Ἀνακεφαλαιοποίησις Τραπεζῶν. Μία φάρσα μὲ μελλοντικὲς Ποινικὲς Εὐθύνες!!!

H προσπάθεια ανακεφαλαιοποιήσεως των Ελληνικών τραπεζών εξελίσσεται σε μία φάρσα κολοσσιαίων διαστάσεων από την οποία θα προκύψουν ποινικές ευθύνες για όλους τους συμμετέχοντες.
Από τις διαρροές στον τύπο των τιμών των βιβλίων προσφορών προκύπτει στην ουσία ότι οι νέοι μέτοχοι αγοράζουν τίτλους κάτω από την ονομαστική τιμή των μετοχών, με τεράστιες εκπτώσεις και μάλιστα χωρίς να υπάρχει νομικά διαπιστωμένη και υπαρκτή ανάγκη.

Στην περίπτωση αυτή διαπράττεται το αδίκημα της απιστίας για τις διοικήσεις των τραπεζών, που θα εγκρίνουν την διαδικασία, όσο και των κυβερνητικών υπευθύνων, που τις ελέγχουν.
Αναφέρω αυτούσια το άρθρο 256 του Ποινικού Κώδικα και υπογραμμίζω ότι από την αποδοχή των εξευτελιστικών τιμών θα προκύψει αμετάκλητη ζημία για το ΤΧΣ, που έχει κύριο και μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό κράτος.
Λόγω του ύψους της ζημίας, αλλά και του πολύπλοκου τρόπου, που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίησή της, η επαπειλούμενη ποινή είναι κάθειρξη έως και 10 ετών.
Απιστία σχετική με την υπηρεσία Υπάλληλος που κατά τον προσδιορισμό, την είσπραξη ή την διαχείριση φόρων, δασμών, τελών ή άλλων φορολογημάτων ή οποιωνδήποτε εσόδων ελαττώνει εν γνώσει του και για να ωφεληθεί ο ίδιος ή άλλος, την δημόσια, την δημοτική ή την κοινοτική περιουσία ή την περιουσία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, της οποίας η διαχείρισή του είναι εμπιστευμένη, τιμωρείται:
  • α) με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών
  • β) αν η ελάττωση είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών
  • γ) Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν:  α)ο υπαίτιος μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα και η ελάττωση της περιουσίας είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ανώτερης συνολικά των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000) ή β) το αντικείμενο της πράξεως έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των εβδομήντα τριών χιλιάδων ευρώ (73.000)
Αυτό που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι ότι ζημιώνονται με την «αύξηση μετοχικού κεφαλαίου» και ξένοι επενδυτές, αλλά και οι Έλληνες επενδυτές.
Ιδιαίτερα θα ζημιωθούν όσοι ξένοι επενδυτές συμμετείχαν στην ιδιωτική τοποθέτηση πέρυσι τον Ιούνιο και θα επιλέξουν να μην συμμετάσχουν και σήμερα.
Αυτή η επισήμανση γίνεται για να μην σκεφθούν κάποιοι ότι μπορεί να καλύπτονται με νομική ασυλία, που θα τους παραχωρήσει η Ελληνική κυβέρνηση ή που ήδη έχουν.
Η διαδικασία ανοικτού βιβλίου προσφορών, όπως εξελίχθηκε, αποτελεί παρωδία ιδιωτικοποιήσεως και μαύρη σελίδα για την Ελληνική επενδυτική ιστορία.
Ως προς το τελικό αποτέλεσμά της, αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση των τιμών των τραπεζών , όταν οι νέες μετοχές αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.
Σκεφθείτε μόνο ότι οι νέοι επενδυτές μπορούν να αποκομίσουν κέρδος, μόνο αν πουλήσουν σύντομα και αυτό πρέπει να γίνει σε μία αγορά με μικρό βάθος λόγω των capital controls.
O συνολικός τζίρος των τραπεζών στις 18.11.2015 ήταν μόλις 11,37 εκατομμύρια ευρώ.
Οι αρμόδιες αρχές ελέγχου της κεφαλαιαγοράς οφείλουν να παρέμβουν άμεσα, εκτός αν επιδιώκουν το χάος με συνεχή limit down 30% για 10 εργάσιμες ημέρες.
Με βάση τα μαθηματικά το 0,7 στην δεκάτη δύναμη δίνει αποτέλεσμα 0,028, που αντιστοιχεί σε έκπτωση 97,2%.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του bankingnews η έκπτωση στην τιμή διαθέσεως της Εθνικής τραπέζης μπορεί να φτάνει το 95% (!)
Aλλά και το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να αντιδράσει σ’ αυτό το αποτέλεσμα.
Αν δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, οι θεσμοί τους κοροϊδεύουν εξώφθαλμα, καθώς ούτε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν καταβληθεί, ούτε τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ για το ΤΧΣ έχουν εξασφαλισθεί οριστικά.
Αν οριστικοποιηθούν οι μεταβιβάσεις νέων μετοχών στους ξένους «επενδυτές» και το ΤΧΣ δεν πάρει νέα κεφάλαια, ουσιαστικά θα έχει πτωχεύσει, καθώς οφείλει τα κεφάλαια της προηγουμένης ανακεφαλαιοποιήσεως των τραπεζών, που θα πρέπει να επιστραφούν το 2018 με την πώληση των μετοχών των τραπεζών, που κατέχει σήμερα.
Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται και η απόφαση της Εθνικής τραπέζης να διαθέσει στην συνέχεια νέες μετοχές της αξίας 160 εκατομμυρίων ευρώ σε ‘Ελληνες επενδυτές με ελάχιστο κεφάλαιο 1000 ευρώ ο καθένας και με τους ίδιους όρους.
Αν διαιρέσουμε τα 160 εκατομμύρια ευρώ με τα 1000 ευρώ προκύπτει ότι δυνητικά η αύξηση αυτή απευθύνεται σε 160.000 Έλληνες επενδυτές .
Υπάρχουν σήμερα ενεργοί 160.000 «έξυπνοι» ή «κοιμισμένοι» επενδυτές, που θα σπεύσουν να επωφεληθούν;
Aν υπάρχουν, θα πρέπει να ενημερωθούν για τα αυτονόητα ευρωπαϊκά δικαιώματά τους ως επενδυτές και μάλιστα με τον προβλεπόμενο νομικό τρόπο.
Η κίνηση αυτή απαιτεί την σύνταξη πλήρους ενημερωτικού δελτίου και διάφορες εγκρίσεις, που θεωρούνται σχεδόν δεδομένες από την τράπεζα και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Γιατί άραγε;;;
Οι αρμόδιοι κοιμούνται όρθιοι ή ξέχασαν την φούσκα και το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου το 1999;;;
Eπιπλέον, η διοίκηση της Εθνικής «ξέχασε» να ζητήσει έγκριση από τους σημερινούς μετόχους της για διαπραγμάτευση της ενδεχόμενης πωλήσεως της FINANSBANK, που «σκέφτεται» να πουλήσει κατά 100% αργότερα για να αποπληρώσει τυχόν εκδιδόμενα CoCos…
Οι Τούρκοι τι λένε άραγε;
Θα δώσουν την έγκρισή τους ή θα απαιτήσουν με το αντίτιμο να αγοράσει η ΕΤΕ κάποιον ουρανοξύστη στην Κωνσταντινούπολη;;;
Ποιά εγγύηση έχουν σήμερα οι μέτοχοι ότι τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΕ θα πουληθούν σε μία αρμόζουσα και δίκαιη τιμή, όταν ξεπουλιέται το ίδιο το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ κάτω από την ονομαστική του τιμή;;;;
Kαλό θα ήταν κάποιοι αρμόδιοι να κατανοήσουν ότι η διάθεση μετοχών νέας εκδόσεως μέσω αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμου εταιρείας σε τιμή κατώτερη της ονομαστικής ισοδυναμεί νομικά με εν μέρει καταβολή εταιρικού κεφαλαίου.
Ας διαβάσουν και οι «αγοραστές» τα άρθρα 8 και 12 του νόμου 2190/1920 και ας αντιληφθούν σε τι νομική περιπέτεια διαρκείας είναι δυνατό να μπλέξουν, αν αγοράσουν μερικώς καταβεβλημένο κεφάλαιο ανωνύμου εταιρείας και μάλιστα σε τιμή μικρότερη του 1/4 της ονομαστικής αξίας και των 25 δραχμών (=0,07 ευρώ)….
ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ...

ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ…

(Visited 158 times, 1 visits today)
Leave a Reply