Δίχως τοὺς προσωπικούς του κλακαδόρους μένει στὸ σπίτι!!!

Ἀκόμη μία Ὕβρι διέπραξε ὁ Τσίπρας, ἐχθὲς ποὺ ἐπεσκέφθη τὸ Μάτι μὲ τοὺς Ψινάκη, Δούρου!

Κουβάλησε κλακαδόρους νὰ τὸν χειροκροτοῦν, ἐνῶ οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς τοῦ γύρισαν τὴν πλάτη κι ἀπεφάσισαν νὰ μὴν πᾷν!

Δὲν ἀρκεῖ ποὺ τοὺς ἔκαψαν, πῆγαν νὰ τοὺς καπελώσουν στὸν τόπο τοὺς φέρνοντας κομπάρσους, πὼς τάχα μου δῆθεν, τὸν χειροκρότησαν καὶ τοῦ προσέφεραν λουλούδια!!!

Πόσο ἐλεεινοί πιά ὅλοι τους;

Λαπαθιώτου Ντῖνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply