Βουτώντας στὰ μανιασμένα κύματα…

Ἦταν μόλις 19 χρονῶν.

Δὲν τὸ ἐσκέφθη στιγμή.
Τὰ νειάτα του, τὸ μέλλον, τὴν ζωή του, ποὺ στὰ 19 του χρόνια εἶναι πανέμορφη, ἀπὸ τὸ χάδι τοῦ γονιοῦ ἢ τὴν ἀγκαλιὰ τῆς κοπελλιᾶς, ἐβούτηξε στὰ μανιασμένα κύματα, γιὰ νὰ σώσῃ ὅσους περισσοτέρους μποροῦσε.

Ἡ θάλασσα τὸν ἐκράτησε γιὰ πάντα μέσα της.
Ἀφοῦ πρῶτα ἔσωσε 23 συνανθρώπους μας καὶ ξανὰ ἐβούτηξε γιὰ τὸ βρέφος μίας μητέρας.

Στρατιώτης Πεζικοῦ Ῥαχούτης Βασίλειος.
Ἔφυγε στὰ 19 του, μένοντας ἐκεῖ γιὰ μίαν αἰωνιότητα.

Ὁ ἥρως τοῦ «Ἐξπρὲς Σάμινα».

Ἀθάνατος!!!

Λάσπουλας Γιάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply