Θυσία ὁ Φλῶρος καί σέ τί;

Ἐδῶ καὶ κάποιες ἡμέρες διαβάζουμε τόσα πολλὰ γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀποφυλακίσεως τοῦ Ἀριστείδου Φλώρου, ποὺ καταλήγουμε νὰ πιστεύουμε, ὡς φυσικὸν ἐπόμενον τῶν ἐξελίξεων, πὼς τὸ ἄτομον ἐπέτυχε ἀτυχῶς (καί, καταληκτικῶς εἰς βάρος του), νὰ «κινήσῃ» (προσωρινῶς) τὸν γνωστὸ μηχανισμὸ τῆς διαπλοκῆς, τῆς ἀποσιωπήσεως καὶ τῆς παραδικαστικῆς μαφίας. Μάλιστα, ἐντὸς μόλις ἐλαχίστων εἰκοσιτετραώρων ὄχι μόνον ἐπέτυχε τὴν ἀποφυλάκισίν του, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον, κατόπιν τοῦ σάλου καὶ τῆς ἀναστατώσεως, ἐμπλεκόμενος ἰατρὸς παρεδέχθη πὼς ναὶ μὲν ἔκανε πλαστογραφία, ἀλλὰ τὸ ἔπραξε γιὰ …συναισθηματικοὺς λόγους καὶ ὄχι γιὰ οἰκονομικούς!!!

πηγὴ

Ὡραία πράγματα… Πολὺ  ὡραία…
Αὐτὸ ὅμως ποὺ παύσαμε νὰ ἀκοῦμε εἶναι ἄλλο.
Ναὶ μὲν ὁ Φλῶρος, παρέα μὲ τὸν Μηλιώνη, ἐξηφάνισαν κάτι ἑκατομμύρια (ὡς γνωστὲς …βιτρινοῦλες), ἀλλὰ εἰδικῶς γιὰ τὸν Φλῶρο ἔχουμε ἐμπλοκὴ τοῦ ὀνόματός του σὲ ἀπόπειρα δολοφονίας καθὼς φυσικά, ἐπὶ πλέον καταδίκη του πρωτοδίκως, γιὰ αὐτὸ (13 χρόνια!), ἂν καὶ ἡ ποινὴ τελεῖ ἐν …ἀναστολῇ!!!

πηγὴ

Ἐνᾦ κάπου ὅλα αὐτὰ περιπλέκονται ἀκόμη περισσότερο, ἐφ΄ ὅσον οἱ φερόμενοι ὡς δολοφόνοι τοῦ δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειροπούλου, ἐμπλέκονται, μαζὺ μὲ τὸν φλῶρο, στὴν ἀπόπειρα κατὰ ζωῆς τοῦ δικηγόρου τῆς ΛΑΓΗΕ Γεωργίου Ἀντωνοπούλου.

πηγὴ

Ἔλα ὅμως ποὺ ἤδη τὸ κλίμα κατὰ τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνητικῶν ταγῶν εἶναι τεταμένο καὶ ὁ (φερόμενος ὡς) ὑπουργὸς δικαιοσύνης (ἂς ποῦμε) ἐπισήμως εἶναι …στοχοποιημένος ἀπὸ τὸν διεθνὴ τύπο γιά, ἀγνώστους (ἐπισήμως) λόγους…
Ἀφῆστε τελικῶς ποὺ μὲ τὰ ἴδια ἀκριβῶς ἐπιχειρήματα (ἢ περίπου αὐτά) κι ἐδῶ (ἐντὸς τῶν συνόρων μας), ἀνησυχοῦμε γιὰ πολλοὺς …ψιθύρους, ποὺ ἀκούγονται δειλά-δειλά, γύρω ἀπὸ τὸ ὄνομά του…

πηγὴ

Δέν εἶναι κομματάκι περίεργον λοιπόν πού ἐν μέσῳ θυελλῶν γιά τό Μακεδονικό, ἀνασχηματισμοῦ, ὑπουργοποιήσεως καλογήρου καί μέ τά σκάνδαλα νά κορυφωνόνται, ὅλη ἡ κοινή γνώμη ἐστράφη μόνον ἐπάνω στά «ἔργα καί ἡμέραι» φλώρου, ξεχνώντας καί πυροπλήκτους καί νεκρούς καί ἐγκληματικές ἀμέλειες καί συνωμοσίες ἤ συνωμοσιολογίες;;

Πῶς μποροῦν ὅμως ὅλα αὐτά νά …«δεθοῦν» μεταξύ τους;…
Τὸ θέμα θὰ περνοῦσε ἐν τελῶς ἀπαρατήρητον, ἐὰν ἕνα σχόλιον κάποιου διαδικτυακοῦ φίλου μας δὲν μὲ ἔβαζε σὲ σκέψεις…

Στὴν ὑπόθεση «Φλῶρος-ENERGA» κάτι δὲν μοῦ κολλᾶ.
Κάποιος ἔστησε μία μεγάλη κομπίνα, ἔβαλε πλαστὰ χαρτιὰ στὸν φάκελλο (πλαστὰ ποὺ κάποιος ἔφτιαξε μὲ ῥίσκο νὰ συλληφθῇ), ἦταν, προφανῶς, σίγουρος ὅτι τὸ Δικαστικὸ Συμβούλιο θὰ τὰ ἐδέχετο (παρέμβασις;;).
Ἦταν ὅμως καὶ σίγουρος ὅτι θὰ ἐγίνετο χαμὸς ἀπὸ τὴν Κοινὴ Γνώμη καὶ ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση (ὅπως καὶ ἔγινε).

Βγαίνει ὁ Φλῶρος καὶ ἀμέσως στέλνει ἐξώδικο στὸν Χατζηνικολάου (ἐνῶ ξέρει ὅτι εἶναι πλαστὰ τὰ χαρτιά).
Γίνεται κόλασις καὶ ἡ συνέχεια εἶναι γνωστή.

Καὶ ἀναρωτιέμαι…
Αὐτὸς ποὺ ἔστησε τέτοιο κόλπο πῶς καὶ δὲν ἐξησφάλισε ὅτι ὁ Φλῶρος ἀπὸ τὴν φυλακὴ θὰ δραπέτευε ἀπ’ εὐθείας στό ἐξωτερικὸ (π.χ. πτήση μὲ Liar Jet); Γιατί ἔγινε τέτοια κομπίνα; Γιὰ λίγη ὥρα ἐκτὸς φυλακῆς;

Γεώργιος Φλωρᾶς

Πέραν λοιπὸν τοῦ ἐξωδίκου ποὺ ἔστειλε ὁ φλῶρος στὸν χατζηνικολάου…
(Τὸν γνωστὸ μας καὶ ἀπὸ τοὺς οἰκογενειακούς του δεσμοὺς μὲ τοὺς γκαργκανα-ίους τραπεζῖτες τοῦ ΑΝΤΑΡCIA, γιὰ τὸν ὁποῖον σχετικὰ ἀποσπάσματα μπορεῖτε νὰ δεῖτε στὸ πέρας τῆς δημοσιεύσεως)…
…ἔχει ἤδη ἐμπλακὴ καὶ ἕνας ἰατρὸς δημοσίου νοσοκομείου, ποὺ παρεδέχθη τὴν πλαστογραφία…
…ἔχει ἤδη ἐμπλακῆ τὸ ΚΕΠΑ (ποὺ τὸ ἀποκαλοῦν καὶ ἁμαρτωλό, κάποιοι δημοσιογράφοι)…
…ἐνᾦ οὐδεὶς ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἄλλο του ἔγκλημα, γιὰ τὸ ὁποῖον ναὶ μὲν ἔχει καταδικασθῆ, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον ἔχασε τὴν ἀναστολή του, λόγῳ τῆς ἀποκαλυφθείσης ἀπάτης!

Ἐκ πρώτης ὄψεως λοιπόν, ἑστιάζοντας ἐν ὀλίγοις στὸ οἰκονομικὸ ἔγκλημα φλώρου, ξεχνᾶμε τὸ ἄλλο, ποὺ ἀφορᾶ σὲ ἀπόπειρα ἀνθρωποκτονίας, κάνοντας σαματᾶ κάθε εἴδους, ἐφ΄ ὅσον (ἀναμενόμενον) ἔτσι ἔπρεπε νὰ γίνῃ.
Οὔτε μὲ τὴν ἀποφυλάκισιν τοῦ Ἄκη τόση φασαρία.
Γιατί; Εἶναι δῆλα δή μεγαλύτερον τό ἔγκλημα φλώρου ἀπό τά ἐγκλήματα τοῦ κάθε ἄκη; Ἀπό πότε;.

Εὔκολα πάντως ἀπὸ τὰ παραπάνω, ἀνακύπτουν τὰ κάτωθι:

  • Ὁ φλῶρος φαίνεται ὡς ἐγκέφαλος τῆς ὑπεξαιρέσεως τῶν 256 ἑκατομμυρίων καὶ καταδικάζεται σὲ 21 χρόνια φυλακίσεως.
  • Ὁ φλῶρος φαίνεται ὡς ἐγκέφαλος ἀποπείρας δολοφονίας καὶ καταδικάζεται σὲ 13 χρόνια φυλακίσεως, ἀλλὰ μὲ ἀναστολή.
  • Ὁ φλῶρος φαίνεται ὡς ἐγκέφαλος πλαστογραφίας μετὰ χρήσεως καὶ ἀποφυλακίζεται γιὰ ἕνα μόνον 24ωρον…

Παραλλήλως…

  • Τὰ 256 ἐκατομμύρια οὐδέποτε ἐπεστράφησαν στὰ δημόσια ταμεῖα, παρὰ μόνον κάποιο μέρος τους ἔτυχε διαπραγματεύσεων (κατόπιν δεσμεύσεως φυσικὰ τῶν λογαριασμῶν μηλιώνη-φλώρου).
  • Ὁ φλῶρος πάντα κρατοῦσε χαμηλοὺς τόνους, ἂν καὶ τώρα, εἰδικῶς τώρα πατώντας ἐπάνω στὰ πλαστογραφημένα ἔντυπα, στρέφεται μὲ ἐξώδικο κατὰ χατζηνικολῆ, ἐξασφαλίζοντας πὼς θὰ μονοπωλήση γιὰ καιρὸ τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος, μετατρεπόμενος σὲ …κόκκινο πανί, γιὰ μόλις μίαν 24ωρο …«ἔξοδό» του ἀπὸ τὶς φυλακές.
  • Τὴν ὥρα ποὺ σύσσωμος ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ἕδρασε γιὰ νὰ ἐπιστρέψῃ ὀ φλῶρος στὶς φυλακές, ὁ μηλιώνης ἀπολαμβάνει μίαν (ἀκόμη) ἐπένδυσίν του ἀνενόχλητος.

πηγὴ

Ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ἀπολαμβάνει τὶς παρατάσεις τῆς παραμονῆς της.
Ὁ καλογήρου κρατᾶ στὰ χέρια του τὴν Δικαιοσύνη κι ἐπισήμως.
Καὶ σύσσωμος ὁ στρατὸς τῶν Δυτικῶν (CIA, FBI καὶ τὰ ὁποιαδήποτε ὅπλα τῆς ναυαρχίδος τοῦ 6ου Ἀμερικανικοῦ στόλου) θὰ περιφρουροῦν τὴν «ἔννομο τάξιν» σήμερα στὴν Θεσσαλονίκη.
Πολλὰ μαζὺ γιὰ νὰ εἶναι ἄσχετα μεταξύ τους, ἂν καί, ἐκ πρώτης ὄψεως, φαίνονται ἀπολύτως ἀσύνδετα.
Κι ἐάν τελικῶς ὁ φλῶρος δέν εἶχε σκοπό του πράγματι νά ἐξέλθῃ τῶν φυλακῶν παρά μόνον νά ἀπασχολήσῃ τήν κοινή γνώμη; Ἤ ἐάν, ἀκόμη χειρότερα, τόν ἐχρησιμοποιήσαν (μὲ ἢ χωρὶς τὸ ὁποιοδήποτε ἀζημίωτον, βεβαίως βεβαίως…) γιά νά ἔχουμε ἐμεῖς νά λέμε;
Θά μάθουμε κάποτε;

Ἔχουμε ὅμως ἀκόμη μερικὲς ἀκόμη λεπτομέρειες, ποὺ δὲν μᾶς ἀφήνουν νὰ προσπεράσουμε αὐτὴν τὴν ὑπόθεσιν ἔτσι, ἀδιάφορα.
Καὶ οἱ λεπτομέρειες αὐτὲς ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸ πῶς ὁ Φλῶρος, ἔως σήμερα, διεχειρίσθη τὸ κατηγορητήριον, τὴν δημοσιότητα καὶ γενικότερα τὶς ὑπερασπιστικές του γραμμές. Αὐτὸ τὸ σημεῖον δὲ εἶναι οὐσιῶδες, γιὰ νὰ κατανοήσουμε πὼς προτιμοῦσε νὰ δρᾷ στὶς σκιές, ἀποφεύγοντας τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος πολὺ προσεκτικά.
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ὁ Φλῶρος κρατοῦσε χαμηλοὺς τόνους, παρέμενε προσεκτικὸς καὶ οὐδέποτε κυκλοφοροῦσε προκλητικὰ γιὰ νὰ ἐπιδείξῃ χρῆμα καὶ θράσος. Ἀντιθέτως μάλιστα, ἦταν τόσο διακριτικός, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς παραξενεύσῃ ἡ τωρινή του συμπεριφορά. Τί ἄλλαξε; Καί γιατί, ἐνᾦ ὁ Φλῶρος (μὲ τὰ 21 ἔτη καταδίκης στὴν πλάτη του) ἔβγαζε μονίμως τόν σκασμό καί ἔκανε ὅ,τι ἔκανε μακράν τῆς δημοσιότητος; Γιατί, ἂν καὶ οὐδέποτε προεκάλεσε, ἔχει τόσο πολύ στοχοποιηθῆ; Γιατί ἀντιμετωπίζεται διαφορετικά ἀπό τόν Μηλιώνη ἀπό τήν ἰδίαν (ἂς ποῦμε) δικαιοσύνη; Ἤ μήπως ἐξηγεῖται λογικά ἡ ἐπίθεσίς του πρός τόν χατζηνικολάκι;
Ὅλα αὐτὰ λοιπὸν ἐξέθεσαν προκλητικότητα ἀπέναντι στὸ μένος καὶ τὴν ὀργὴ τοῦ κόσμου τόν, συνήθως, σιωπηλὸ φλῶρο, μετατρέποντάς τον σὲ …κόκκινο πανὶ καὶ θέμα ἐνασχολήσεώς μας, ἀλλά, ὅσο κι ἐὰν φαίνεται ἀσύνδετον, εἶμαι βεβαία πὼς κάτι βαθύτερον ὑποκρύπτεται πίσω του, ἰδίως ὅσο μελετῶ τὴν γενική του συμπεριφορά…

Ἕνα ἄλλο στοιχεῖον τῆς ἐν λόγῳ ὑποθέσεως, ποὺ ἐπίσης θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς προβληματίζῃ, εἶναι ἡ τόσο προκλητικὴ χρῆσις τοῦ νόμου παρασκευοπούλου, καθὼς φυσικὰ καὶ ἡ ἐμφανεστάτη πλαστογράφησις τόσων, ἐπισήμως ἀναγκαίων, ἐγγράφων, κάτι ποὺ ἀποδεικνύει ἐμπλοκὴ πολλῶν κλάδων (δικαστές, νομικοί, ἰατροί, σωφρονιστικοὶ ὑπάλληλοι) σὲ ἕνα καὶ  μόνον ἔγκλημα.
Ἡ ὁμολογία τοῦ ἑνός ἰατροῦ κλείνει τόν φάκελλο τῆς πλαστογραφίας ὁριστικῶς; Ἤ ὄχι; Καί ποῦ εἶναι ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι πού σαφῶς ὑπάρχουν ἀλλά οὐδείς τούς ἀναφέρει; Παρα-ἰατρικό ἤ παρά-δικαστικό εἶναι τό κύκλωμα πού ἐλέγχει καί τήν δημοσιότητα; Ἔως τόν ἔναν τυχαῖο ἰατρό ἔφθασαν οἱ ἀποκαλύψεις; Τίποτα παραμέσα;

Τέλος… Μία ἀκόμη πολὺ σημαντικὴ λεπτομέρεια τῆς ὑποθέσεως αὐτῆς εἶναι ἡ μὴ ἀναφορὰ στὴν συμμετοχὴ φλώρου σὲ μίαν ἀπόπειρα δολοφονίας στὸ εὑρύτερον κατηγορητήριον, ποὺ διαρκῶς παπαγαλίζεται. Γιατί ὅμως τόσο συστηματικῶς οἱ δημοσιοκάφροι ἀποφεύγουν νά άναφερθοῦν στό δεύτερον ἔγκλημα; Καί τί ἄλλο ὑπάρχει πίσω ἀπό αὐτό, πού ἂν καὶ δένῃ τοὺς δολοφόνους Ζαφειροπούλου μὲ τὸν φλῶρο, ἐν τούτοις δὲν θεωρεῖται ἀπὸ τούς, συνήθως, λαλιστάτους δημοσιοκάφρους σημαντικό;
Οἱ δολοφόνοι φέρονται ὠς ἀλβανικῆς καταγωγῆς (ὄχι Ἀλβανοί, ἀλβανικῆς καταγωγῆς), ἀλλά ποιός μᾶς λέει πώς δέν ἔχουν χρησιμοποιηθῆ καί σέ ἄλλα ἐγκλήματα; Ἦταν ἡ πρώτης τους φορά πού ἐκτελοῦσαν συμβόλαιον θανάτου; Μὰ φυσικὰ ὄχι… Ἦσαν καὶ  γνωστοὶ σὲ αὐτοὺς τοὺς κύκλους καὶ χρήσιμοι, κατὰ τὸ (δικό τους) δοκοῦν (ἀπόδειξις ἡ συμμετοχή τους σὲ δύο ἐγκλήματα, ἔναν φόνο καὶ  μίαν ἀπόπειρα φόνου). Ἔχουν αὐτοί οἱ δολοφόνοι κάποιαν σχέσιν μέ τήν …τρομοκρατία, ἐγχώριο ἤ διεθνή; Κι ἐάν ναί, θά τό μάθουμε ἐμεῖς κάποτε; Ἤ ὄχι;

Φιλονόη

Σημειώσεις

Τὸ σίγουρον πάντως εἶναι πὼς μὲ αὐτὰ καὶ μὲ τὰ ἄλλα ἀπὸ δικαιοσύνη, ὑπὸ τὸ παρὸν καθεστὼς (ὄχι μόνον τῶν τΣΥΡΙΖΑΝΕΛΙΚῶν) τελειώσαμε σὲ ἐτοῦτον τὸν τόπο. Μόνον ἐὰν κάτι κατακρημνίσῃ ἐκ βάθρων ὅλο τὸ μεταπολιτευτικὸ (κυρίως, ἀλλὰ ὄχι μόνον) μόρφωμα, θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὶς βρωμιές παντὸς καιροῦ, χρώματος καὶ κόμματος, ποὺ διαρκῶς διαπιστώνουμε, πάντα ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ κάθε φορὰ μὲ ὑψηλότατα τιμήματα…

«Δικαιοσύνη καὶ πολιτικὴ ἐξουσία πρέπει νὰ εὑρίσκονται στὴν ἰδία πλευρὰ τῆς μάχης ἔναντι στοὺς ἐχθρούς του δημοσίου συμφέροντος».

Μιχάλης Καλογήρου, νέος ὑπουργός, λέει…

Δικηγόροι συμβουλεύουν τον Τσίπρα ενώ προχωρά η έρευνα για το Μάτι

Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Όσο προχωρά η εισαγγελική έρευνα για τα αίτια της φονικής πυρκαϊάς στο Μάτι τόσο οι επικοινωνιολόγοι και οι κομματικοί «μανατζαρέοι» παραχωρούν τις καρέκλες τους σε δικηγόρους στο Μέγαρο Μαξίμου…

Γελοῖος ἀνασχηματισμός ἤ…;

Δικαιοσύνη σημαίνει Δημόσιον συμφέρον;

Δημόσιον συμφέρον καί δικαιοσύνη ταὐτίζονται;

Γιὰ τὴν σελίδα μας ὅμως «Φιλονόη καὶ Φίλοι»τρομοκρατία καὶ ἡ ἐγκληματικότης ταὐτίζονται,ἐφ΄ ὅσον τὸ κάθε λογῆς «ἰδεολογικό» περιτύλιγμα εὔκολα καταῤῥίπτεται, ἐὰν στοιχειωδῶς «σκαλίσουμε» πίσω ἀπὸ τὶς βιτρίνες καὶ τίς, διαφόρων τύπων καὶ ἐπιπέδων, προπαγανδιστικὲς κορῶνες. (Πατῆστε ἐπάνω στὸν σύνδεσμο τῆς τρομοκρατίας γιὰ νὰ μελετήσετε τὰ ἀποτελέσματα κάποιων ἐρευνῶν μας.)
Κατ’ ἐπέκτασιν, πάντα βάσει τῶν δικῶν μας συμπερασμάτων, εἴτε θέλῃ κάποιος νὰ παρουσιάζεται ὡς τρομοκράτης εἴτε ὡς ἐγκληματίας τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, παραμένει στὸ ἴδιον στρατόπεδον τῶν …μισθοφόρων ποὺ ἐξυπηρετοῦν καὶ ἐξυπηρετῶνται κατὰ περίπτωσιν. Ἐὰν εἶναι χρήσιμοι, κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι καὶ φθάνουν ἔως ἀκόμη καὶ τοὺς …πρωθυπουργικοὺς θώκους…
…ἐὰν ὄχι, λοιδωροῦνται, στοχοποιοῦνται καί, κατὰ περίπτωσιν, φυλακίζονται ἢ καὶ …τελειώνουν σὲ κάποιο χαντάκι.

Οἱ οἰκογενειακὲς σχέσεις μὲ ἕναν τραπεζίτη πάντα ...βοηθοῦν!!!1Ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ …ἀφοσίωσις τοῦ Χατζηνικολάου στὸ Μητσοτακέικο: Οἱ οἰκογενειακὲς σχέσεις μὲ ἕναν τραπεζίτη πάντα ...βοηθοῦν!!!5Ἀλληλοεξυπηρετούμενες δυναστεῖες.Οἱ οἰκογενειακὲς σχέσεις μὲ ἕναν τραπεζίτη πάντα ...βοηθοῦν!!!4

Τήν Ντόρα γιά πρόεδρο;

Πέντε ΜΟΝΟΝ λέξεις μπορούν να προκαλέσουν και εγκεφαλικό στον αξιοθρήνητο Χατζηνικολάου, που από την 1η ημέρα της «επαναστατικής» του καριέρας…
…υπηρέτησε το Λαμπρακιστάν και το Μητσοτακιστάν. 

Ἔ, ὄχι… Δὲν εἶναι ὅλοι οἱ πολιτικοὶ κλέφτες!!!

Μία οἰκογένεια γιὰ …«ὅλα τὰ γοῦστα» τῆς …Νέας Τάξεως.

Ἐπεὶ δὴ ὅμως ἡ οἰκογένεια εἶναι μεγάλη, ἕαν παρακλάδι της μᾶς προέκυψε μεγαλοδημοσιογράφος…
Σύμπτωσις φυσικά… Ἀπόλυτος σύμπτωσις…

Στήν ὑπηρεσία τῆς ...δημοσιότητος καί οἱ ...«ἀντιεξουσιαστές»; 2Γκαρκάνα-ῖοι καὶ Χατζηνικολάου-δες.

Στήν ὑπηρεσία τῆς …δημοσιότητος καί οἱ …«ἀντιεξουσιαστές»;

 

 

(Visited 178 times, 1 visits today)
Leave a Reply