά και απέκτησαν 3 παιδιά, τον Δημήτρη, την Όλγα και τον Ιάκωβο. Σήμερα τα παιδιά του τιμούν τον αγωνιστή πατέρα τους, για την ακριβή παρακαταθήκη που τους άφησε, προσφέροντας στην μνήμη του 1.500 ευρώ στο Κόμμα των λαϊκών αγώνων, το ΚΚΕ.  Τα παιδιά του, Δημήτρης, Όλγα, Ιάκωβος Μελισσανίδης».

Η δωρεά του κατηγορουμένου για λαθρεμπόριο, σύμφωνα με όσα έχουμε γράψει όχι μόνο εμείς αλλά και η ίδια η ιστορική εφημερίδα.  Η δωρεά και του αδερφού του, ο οποίος επίσης έχει μπλεξίματα με την δικαιοσύνη για λαθρεμπόριο. Δεν ξέρετε, φίλοι του Ριζοσπάστηποιος είναι ο Μελισσανίδης; Μπορεί ο καθένας να ξεπλένει την προσωπική του ιστορία κάνοντας μια δωρεά στο Κόμμα; Δεν είναι λίγο οξύμωρο αυτό το «Κόμμα των λαϊκών αγώνων» να υπογράφεται από τους μεγαλοπετρελαιάδες; Μα καλά, τους ψιθύρους από τα χρόνια της Χούντας στο ΚΚΕ δεν τους έχουν ακούσει;  Ο πατέρας «κοντά» στο κόμμα αλλά ο γιός βαρύ χέρι στις εποχές της ελληνικής δικτατορίας; Άσε που τον Ζώρα στη γειτονιά του μόνο για κομμουνιστή δεν τον είχαν…

Και μετά αναζητάμε τις αιτίες, για ποιο λόγο, στην μεγαλύτερη οικονομική κρίση της νεότερης ιστορίας της χώρας, το ΚΚΕ, το κόμμα της εργατικής τάξεως, εξαφανίζεται αντί να γιγαντώνεται. Αναρωτιόμαστε γιατί του γυρνάει την πλάτη ο κόσμος. Οι φασίστες, φίλοι του ΚΚΕ, βρήκαν ανοικτά και μπήκαν. Διέγνωσαν ότι υπάρχει κενό, διεπίστωσαν ότι υπάρχει έλλειψη «αντισυστημικότητας» και πωλούν την δική τους. Ψεύτικη. Επικίνδυνη. Καθοδηγούμενη. Όμως, δεν τους ψήφισαν μόνο φασίστες. Τους ψήφισαν και πεινασμένοι, τους ψήφισαν και φτωχοί, τους ψήφισαν και εξαθλιωμένοι, τους ψήφισαν αυτοί που τους πέταξαν ένα κομμάτι ψωμί στα συσσίτια του μίσους. Τους ψήφισαν πολλοί από εκείνους που θα έπρεπε, μέσα σε αυτή την απίστευτη κοινωνική κρίση, να τους εκφράζει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος…»

πηγή

Καὶ μετὰ μοῦ μιλᾶς γιὰ ….ἰδεολογίες!!!!!!!!!!!
Χά!
Ποιές …ἰδεολογίες ῥέέέέέέέέ…;;;;;;;;
Ἡ δουλειὰ νὰ γίνῃ!!!

(Visited 1,133 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Βιτρίνες σὰν τὸν Μελισσανίδη, κάνουν τὴν (ΠΟΛΥ) βρώμικη δουλειά!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Βιτρίνες σὰν τὸν Μελισσανίδη, κάνουν τὴν (ΠΟΛΥ) βρώμικη δουλειά!!! | Αέναος Ελληνισμος

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ δικαιοσύνη …«ἀστράφτει»!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ νέα φορολογικὴ ἐπίθεσις ἔρχεται γιὰ νὰ ἀποτελειώσῃ τοὺς Ἕλληνες καὶ τὴν ἀγορά!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Glencore xstrata τῶν Rothschild καὶ ὁ Μυτιληναῖος. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Βιτρίνα κι ὁ Λάτσης!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply

%d bloggers like this: