Λαθρεμπόριο καὶ ναρκεμπόριο ἐκτρέφονται πίσω ἀπὸ τὸ «πανεπιστημαικὸ ἄσυλο»

Ὅταν οἱ (ὑπὲρ ἄνω ὑποψίας) «μεγαλόσχημοι»
τῆς ὑποτιθεμένης …«πολιτείας»
εἶναι μέχρι τὰ μπούνια (ἀλλὰ μὲ «καθαρὰ χέρια»)
στὸ κόλπο τῆς πρέζας καὶ τοῦ λαθρεμπορίου

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Πίσω ἀπὸ τὸ ἐξαθλιωμένο παποράκι ἀπὸ τὸ Μάγκρεμπ ἢ τὴν Ἀλβανία, ὑπάρχει τὸ «ἄσπρο κολλάρο» τοῦ ἑλληναρᾶ πρεζεμπόρου ποὺ φροντίζει νὰ δίδῃ τὸ κατιτὶς «ἐκεῖ ποὺ πρέπει» γιὰ νὰ σφυρίζουν ὅλοι ἀδιάφορα, κάνοντας πὼς δὲν βλέπουν…

Τὸ «πανεπιστημιακὸ ἄσυλο» εἶναι ἡ μεγαλυτέρα ἐγκληματικὴ μπίζνα τῆς μεταπολιτεύσεως ….(ὑπῆρχε καὶ ἐπὶ χούντας ἀλλὰ καὶ πρὶν ἀπὸ αὐτὴν – ἀλλὰ ἀφοροῦσε ἰδέες κι ὄχι ντρόγκες καὶ λαθραία ὅπως σήμερα, στὴν ἐποχὴ τῆς Παρακμῆς….)

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἀντιγράφω ἀπό:

Μπέτη Μπίζα,

  • Ἀλβανικὴ Μαφία ἐντός του ΑΠΘ.
  • Ἀλγερινὴ Μαφία ἐντός του ΑΠΘ.
  • Πακιστανοὶ ἐντός του ΑΠΘ.

Πολεμοῦν μεταξύ τους γιὰ τὸ ποιὸς θὰ πάρη τὸν ἔλεγχο τῆς διακινήσεως τῶν ναρκωτικῶν.

Δύο-δύο, τρεῖς-τρεῖς καθισμένοι στὰ παγκάκια πωλοῦν ναρκωτικά.

Τὰ κρύβουν σὲ σακκοῦλες σὲ βουλωμένα φρεάτια, ἀεραγωγούς, σὲ λακκοῦβες στὶς ῥίζες τῶν δένδρων.

Παρακεῖ κρυμμένοι συνεργάτες τους ὁπλοφοροῦν μὲ πιστόλια.

Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2017 τετρακόσιοι ἑβδομῆντα ἕνας (471) φοιτητὲς τοῦ ΑΠΘ ἔστειλαν ἐπιστολὴ στὶς πρυτανικὲς ἀρχές:

«..Ἡ παραβατικότητα, οἱ κλοπές, τὰ ναρκωτικά, ἡ πορνεία καὶ ἡ βία εἶναι πλέον καθημερινότητα γιὰ ὅσους περνᾶμε ἕνα μεγάλο μέρος τῆς ἡμέρας σὲ αὐτοὺς τοὺς χώρους, ἰδιαίτερα στὴν περιοχὴ τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς. Ἀπὸ τὰ πιὸ ἁπλᾶ περιστατικὰ –ὅπως ἡ διαρκὴς παρουσία μεγάλου ἀριθμοῦ χρηστῶν ναρκωτικῶν σὲ χώρους τοῦ ἱδρύματος π.χ. στὸ κυλικεῖο τῆς σχολῆς – ἕως τὰ σοβαρά, δηλαδὴ τὴν παράνομη διακίνηση ναρκωτικῶν οὐσιῶν στοὺς χώρους τοῦ πανεπιστημίου, καὶ τὰ ἀκόμη κρισιμότερα, ὅπως ὁ θάνατος ἀνθρώπων ἐντός του πανεπιστημίου, ὅλα δημιουργοῦν αἴσθηση μονίμου ἀνασφαλείας καὶ φόβου γιὰ τὸ σύνολο τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητος καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας».

Σήμερα, Ὀκτώβριος 2018, χίλιοι (1000) φοιτητὲς τοῦ ΑΠθ ἔστειλαν ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Πολιτεία.

«…Ἡ κατάστασις ἔχει ἐκτροχιασθῆ τόσο ποὺ οἱ διακινητὲς σχεδὸν διαλαλοῦν τὸ ἐμπόρευμά τους σὲ κάθε περαστικό, παρενοχλοῦν φραστικὰ καὶ ἐνίοτε σωματικὰ φοιτήτριες καὶ φοιτητές, συγκεντρώνονται καὶ φωνάζουν ἀκριβῶς ἔξω ἀπὸ τὶς αἴθουσες ποὺ κάνουμε μάθημα. Δὲν ὑπάρχει φοιτητὴς ποὺ νὰ μὴν ἔχῃ δῇ ἀπὸ κοντὰ εἴτε χρήση εἴτε διακίνηση εἴτε καβγάδες μεταξὺ τῶν συμμοριῶν. Εἶναι γνωστὸ ὅτι πέρυσι μία φοιτήτρια ἔπεσε θύμα βιασμοῦ μέσα στὸ campus τὶς βραδυνὲς ὧρες…..»

Ἕνα ἀπόσπασμα τῆς ἐπιστολῆς ἀναφέρει :

«Εἶναι σὰν ἡ πολιτεία νὰ ἔχῃ ἐγκαταλείψη τὸ πανεπιστήμιο καὶ νὰ θέλῃ νὰ μᾶς κάνῃ νὰ πιστέψουμε ὅτι αὐτὴ ἡ ἀθλία καθημερινότητα ποὺ ζοῦμε εἶναι ἡ νέα κανονικότης. Γιατί;»

καὶ κλείνει μὲ τὸ :

«…Δὲν ἐπιλέξαμε νὰ ζοῦμε σὲ κάποιο κέντρο διακινήσεως ναρκωτικῶν! Θέλουμε ἕναν χῶρο ἐκπαιδεύσεως καὶ δημιουργίας. Εἴμαστε φοιτήτριες καὶ φοιτητὲς καὶ ἀπαιτοῦμε πίσω τὸ πανεπιστήμιό μας.»

Ἡ ἀπάντησις τῆς Πολιτείας ἐδόθη ἀπὸ τὸ στόμα ἑνὸς ἀχρείου ποὺ παριστάνει τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας:

«Ἕνα ῥωμαλέο φοιτητικὸ κίνημα θὰ ἔδιδε τὴν λύση».

Τὰ 20χρονα παιδιά μας ἀπέναντι στὴν Ἀλβανικὴ καὶ Ἀλγερινὴ μαφία.

Αὐτὴ εἶναι ἡ λύσις τοῦ προτείνει ὁ ἀχρεῖος ποὺ παριστάνει τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας.

Εὐγένιος Καλαϊτζόπουλος

Στὴν φωτογραφία, ἐπάνω ἡ εἴσοδος τοῦ Πανεπιστημίου στὴν Βαρσοβία καὶ κάτω του ΕΜΠ…

  • Λουκέτο βάζει αὔριο τὸ Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν
    Ὅπως ἀναφέρει ἡ Σύγκλητος, ἀφοῦ ἐπανεξέτασε τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στοὺς χώρους γύρω ἀπὸ τὶς κτιριακὲς ἐγκαταστάσεις τοῦ ΟΠΑ, ἐξ αἰτίας τῆς παρουσίας ἐμπόρων, διακινητῶν καὶ χρηστῶν ναρκωτικῶν οὐσιῶν, διεπίστωσε ὅτι οἱ συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν ἐξακολουθοῦν νὰ ὑφίστανται καὶ βαίνουν τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἐπιδεινούμενες. Μάλιστα, ἐξετίμησε ὅτι δημιουργοῦν μεγάλους κινδύνους γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ὑγιεινὴ τῶν φοιτητῶν καὶ ἐργαζομένων στὸ Ἵδρυμα, καὶ παράλληλα, προκαλοῦν φόβο καὶ ἔντονη ἀνησυχία στοὺς ἐργαζομένους, κυρίως στοὺς φοιτητές, μὲ ἀποτέλεσμα αὐτοὶ νὰ ἀποθαῤῥύνονται νὰ προσέρχονται στὰ μαθήματα.

Κρασοπατὴρ.

Χοϊδᾶς Διονύσιος

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply