Στήν ὑπηρεσία τῆς …δημοσιότητος καί οἱ …«ἀντιεξουσιαστές»;

Γράφει, στὶς 11 Νοεμβρίου, ὁ δημοσιογράφος Γιάννης Λοβέρδος:

Τὸ βράδυ τῆς Τρίτης ἀντιεξουσιαστὲς ἐπιχείρησαν νὰ ἐμποδίσουν τὸν Ἄδωνι Γεωργιάδη νὰ μιλήσῃ σὲ ἐκδήλωση στὸν Βόλο.
Τὴν περασμένη ἑβδομάδα ὁμοϊδεάτες τους προσπάθησαν νὰ ἐμποδίσουν τὴν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τῆς Μαργαρίτας Παπανδρέου στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Ἀναρωτιέμαι… Τί εἴδους ἀντιεξουσιαστές εἶναι αὐτοί, πού στρέφουν τήν πολεμική τους κατά τῆς ἀντιπολιτεύσεως κι ἀφήνουν τήν κυβέρνηση ἥσυχη;

Γιάννης Λοβέρδος

Πολὺ σωστὴ ἡ παρατήρησις τοῦ δημοσιογράφου, ἀλλὰ …μερική!
Προφανῶς ὁ  Γιάννης Λοβέρδος δὲν ἔχει ἀντιληφθεῖ τὸν μηχανισμὸ ἐκεῖνον ποὺ …«δένει» τοὺς φερομένους ὡς ἀντιεξουσιαστὲς μὲ τὶς μυστικὲς ὀργανώσεις, ἀνᾲ τὸν πλανήτη, τὴν «τρομοκρατία» τῶν πρακτόρων καὶ τὶς πολὺ ἀξιόλογες χρηματοδοτήσεις τους ἀπὸ τὰ δίκτυα τοῦ Soros.
Ἐπίσης δὲν γνωρίζει πὼς ὅταν τὸ «σύστημα» θέλῃ νὰ δόσῃ κάπου δημοσιότητα στέλνει τὰ «κανάλια» τῆς παραπλανητικῆς ἐνημερώσεως ἤ τοὺς …«ἀντιεξουσιαστές». (Ποιός ξεχνᾶ τήν δημοσίοτητα πού ἔλαβε μία παράστασις τοῦ τίποτα ἀπό τούς «Πατρίς-Θρησκεία-Οἰκογένεια»; Ποιός πιστεύει πώς καί οἱ παραθρησκευτικές ὀργανώσεις, ποὺ ἐλέγχονται ἐπίσης ἀπὸ τὰ ἴδια δίκτυα, δέν δουλεύουν γιά τά ἴδια ἀφεντικά;)

Κι ἐδῶ θὰ θυμηθοῦμε κάποιες πολὺ ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες ποὺ …«δένουν» σφικτὰ τὴν …πληροφορία μὲ τὸν χῶρο τῶν …«ἀντιεξουσιαστῶν».
Γιὰ παράδειγμα…

Οἰκογένεια Γκαργκάνα…
Ὁ ἕνας ἀδελφὸς ἀσχολεῖται μὲ τραπεζικὲς δραστηριότητες καὶ ὁ ἄλλος μὲ …«ἐπαναστατικές».

Στήν ὑπηρεσία τῆς ...δημοσιότητος καί οἱ ...«ἀντιεξουσιαστές»; 3

Μία οἰκογένεια γιὰ …«ὅλα τὰ γοῦστα» τῆς …Νέας Τάξεως.

Ἐπεὶ δὴ ὅμως ἡ οἰκογένεια εἶναι μεγάλη, ἕαν παρακλάδι της μᾶς προέκυψε μεγαλοδημοσιογράφος…
Σύμπτωσις φυσικά… Ἀπόλυτος σύμπτωσις…

Στήν ὑπηρεσία τῆς ...δημοσιότητος καί οἱ ...«ἀντιεξουσιαστές»; 2

Γκαρκάνα-ῖοι καὶ Χατζηνικολάου-δες.

Ἀλλὰ σήμερα τὸ θέμα μας δὲν εἶναι τὸ σόι γκαργκανοχατζηνικολάου, ἀλλὰ ὁ ῥόλος τῶν «ἀντιεξουσιαστῶν», ποὺ ἐνοχλοῦν τὴν γάργαρετ καὶ τὸ μπιμπίκιον.

Νὰ θυμηθοῦμε μόνον πὼς μία γάργαρετ, ξεχασμένη ἀπὸ τοὺς πάντες, ξαφνικὰ μᾶς προέκυψε πρόσωπο τῆς ἡμέρας ποὺ χρήζει δημοσιότητος. Κι ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς …«χ@στήκαμε» γιὰ τὸ ἐὰν ἔφαγε κέρατα, πόσα, πότε, γιατί, ποῦ, μὲ ποιές, ἀλλὰ κι ἐὰν τὰ ἐπέστρεψε, εἶπαν κάποιοι νὰ συγκεντρώσουν τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος ἐπάνω της. Ὅλο καὶ κάποιος πρώην ξεπεσμένος πασόκος, λάτρης τοῦ Ἀνδρέα θὰ ἔσπευδε νὰ ἀγοράσῃ τὸ σκουπίδι της.

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην τὸ μπιμπίκιον.
Ὁ ὑπερδραστήριος πατριδοκάπηλος ποὺ μᾶς προέκυψε θαυμαστὴς καὶ λάτρης κάθε θέσεως ἐξουσίας. Θέσεως, σὰν κι αὐτὴν τοῦ ὑπουργείου ναυτιλίας, ποὺ τὸν «ἐφώτισε» γιὰ νὰ προσφέρῃ ἐγκαρδίως τὶς μαρίνες μας σὲ τούρκους ἐπιχειρηματίες. Ἤ, σὰν κι αὐτὴν τοῦ ὑπουργείου ὑγείας, ποὺ ἀναζητώντας ἰσοδύναμα, παγίωσε τὴν ἰσραηλινὴ ΤΕΒΑ τῶν γενοσήμων, ὁλοκλήρωσε τὴν καταστροφὴ τῶν ἑλληνικῶν φαρμακοβιομηχανιῶν καὶ μετέτρεψε τοὺς ἰθαγενεῖς Ἕλληνες σὲ ζήτουλες γιὰ λίγη ἀνταπόδοσιν σὲ ὐπηρεσίες ὑγείας.

Αὐτὰ τὰ δύο πρόσωπα ἐστοχεύθησαν.
Λέμε…
Στὴν πραγματικότητα ὅσοι ἄσχετοι ὁπαδοὶ τῆς νουδουλάρας εἶχαν ἀδιαφορήση, μὲ αὐτὴν καὶ μόνον τὴν «ἐπίθεσιν» ὠθοῦνται σὲ συσπειρώσεις τέτοιες, πρὸ κειμένου νὰ «ὑπερασπισθοῦν» τὸ κουδουνισμένο τους.
Κατ’ ἐπέκτασιν αὐτὴ ἡ «ἐπίθεσις» ὠθεῖ τὸ μπιμπίκιον στὴν κεφαλὴ τῶν νουδουλοποιημένων.
Ἡ ἀντίστοιχος στὴν γάργαρετ εἶναι γιὰ πολλὰ γέλια… Πόσοι πιά νά εἶναι οἱ μπατσόκοι φαντάσματα τήν σήμερον;

Θὰ γελάσουμε πολὺ τὴν ἐρχομένη ἑβδομάδα. Πάρα πολύ.
Μὰ πιὸ πολὺ θὰ γελάσουμε γιὰ τὸ ποιὸς θὰ ἀναλάβη τὸ χρίσμα.
Ἕνα χρίσμα, ποὺ σὰν τὴν ἀνάλογον περίπτωσιν τοῦ …«δημοψηφίσματος», εἶναι προαποφοσισμένο.
Τὸ ἐὰν κι αὐτὸ τὸ πρόσωπο, ποὺ θὰ τοποθετηθῆ ἐκεῖ, εἶναι ἀναλώσιμον, ἤ ὄχι, εἶναι ἄλλη ἱστορία.

Φιλονόη

(Visited 139 times, 1 visits today)
One thought on “Στήν ὑπηρεσία τῆς …δημοσιότητος καί οἱ …«ἀντιεξουσιαστές»;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Στήν ὑπηρεσία τῆς …δημοσιότητος καί οἱ …«ἀντιεξουσιαστές»; | «Οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα !» ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ blog

Leave a Reply