Δικαιολογώντας ἀπολύτως τὸ «Πανεπιστημιακὸ ἄσυλον»

Τὸ «Πανεπιστημιακὸ Ἄσυλο» βρῆκε τὸν προορισμό του!!!

Γειά σου Ἑλλάδα ποὺ δὲν σοῦ ἀρέσει ἡ ἀστυνόμευσις!!!

Νὰ ζήσουν τὰ ἑλληνικὰ νειάτα ποὺ δὲν γουστάρουν νὰ βλέπουν κράτος καὶ ἀστυνομικοὺς στὰ Πανεπιστήμια (νὰ εἰσπράττουν ὅμως δωρεὰν παιδεία καὶ ἄλλα προνόμια ἀπὸ τὸ κράτος θέλουν!)…

Μαρίνης Παναγιώτης  

Πέρασα πρὶν λίγο ἀπὸ τὴν ΑΣΟΕΕ καὶ κάποιοι ἀπὸ τοὺς μικροπωλητὲς τσιγάρων καὶ ἀπομιμήσεων ἔχουν ἤδη ἐπιστρέψη στὶς θέσεις τους.

Τὸ γράφω γιὰ νὰ πονέσω τοὺς φιλησύχους νοικοκυροδεξιάρες ποὺ βαροῦσε παλαμάκια ὁ κῶλος τους μετὰ τὴν ἀσφαλίτικη ἐπιχείρηση «σκούπα» τῆς προηγουμένης ἑβδομάδος. 

Ἐξοργισμένος Ἕλλην

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply