Δὲν ὑπάρχει λέμε ὁ Soros…

Ὅλα καλά… Κι ἐπὶ πλέον δὲν γίνεται νὰ θιγῇ τὸ πρόσωπο…


Τῆς …κωλοτουμπιασμένης παραπληροφορήσεως τὸ ἀνάγνωσμα δῆλα δή.

ΣΚΑ(ε)Ι γάιδαρο ἡ παπαρολογία τους. Ὅλος ὁ πλανήτης γνωρίζει, καυτηριάζει, καταγγέλλει τὸ ἐγκληματικὸ αὐτὸ σαπρόφυτο, τὶς τακτικές του καὶ τὶς …ἐξαγορές του, ἀλλὰ δὲν τρέχει κάτι. Ἐκεῖ μέσα δὲν γνωρίζουν κἂν τὸ ὄνομά του…

Γιατί;
Μά, διότι πρέπει νὰ …ξεχασθῇ πλήρως ἡ κάθε ἀναφορὰ στὸ ὄνομά του καθὼς φυσικὰ καὶ ἡ ὁποιαδήποτε σχέσις του (οἰκονομικῆς φύσεως βεβαίως βεβαίως) μὲ τοὺς βενιζελικοὺς ἀπογόνους καὶ δῆ μὲ τὸν τΣΥΡΙΖΑ καὶ τοὺς ΑΝΕΛ.

Μάλιστα κατὰ τὸν κο Γκράβα φαίνεται νὰ εἶναι «ἰδανικός ἐχθρὸς καὶ πρόσωπο» γιὰ νὰ τοῦ φορτωθοῦν ὅλα τὰ συνωμοσιολογικὰ εὐφάνταστα σενάρια τοῦ πλανή του μας.

Ποῦ κρύβεται ἡ ἀλήθεια; Πάντως ὁπωσδήποτε ὄχι στὴν ΣΚΑ(ε)Ι ἐνημέρωσιν.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Τοῦ πανικοῦ τους τὴν ταραχὴ ἔπαθαν τὰ (φερόμενα ὡς) κυβερνητικὰ ὄργανα. Ὑπουργοί, κομματόσκυλα, κλακαδόροι ἔχουν ἱδρώσῃ νὰ μᾶς πείσουν πὼς ὁ Soros  εἶναι (ἔως καί) φανταστικὸ πρόσωπο!!!

Θὰ ἀκούσουμε πολλὰ ἀπαξιωτικὰ ἀκόμη.
Γιὰ ἀρχὴ τὰ παραπάνω πρόσωπα ἢ ἀρνῶνται τὶς καταγγελίες, ἐπιστρέφοντάς τες (καμμένος) ἢ οὔτε ἄκουσαν, μὰ οὔτε καὶ εἶδαν καταγγελίες κατὰ Soros, πολλῷ δὲ μᾶλλον δὲν μποροῦν παρὰ νὰ …γελοιοποιήσουν ὅσο τὸ δυνατὸν τὶς καταγγελίες (σπίρτζης, δημοσιοκάφροι ΣΚΑ(ε)Ι γάιδαρο!).
Λογικόν. Ποιός δαγκώνει τό χέρι πού τόν ταΐζει;

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply