Δικαιοσύνη σημαίνει Δημόσιον συμφέρον;

«Δικαιοσύνη καὶ πολιτικὴ ἐξουσία πρέπει νὰ εὑρίσκονται στὴν ἰδία πλευρὰ τῆς μάχης ἔναντι στοὺς ἐχθρούς του δημοσίου συμφέροντος».

Αὐτὰ ἐδήλωσε ὁ νέος ὑπουργὸς Δικαιοσύνης Διαφανείας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μιχάλης Καλογήρου, παραλαμβάνοντας τὸ χαρτοφυλάκιο τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης ἀπὸ τὸν κ. Σταῦρο Κοντονῆ.

~*~*~*~*~*~*~*~*~

Ὁ συνήγορος τῶν τρομοκρατῶν.
Ἐὰν καταλάβετε τί ἐννοεῖ ἐπὶ τῆς οὐσίας θὰ δεῖτε πόσο πιὸ κάτω στὸν ..Σταλινισμὸ κατρακυλοῦμε.

Ποιό εἶναι τό δημόσιο συμφέρον ῥέ;;;

Ὁ νόμος Παρασκευοπούλου;
Οἱ ἄδειες Κουφοντίνα;;
Ἡ μεταφορά του σέ ..ἀγροτικές φυλακές;;
Ἡ ἀθῴωσις τῆς …(κάποιας) Ἠριάννας καὶ τοῦ (κάποιου) Περικλέους, ποὺ ὅμως, ὡς διὰ μαγείας, οὐδέποτε μάθαμε τά ἐπώνυμά τους ἀλλά, (καὶ πάλι) καὶ ἐπίσης ὡς διὰ μαγείας, δὲν τὰ ἀνεκάλυψε ἀκόμη κι ὁ…ΣΚΑΙ, πού εἶναι …ἐχθρός σας;;;

Ποιὸ εἶναι τὸ δημόσιο συμφέρον;
Οἱ Ἀντίφα, οἱ Ἀνταρσύα, ὁ Ῥουβίκων κι ὅλα τὰ τσογλάνια ποῦ ἀφήνετε νὰ καταστρέφουν ἀτιμώρητα;

Κωνσταντῖνος Β.

(Visited 124 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Δικαιοσύνη σημαίνει Δημόσιον συμφέρον;

  1. Bρὲ παιδιά! Ἄλλο, τελείως ἄλλο η Δικαιοσύνη ἀπὸ τὴ νομιμότητα! Ὅπως πρῶτος καὶ καλλίτερος εἶπε ὁ Πλάτων: νομιμότης εἶναι ὅ,τι συμφέρει σὲ αὐτὸν ποὺ κατέχει τὴν ἐξουσία. Τί σχέση μπορεῖ αὐτὸ νὰ ἔχη μὲ τὴ Δικαιοσύνη;
    Ἐξ οὗ καὶ οἱ Γάλλοι, ὅταν θέλουν νὰ ρωτήσουν: “Ποιὸς ἐξουσιάζει;” ρωτᾶνε ἁπλῶς: Qui fait la loi? (= Ποιὸς κάνει τὸν νόμο;)

Leave a Reply