Οἱ Anonymous …«καθάρισαν»!!!

Οἱ Anonymous ...«καθάρισαν»!!!Οἱ Anonymous κατέβασαν 5.500 λογαριασμούς, ποὺ ἀνῆκαν σὲ τζιχαντιστὲς στὸ Tweeter…
Κι ἀναρωτιέμαι πάλι:

Αὐτοί κατάφεραν καί κατέβασαν σέ μία ἡμέρα 5.500 προφίλ… Τό Tweeter δέν μπορεῖ νά τά βρῇ καί νά τά κατεβάσῃ;

OpParis: Anonymous takes down 5,500 ISIS Twitter accounts

(Ἄσχετα μὲ τὶς ἐπιφυλάξεις μου γιὰ τὴν συγκεκριμένη Ὁμάδα καὶ τὸ τὶ σκοποὺς ἐξυπηρετεῖ πραγματικά, καλὴ κίνησις!!!
Τὸ ἴσιοο ἰσχύει, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Tweeter, γιὰ τὸ Facebook καὶ τὸ Youtube, ποὺ ἄφηναν καὶ ἀφήνουν ἀνοικτοὺς τοὺς λογαριασμοὺς τῶν τζιχαντιστῶν καὶ δὲν κατέβαζαν καὶ τὰ βίντεο μὲ τοὺς ἀποκεφαλισμοὺς καὶ τὶς τόσες ἄλλες βιαιότητες, γιατὶ προφανῶς ἐξυπηρετοῦσαν κάποια σχέδια!!!)

Σωτήρης Παπανικολάου

(Visited 224 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Οἱ Anonymous …«καθάρισαν»!!!

Leave a Reply