Θά προστατευθῇ ἐπί τέλους ὁ (κάθε) κοσμηματοπώλης;

Μπορεῖ νά μᾶς πῇ τί θά κάνῃ ἡ πολιτεία ἀπὸ τοῦδε καί στό ἐξῆς, γιὰ νὰ προστατεύσῃ τήν ζωή καὶ τὴν περιουσία τοῦ κοσμηματοπώλου;;

Γιατί εἶναι τοὐλάάχιστο ἡλίου φαεινοτέρα ἡ στοχοποίησίς του ἀπὸ τὶς συμμορίες.

Ἐὰν δὲν κάνῃ κάτι (ποὺ δὲν θὰ κάνη) ποιά μέτρα προτείνετε ὡς κράτος νὰ λάβῃ αὐτός ὁ ἄνθρωπος γιά νά συνεχίσῃ νά ζῇ καί νά δουλεύῃ τήν ἐπιχείρησή του;

  • Μήπως νά κάνῃ πώς …κοιμᾶται;;
  • Μήπως νά ἀφαιρέσει καί τήν τζαμαρία;;
  • Μήπως νά τούς ἀνοίξῃ καί νά τούς καλῶς ὁρίσῃ; 

Τί;;

Γιατί ἐὰν τὴν στήσῃ μὲ κάποιαν καραμπίνα καὶ τοὺς περιμένει, θὰ σκούζετε πάλι γιὰ αὐτοάμυνες καὶ αὐτοδικίες….

Β. Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply