Γκαρκάνα-ῖοι καὶ Χατζηνικολάου-δες.

Μία οἰκογένεια… Ἕνα σόι…
Τὸ ἴδιο, ἄν καὶ στὰ μάτια μας φαντάζει διαφορετικό, δρομάκι πορεύονται.
Ὑπὸ τὶς αὐτὲς ἐξουσίες, τῆς αὐτῆς (νέας καὶ παλαιᾶς) τάξεως κινοῦνται.
«Ἀλλάζουν» ῥόλους πρὸ κειμένου νὰ …ἐξυπηρετοῦν (καὶ νὰ ἐξυπηρετοῦνται) ἀπὸ ΟΛΑ τὰ …πόστα.
Κοινῶς; Γιὰ ὅλα τὰ γούστα καὶ τὶς διαθέσεις ἔχουν προτάσεις… Μὰ γιὰ ὅλα…

Ἔχουμε ἤδη ἀναφερθεῖ στὰ ἀδέλφια Γκαργκάνα:

Μία οἰκογένεια γιὰ …«ὅλα τὰ γοῦστα» τῆς …Νέας Τάξεως.

Εἶναι ὅμως μόνον αὐτοί;;;

Ὁ πολὺς δημοσιογράφος μας, ὁ ἔγκυρος, ὁ σοβαρός, ὁ ἄνευ …καταβολῶν εἶναι καὶ ὁλίγον, ὄχι πολύ, σόι τῶν Γκαργκαναίων.
Κάτι ὁλίγον ὅμως…Περισσότερο θὰ μᾶς …ἐνοχλοῦσε.
Πάντως ὁ Χατζηνικολάου πέρασε κι ἀπὸ τὰ γραφεῖα τῆς βο(υ)λῆς τους, ὡς βοηθὸς τοῦ πατρός του. (Ὄχι κακό…!!!)
Πέρασε κι ἀπὸ τῆς ΝουΔουλάρας τὸ μαγαζάκι, ὡς …κάτι… (ἀγνοῶ τὸ τί…!!!)
…καὶ κατέληξε …ἀδέσμευτος δημοσιογράφος.

Μὲ τὶς ὑγεῖες μας, λέμε!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐκεῖνο τὸ «γένος Κόκκα» πολὺ μὲ προβλημάτισε. Λέτε;

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

Leave a Reply