Χρειάζεται μόνον νὰ σκεφθοῦμε

Εἰλικρινά, δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω γιατί θὰ πρέπει νὰ κατηγοροῦμε τοὺς ἄλλους γιὰ ὅ,τι συμβαίνει, λὲς κι ἐμεῖς εἴμαστε ἄμοιροι εὐθυνῶν.

Drag Queen μπαίνει σὲ κοσμηματοπωλεῖο κρατώντας μαχαίρι.

Ὁ ἰδιοκτήτης ἀμύνεται ἀρχικά, ἐνεργοποιώντας τὸν συναγερμό.

Στὴν συνέχεια, ὅταν ὁ ἐπίδοξος κλέπτης ἐπιχειρεῖ νὰ διαφύγῃ σπάζοντας τὴν τζαμαρία, δέχεται ἐπίθεση.

Πεθαίνει λίγο ἀργότερα.

Πρὶν λίγο οἱ ἰατροδικαστὲς ἀπεφάσισαν ὅτι εἶναι ἀόριστες οἱ αἰτίες θανάτου κι ὅτι τὰ κτυπήματα δὲν ἦσαν θανατηφόρα.

Ἐλάχιστα μ’ ἐνδιαφέρει ἐὰν ἦταν ὁροθετικὸς ἢ ὄχι…

Τώρα: οἱ μὲν κατηγοροῦν τὸν Drag Queen, οἱ δὲ τὸν καταστηματάρχη. Ὑπέροχα!

Νά δοῦμε μίαν ἄλλη πλευρά;

  1. Ἐὰν ὑπῆρχε ἀποτελεσματικὴ ἀστυνόμευσις, θά συνέβαινε ὅ,τι συνέβη;
  2. Ἡ ἀποτελεσματικὴ ἀστυνόμευσις, δέν εἶναι δουλειά τῆς ἀστυνομίας;
  3. Ἡ ἀστυνομία, δὲν λανμβάνει ἐντολές ἀπὸό τήν φυσικὴ ἡγεσία της γιά τόν τρόπο λειτουργίας της;
  4. Ἡ λειτουργία τῆς ἀστυνομίας, δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία της;
  5. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς ἀστυνομίας, δέν ὁρίζεται ἀπό τήν ἑκάστοτε κυβέρνησι;
  6. Ἡ ἑκάστοτε κυβέρνησις, δὲν ἐκλέγεται ἀπό τόν λαό;
  7. Ἡ ἐκλογὴ τῆς ἑκάστοτε κυβερ;νησεως, δέν εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς δημοκρατίας;
  8. Ἡ δημοκρατία, δὲν εἶναι λαϊκὴ ἀπαίτησις;

Δὲ χρειάζεται νὰ ἀπαντήσετε. Χρειάζεται νὰ σκεφθεῖτε…

Μεταξᾶς Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply